Debat beleidsagenda gezondheid 2022-2026

pexels-pixabay-221247.jpg

Door Marike Oranje op 25-10-2021

Monique: “Een actief gezondheidsbeleid, zonder betutteling, is wat de stad nodig heeft om een goede gezondheid weer de basis te laten zijn.”  Bij preventie zou het juist moeten gaan het aanmoedigen en mogelijk maken van sporten en gezond eten. We gaan mensen dus niet voorschrijven wat ze wel en niet mogen. Ook betekenisvol werk is belangrijk voor een goede gezondheid. De VVD wil daarom dat de gemeente de samenwerking met TIEM zoekt, om meer mensen actief naar een baan te leiden.

Lees Monique's hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Het is de eerste keer dat ik hier mag staan en hoe gaaf is het dat we na al die tijd, onder toeziend oog van het publiek, in deze zaal met elkaar het debat kunnen voeren.

Ik wil ook een compliment maken naar de wethouder en de makers van deze beleidsnota. De nota is goed leesbaar, begrijpelijk en voorzien van linkjes naar verwante beleidsstukken.

Dan naar de inhoud. Het beleid gaat uit van dezelfde uitgangspunten als de hervormingsagenda: ‘zorgen voor naar zorgen dat’ en ‘zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk’. Het gaat uit van positieve gezondheid. We kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Daar is de VVD blij mee. Op de speerpunten an sich hebben wij dan ook geen opmerkingen. Dat de gemeente bij het bevorderen van een gezonde leefstijl een actieve rol neemt is ook goed. Wij vinden het daarbij wel belangrijk dat preventie niet zozeer ‘betuttelend’ is. We gaan mensen niet voorschrijven wat ze wel en niet mogen.

In Amsterdam heeft de wethouder zorg bijvoorbeeld haar handtekening gezet onder een citydeal die bepaalt dat inwoners 50% plantaardig voedsel moeten eten en shaormatenten en snackbars geen vergunning meer krijgen. Preventie vraagt om een brede aanpak, met stimulering van gezonde keuzes en ontmoedigen van ongezonde keuzes, maar zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Kan de wethouder toezeggen dat we dit soort radicale maatregelen in Zwolle niet gaan doen?

Als ik deze beleidsagenda lees komt bij mij de vraag op: hoe dan? Wij denken bijvoorbeeld aan gezondere keuzes in sportkantines, een actief beleid om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan, maar ook dat we de parken veilig maken zodat een gevoel van onveiligheid geen belemmering vormt om buiten te gaan sporten. We weten dat er nog een uitvoeringsagenda komt, maar het is dus wat lastig om nu over dit onderwerp en deze agenda te spreken als we niet weten hoe ver het college wil gaan in de uitvoering van dit plan en de controle en eventuele handhaving daarop.

Een aantal weken geleden hebben wij, net als waarschijnlijk meerdere fracties, bezoek gekregen van TIEM. TIEM wil graag sport inzetten als middel om mensen die nu (langdurig) in de bijstand zitten, letterlijk te activeren en zo de kans op een baan te vergroten. Deze beleidsagenda zet ook in op sport als preventie en ook het college vindt, zoals vier jaar geleden ook al is besproken, dat meedoen in de maatschappij en betekenisvol werk bijdraagt aan een goede gezondheid en het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Wij vragen ons daarom af waarom de samenwerking met TIEM niet is gezocht, terwijl zij een specifieke groep mensen in beeld heeft, die we met dit beleid een betere kans op een baan zouden kunnen bieden. Ik zou graag van de wethouder willen weten of hij bereid is om TIEM alsnog te betrekken bij het uitvoeringsplan.

Dan over de financiën. Voor de uitvoering van dit plan is nu te weinig geld. Het uitgangspunt van dit beleid is preventie; een verschuiving naar het voorveld. Niet in de laatste plaats omdat we verwachten daar geld mee te besparen en de zorgkosten te laten dalen. Het tekort in 2022 kan ik mij dan nog wel voorstellen, maar ik vind het toch bijzonder dat dit tekort oploopt tot een structureel tekort van 160k. En waarom is er niet, zoals bij de versterking van spoor 1 met het beleid sociale activatie en herstel, geschoven met de budgetten die er al zijn binnen het sociaal domein? Je zou immers denken dat de kosten binnen andere programma’s juist dalen, maar daarover staat niets in de nota. Ook op dit punt overwegen we een motie.

De VVD fractie heeft ook al vaker aandacht gevraagd voor de rol van de verzekeraars. Zij hebben ook baat bij een preventief beleid van de gemeente en de daaruit voortvloeiende lagere zorgkosten. Het is om die reden niet gek om met de verzekeraars om tafel te gaan en te bespreken of zij kunnen bijdragen aan de uitvoering van dit beleid. Zeker vanwege het verwachte financiële tekort. Kan de wethouder toezeggen dat de rol van de verzekeraars in het uitvoeringsbeleid vorm krijgt?

Voorzitter, volgens de VVD is een actief gezondheidsbeleid, zonder betutteling, wat de stad nodig heeft om een goede gezondheid die de afgelopen twee jaar onder druk heeft gestaan, weer voor iedereen de basis te laten zijn."