Debat betaalbare woningbouw in Breezicht Noord en het Zwolse Programma Betaalbaar Wonen

Betaalbare woningbouw in Breezicht Noord en het Zwolse Programma Betaalbaar Wonen.png

Door Marike Oranje op 13-12-2021

Huizen in Breezicht Noord zijn door de huidige schaarste een stuk duurder dan vooraf is ingeschat. Dit is ontzettend vervelend. Tegelijkertijd maakt vertraging het probleem van de hoge prijzen in de woningmarkt alleen maar groter en juist daarom moeten we blijven bouwen. Lees Annemee's hele bijdrage:

"Voorzitter,

Er zullen meerdere mensen zijn die uitkijken naar een woning in Breezicht Noord en wat zullen daar teleurstellingen zijn omdat de woningen die in hun bereik leken te liggen bij het op de markt komen nu niet meer in bereik zullen zijn door de hogere prijzen.

Daar zal ik eerlijk over zijn, daar baalt mijn fractie enorm van. We zijn positief dat we met ontwikkelingen bezig zijn om woningen toe te voegen in Zwolle alleen laat de uitkomst van deze ontwikkeling zien dat dat bij lange na niet voldoende is.

Want het is niet zo dat er vanuit eigen keuze ingezet wordt op hogere prijzen, het is niet een keuze om af te gaan wijken van de verdeling zoals we die als uitgangspunt hebben. De huidige situatie is dat op het moment dat deze woningen op de markt komen, de vraagprijs veel hoger is dan vooraf op ingezet. Dat wordt ook bevestigd door de second opinion die opgesteld is. De mogelijkheden die onderzocht zijn geven allen het beeld dat als er aanpassingen komen op het plan zoals het er nu ligt dat met zekerheid gaat leiden tot vertraging. Deze vertragingen geven vervolgens nog extra risico’s. Bijvoorbeeld doordat er aangepaste wetgeving kan komen die nog grotere vraagstukken zal laten ontstaan waardoor bouwen wat er nu in de planning zit zelfs lastiger kan gaan worden. En vertraging gaat het probleem van de hoge prijzen bij de schaarste in de markt dan alleen maar groter maken. Dat wil de VVD voorkomen.

We hebben vorige week maandag al gevraagd naar de status van bijvoorbeeld de onderzoeken naar Stadsbroek en IJsselvizier. En we willen de wethouder nog aanvullend vragen of er ten aanzien van versnellingen op andere locaties nog mogelijkheden zijn die onderzocht kunnen worden?

Voor de VVD is vertraging onwenselijk en met dit rapport in de hand kunnen wij de conclusie trekken  dat het zelfs de situatie zal verslechteren, nog los van de wenselijkheid van de onderzochte mogelijkheden.

Vandaar dat de VVD in kan stemmen met de aangepaste verdeling van de ontwikkeling Breezicht Noord, wetende dat dit best een oneerlijk gevoel zal geven bij een heel aantal mensen. Het is zaak nu door te gaan om zo snel als mogelijk de schop in de grond te zetten, om daadwerkelijk mensen in een voordeursleutel van hun nieuwe huis te kunnen voorzien. En daarnaast zullen wij ons blijven in zetten om meer woningen te bouwen, bouwen, bouwen omdat wij in Zwolle voor iedereen de kans om zijn of haar droomhuis te kunnen vinden mogelijk willen maken."