Debat Afval- en grondstoffeninzameling

Het Afvaldebat.png

Door Branco Schoenaker op 11-07-2023

Vanaf 1 januari 2023 kent Zwolle het tarief op restafval. Inwoners betalen een bedrag per keer dat een zak restafval gestort wordt in de hiervoor bestemde ondergrondse containers. Inwoners hebben doorgrondstoffengoed te scheiden van hun rest afval minder rest afval, hiermee hebben inwonerszelf invloed op de kosten. Althans dat is het idee de VVD heeft een paar opmerkingen over dit beleid. Lees hieronder de bijdrage van Jeroen. 

De dag die je wist dat zou komen. Nu het tweede kwartaal alweer voorbij is en we midden in de zomer zijn praten we over de evaluatie van het eerste kwartaal. Het heeft even geduurd. En dat dit nieuwe beleid impact heeft op het leven van de inwoners is overduidelijk gezien de gevulde publieke tribune. Graag wil ik u allen welkom heten in deze raadzaal. Laat één ding duidelijk zijn; wat betreft de fractie van de Zwolse VVD kan dit afvalbeleid in de container. 

Bij een eerder debat hebben we uitgelegd waarom.

  1. De verhouding tussen de vaste bijdrage van eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens klopt niet.
  2. De ROVA doet onvoldoende mee om het resultaat te verbeteren.
  3. Misschien wel de belangrijkste en duidelijkste, dit beleid zorgt voor meer dumping van afval.

De wethouder wordt goed betaald om met zijn ambtenaren beleid te maken wat werkt voor Zwollenaren. Maar wat gebeurd er in praktijk? Deze wethouder kan niet kiezen. De raad krijgt een notitie en moet de keuze maar maken.  Wilt u dat eenpersoonshuishoudens meer gaan betalen, of moeten meerpersoonshuishoudens meer betalen? Dit is het afschuiven van keuzes waar onze fractie niet aan meedoet. 

Want het is een politieke keuze hoe hoog de vaste bijdrage moet zijn. Er zijn veel gemeenten waar de bijdrage veel lager is, met of zonder differentiatie naar huishouden. De kosten van de ROVA worden wel verrekend en de opbrengsten worden buiten spel gelaten. Ik ken geen enkele onderneming die het met deze rekensom lang vol kan houden. De wethouder kiest ervoor om de winst van ROVA niet ten goede te laten komen aan degene die daarvoor betaalt. Daarom kiest hij voor een lastenverhoging voor huishoudens, terwijl hij ook kan kiezen voor lastenverlichting. Hoe klinkt dat? Voor onze fractie klinkt het nergens naar. Graag de reactie van de wethouder. 

De cijfers in de evaluatie worden knap gepresenteerd, maar feitelijk is er een grote toename van dumpingen. We zien het in de praktijk gebeuren en we zien het terug in de cijfers. Een toename van bijna 50%! En dat zorgt niet alleen voor irritatie, voor vieze straten, maar ook voor veel meer kosten. De wethouder trekt alweer 100.000 euro uit om dumping tegen te gaan. 100.000 euro van welwillende Zwollenaren om anderen te overtuigen normaal te doen en hun zak in de container te gooien. Want de kans dat je wordt gepakt als je een zak ernaast zet is minder dan 5%. Er zijn immers maar een paar boetes uitgedeeld.

Maar ik vermoed dat de kosten voor Zwolle nog veel hoger zullen zijn. Daarom wil ik graag dat de volgende evaluatie niet alleen platte cijfers bevat, maar ook een financiele doorrekening van de gevolgen. Wat kosten de dumpingen? ROVA heeft inkomsten uit “schoon afval”, netjes gescheiden GFT en PMD. Wat levert dit op en wat kost het dat er meer vervuilde stromen worden ontvangen? Terwijl er meer worden gescheiden. Voor nu feitelijke vragen, maar graag een toezegging van de wethouder dat hij dit financieel in kaart zal brengen. Desnoods overwegen we een motie op dit punt. 

Ik zal afsluiten. De wethouder wil graag vergeten dat er dagelijks afvalzakken worden gedumpt als gevolg van dit beleid. Maar we willen graag zijn memory opfrissen. Daarom bieden we de wethouder een memoryspel aan met foto’s van afvaldumping die onze fractie heeft ontvangen. Eerder werden we opgeschikt door de fractie van D66 die nog geen dumpingen had gezien op straat en daarom hebben we ook een spel meegenomen voor alle woordvoerders vanavond. En tot slot is dit spel natuurlijk ook te bestellen op onze website.