Debat bomenverordening 2021

pexels-michael-morse-1481451.jpg

Door Marike Oranje op 22-11-2021

De VVD onderschrijft het belang van het bomenbestand in Zwolle, maar de regels zijn hier wel strenger en duurder dan gemiddeld. Bomen zijn erg belangrijk voor onze stad, maar we moeten het Zwollenaren niet onnodig moeilijk maken. Lees Schelto’s bijdrage:

 

"Voorzitter,

Zwolle heeft vele kwaliteiten. En een daarvan is dat het een groene stad is. De groenstructuur is mede bepalend voor de Zwolse identiteit en de aantrekkelijkheid als woonlocatie en werkplek. Bomen verhogen de leefbaarheid en gezondheid in de stad.

De VVD begrijpt dat we daarom een groenbeleidsplan moeten hebben om het groene karakter van Zwolle te behouden. 3212 bijzondere bomen zijn in Zwolle in kaart gebracht. Het is goed dat we die apart benoemen en ook apart willen beschermen.

Je kunt zeggen dat we een strenger kapvergunningsstelsel hebben dan de meeste gemeenten. In een kapaanvraag moet een lang beoordelingsformulier met 29 vragen worden ingevuld en een motivatie moet omschreven worden. Is het kapvergunningssysteem wel het juiste en meest effectieve middel is om Zwolle groen te houden? In Zwolle kost een vergunningsaanvraag 123 euro voor de eerste boom. Dat is 33% duurder dan gemiddeld in Nederland. Is het kostendekkend? Kan de wethouder garanderen dat dit niet verhoogd wordt? Ik hoor het graag.

Voorzitter, om hoeveel bomen gaat het eigenlijk? Bij navraag blijkt het gemiddeld om zo’n 65 kapvergunningen per jaar te gaan. Hiervan zijn er circa 20 van particulieren. Waarvan ongeveer de helft geen vergunning krijgt. 10 bomen per jaar. 10 gefrustreerde huishoudens, die soms in lange wellus-nietus drama’s eindigen bij het gerecht. Is dat het waard? Voorzitter, zitten we hier niet met een kanon op een mug te schieten? Een boom, die iemand zelf geplant heeft in zijn eigen tuin, zou later niet zo maar weer weggehaald mogen worden als deze bijv. op een gegeven moment teveel schaduw geeft.

De overheid bepaalt dan wat jij wel of niet mag in je eigen tuin. De VVD vindt in principe dat Zwollenaren gewoon baas in eigen tuin moeten zijn.

Een boom is al kapvergunningsplichtig vanaf een omtrek van 30 cm. Dat is slechts 9,5 cm doorsnede. (bierviltje laten zien). De VVD overweegt daarom een amendement in te dienen om dit naar een meer praktische en werkbare omtrek van 50 cm op te trekken. Dat is een diameter van 16 cm. Bij navraag wordt geschat dat slechts 2% van de gevallen tussen de 30 en 50 cm omtrek is. Laten we het makkelijker maken voor de Zwollenaar, niet moeilijker.

Hoe zit het dan met de herplantplicht? Inderdaad, is dit een reden een vergunningssysteem te hebben. Maar de VVD gelooft meer in meer aanplanten aan de voorkant. Een goed voorbeeld is een initiatief zoals het Stadshager bos. En stel het als voorwaarde bij bouwprojecten. Kan er wat meer groen bij? Meer de hoogte in en de grond in is meer ruimte voor groen in het maaiveld.

De VVD onderschrijft het belang van ons bomenbestand in Zwolle. Klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid, beleving, hittestress, wateroverlast, fijnstof, enz. Maar het is een totaalplaatje waar bomen onderdeel van kunnen zijn. Of soms niet kunnen zijn.

Tot slot. Laten we meer extra doen aan de voorkant. Bij projecten, of gewoon bij mensen thuis. Maar laten we niet te krampachtig doen als op een gegeven moment, om welke reden dan ook, een boom weg moet."