Debat evaluatie protocol Welkom in mijn wijk

huizen,jpeg.jpg

Door Sanne van de Kamp op 20-06-2022

'Wij vinden het een gemiste kans dat omwonenden van bestaande woonzorgprojecten niet gevraagd is naar hun mening. Wij horen vaak dat omwonenden kunnen bellen bij overlast, maar dat er niemand bereikbaar is of dat je gelijk wordt doorverwezen naar de politie. .. Daarom willen wij 'dat de wethouder in kan grijpen, ‘door kan bijten’, als zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid niet nemen', aldus Niels in het debat over het Welkom in mijn wijk debat gisteravond.' Lees Niels' hele bijdrage hieronder!

'Voorzitter,

Mei 2011. FC Zwolle speelde in de eerste divisie, bij het Eurovisie Songfestival werden de 3J’s namens Nederland allerlaatste en Hyves was nog populair. En in mei 2011 werd ook het protocol Welkom in mijn wijk vastgesteld, waardoor er meer draagvlak zou komen voor bijzondere woonvormen en er een goede spreiding zou komen in Zwolse wijken.

We hebben er even op gewacht en als fractie hebben we meerdere keren moeten vragen om de evaluatie, maar het protocol Welkom in mijn wijk is vernieuwd. En de VVD is daar heel blij mee. Want met dit protocol kunnen wij onze inwoners beter betrekken bij wat er in de stad gebeurt en bij wat er in hun wijk gaat komen. Dat is niet alleen fijn voor de omwonenden, maar dit is zo belangrijk voor de doelgroep die echt een plek verdient in onze stad.

In de afgelopen jaren hebben wij vaker aandacht gevraagd voor het betrekken van omwonenden, voor de draagkracht in een wijk en voor het voorkomen van overlast. En ik wil een groot compliment maken aan de wethouder en haar ambtenaren. Want ik zie dat zij hier in het afgelopen jaar druk mee bezig zijn geweest. Welkom in mijn wijk is geëvalueerd en is echt verbeterd, er wordt een Zwols model ontwikkeld om overlast tegen te gaan en we lezen in het coalitieakkoord dat er maximale ruimte wordt gezocht binnen de AVG om gegevens te delen. Over dit laatste hebben wij een vraag. Een jaar geleden is een motie van ons aangenomen om te komen tot een convenant om gegevens uit te wisselen. Hoe staat het met de uitvoering hiervan?

Dan wil ik stilstaan bij de evaluatie die is gedaan. Wij vinden het een gemiste kans dat omwonenden van bestaande projecten niet gevraagd is naar hun mening. Wij horen vaak dat omwonenden de zorgaanbieder kunnen bellen bij overlast, maar dat er niemand bereikbaar is of dat je gelijk wordt doorverwezen naar de politie. De zorgaanbieder komt dus zijn afspraken niet na, de afspraken die zijn gemaakt met de buurt én met de gemeente. Heeft de wethouder zicht op hoe vaak dit gebeurt? En kan bij de volgende evaluatie ook de mening van omwonenden van bestaande projecten worden meegenomen?

Dit punt hangt samen met de juridische afdwingbaarheid van Welkom in mijn wijk. Zoals gezegd zijn wij positief dat het protocol is verbeterd en dat de buurt beter wordt betrokken. Door het betrekken van de buurt zorg je namelijk voor wederzijds begrip en kunnen zorgen voor een gedeelte worden weggenomen. Dit zorgt ervoor dat de bewoners van de bijzondere woonvorm zich daadwerkelijk ‘welkom’ voelen in de wijk. Om deze reden willen wij alles op alles zetten om Welkom in mijn wijk alsnog juridisch afdwingbaar te maken. We willen namelijk niet dat het vrijblijvend is, dat het een tandeloze tijger is. Wij willen dat de wethouder in kan grijpen, ‘door kan bijten’, als zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid niet nemen. Daarom de volgende vraag aan de wethouder: hoe kunnen we dit juridisch alsnog goed borgen? Wat kunnen wij als raad doen om u te helpen?

Voorzitter, ik rond af. Wij zien dat in het afgelopen jaar echt stappen zijn genomen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Welkom in mijn wijk is vernieuwd en op papier staat het nu goed beschreven. Laten we ervoor zorgen dat het geen papieren werkelijkheid blijft, maar dat het daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd.'