Debat evaluatie Sociale Wijkteam Zwolle

monique_swt.png

Door Marike Oranje op 28-02-2022

Lees Monique's bijdrage tijdens het debat over de evaluatie van het Sociaal Wijkteam:

 

"Als je fysieke klachten hebt en je daardoor hulpmiddelen nodig hebt, er problemen zijn met agressie thuis of met de opvoeding van de kinderen of als je geestelijk in de knoop zit moet je snel ergens terecht kunnen voor hulp. Het sociaal wijkteam is daarvoor in veel gevallen het eerste aanspreekpunt. Het is dus belangrijk dat die sociale wijkteams voldoende kennis en ervaring in huis hebben, mensen effectief en efficiënt kunnen helpen, zodat ze zelf de draad weer op kunnen pakken.

Uit de evaluatie blijkt dat veel dingen goed gaan. De sociale wijkteams hebben zich ontwikkeld tot een volwaardig team. Vooral op het gebied van Wmo zijn goede stappen gezet en er is ontzettend hard gewerkt in Coronatijd. Complimenten daarvoor.

Toch wil ik wat aandachtspunten benoemen. We lezen dat het SWT niet altijd de kennis en expertise in huis heeft die nodig is. De werkdruk is hoog en er is onvoldoende tijd voor bijscholing. Doordat onvoldoende integraal wordt gewerkt en kennis en expertise soms ontbreekt, kan in bepaalde gevallen niet de volle breedte van de hulpvraag in kaart worden gebracht. Bovendien worden mensen met een hulpvraag vanwege tijdgebrek doorverwezen naar zwaardere zorg, en is er onvoldoende kennis aanwezig of iemand naar een betaalde baan kan worden begeleid. Ik maak uit de informatienota niet goed op wat het college gaat doen met de aanbevelingen die daarover zijn gegeven en wat de financiële gevolgen daarvan zijn.

Als er een opdracht wordt gegeven aan het SWT moeten daar volgens de VVD worden verschillende scenario’s voor aan de raad voorgelegd. Scenario’s waarin meetbare en concrete doelen worden gesteld, een takenpakket wordt beschreven, met een financiële onderlegger daarbij. Alleen dan kunnen we als raad kaders stellen en over een aantal jaren controleren of de doelen zijn behaald.

Dan iets over de evaluatie zelf en het proces. Die bevat namelijk niet de punten uit de motie die in 2017 is aangehouden met een toezegging dat ook zou worden gekeken naar onder andere:

  • Cijfers over doorstroom en afhandeling;
  • Cultuur en identiteit van het wijkteam per wijk en zich passend bij de wijk kunnen ontwikkelen van het wijkteam;
  • Financiën;
  • Aansturing;
  • Mogelijkheden toewerken naar een sociaal wijkteam op afstand.

Eigenlijk staan we op een informatieachterstand en de vraag is of we deze nota voor kennisgeving kunnen aannemen zonder die informatie. 

Wat betreft het laatste punt over de mogelijkheden voor een sociaal wijkteam op afstand bestaat er al een advies van Koks&Voogd. Dat is geschreven in 2017 en adviseerde van de sociale wijkteams een zelfstandige entiteit te maken. Het college heeft toen tegen dat advies in beslist. Dat is de realiteit waar we nu in zitten. Hetzelfde onderzoek nog een keer doen is onzinnig. De Zwolse VVD wil daarom dat een best practises onderzoek wordt gedaan bij gemeenten die het SWT als zelfstandige entiteit hebben gepositioneerd. Zodat we daar als raad het debat over kunnen voeren, zoals we vijf jaar geleden hebben afgesproken."