Debat actieve Informatieplicht 

Informatieplicht.png

Door Kirsten van Zeist op 13-04-2023

Het werk als gemeenteraadslid is ontzettend eervol. We hebben vertrouwen in burgemeester en wethouders om het dagelijks bestuur van de stad te voeren. Maar als puntje bij paaltje komt is de raad de baas. Wethouders zijn verantwoording naar ons schuldig en niet andersom. Dat klinkt wat formeel, want het raadswerk is bovenal natuurlijk een prachtige deeltijdrol om te mogen vervullen.

 

Of het nu gaat om je complexe dossiers eigen te maken, met eigen initiatieven te komen of door bij inwoners en organisaties op bezoek te gaan. Dat kost allemaal tijd die we er graag in investeren. Maar, het is en blijft een deeltijdrol. En daar zit ‘m de crux. We zijn al raadslid alleen, met een fractie met andere deeltijdpolitici, belast met de taak om 6 wethouders en een burgemeester te controleren, met onder hen ruim 1000 ambtenaren. En ook nog eens met verschillende organisaties die voor ons zaken uitvoeren of waar we aandeelhouder in zijn. De enige manier om dat werk uit te kunnen voeren is de actieve informatieplicht. Dat is niets meer en minder dan dat we als raad alle inlichtingen krijgen die we voor de uitoefening van onze taak nodig hebben. En de nadruk ligt op het woord “krijgen”. We hoeven daar niet om te vragen, maar het moet ons tijdig, volledig en juist worden toegestuurd.

 

En dat is niet gebeurd in het geval van de nieuwe evenementenhal. We zijn niet tijdig en niet volledig geïnformeerd. Dat is faliekant verkeerd gegaan. Dat is slecht voor onze positie als gemeenteraad in het nemen van besluiten in een dossier dat grote financiële en ruimtelijke gevolgen heeft. Het is daarnaast niet goed omdat je je dan bij andere dossiers ook achter de oren gaat krabben of het daar dan wel goed zit. Die twijfel is erg ongezond en moet weggenomen worden.

 

Enerzijds wil ik wethouder Schuttenbeld daarom de gelegenheid geven om hier, in de raadzaal waar het hoort, excuus te maken. Ten eerste omdat zij de fout is ingegaan door niet te voldoen aan de actieve informatieplicht. Anderzijds omdat toen ze in het debat daar al op gewezen werd, de raadsleden op badinerende toon weer naar hun zetel werden weggewuifd. Ik citeer: “Ik denk dat u tijd moet nemen om u te verdiepen.” Dat kon dus niet, want u als wethouder verzuimde uw informatieplicht.

 

Ik begon mijn betoog er al mee wethouder: de raad is uw baas. Niet andersom. En er is een trend bij deze wethouder om in het informeren van de raad altijd achter de feiten aan te lopen. We zijn geen vrijblijvende denktank of klankbordgroepje. Dat vraagt echt een forse verandering in het gedrag naar ons als gemeenteraad.

 

En laat me duidelijk zijn: ik vind dat het College haar rol door de bank genomen op dit thema zeer serieus neemt. Maar wethouder Schuttenbeld maakt er een gebruik van de raad ontijdig en onvolledig te informeren. Dat is niet de invulling van de actieve informatieplicht die we gewend zijn in Zwolle, noch die we mogen accepteren. Daarom de volgende vragen: Hoe reflecteert de wethouder op haar actieve informatieplicht zowel in de evenementenhalfout als in het algemeen?

 

Wat heeft ze fout gedaan?

 

Wat gaat ze voortaan beter doen?

 

Wat is er voor nodig om haar gedrag te veranderen?

 

Ten slotte: dit zijn niet de debatten waar ik eigenlijk mijn tijd aan wil besteden. Ik wil bezig zijn om met oplossingen te komen voor problemen waar Zwollenaren tegenaanlopen. Maar helaas is het nu wel nodig, juist om dat werk te kúnnen doen. Ik hoop dat het niet opnieuw nodig zal zijn.