Debat aangescherpte visie en doelen Sociaal Wijkteam

WhatsApp Image 2022-09-27 at 21.42.21.jpeg

Door Sanne van de Kamp op 27-09-2022

"Als je wilt dat je dromen uitkomen, ga dan vooral niet slapen". Deze woorden sprak Charell gisteren bij haar maidenspeech in de gemeenteraad. Ze werd actief in de politiek om iets voor mensen te betekenen, voor de mensen in de stad waar ze is opgegroeid.

Tijdens het debat vroeg ze aandacht voor de vraag waarom de doelen voor het Sociaal Wijkteam nog niet concreet zijn gemaakt en hoe het college dit wel gaat doen. "Want met doelen die niet meetbaar en niet specifiek genoeg zijn, daarmee komen we er niet". Lees hieronder Charells hele maidenspeech of klik hier om haar maidenspeech terug te kijken. 


'Voorzitter, 

Ik ben actief geworden in de politiek om iets voor mensen te betekenen. Om iets voor de inwoners van Zwolle te betekenen. De stad waar ik ben opgegroeid. De stad waar mijn opa en oma hun hele leven hebben gewoond. De stad waar er goed voor mijn opa en oma is gezorgd, tot hun laatste dagen, nog niet zo heel lang geleden. Ik heb gezien met hoeveel liefde er voor mijn opa en oma is gezorgd in onze mooie stad. En mede daarom is goede, snel beschikbare zorg altijd één van mijn speerpunten geweest. Want ik heb hart voor de mensen, alle mensen, in onze mooie stad. Daarbij draag ik een diep respect en grote bewondering met mij mee voor de mensen die werken in de zorg. De mensen die zorgen voor andere mensen. Voor mensen zoals mijn opa en oma. Dag in, dag uit.  

En daarom zitten we hier vanavond, voor de mensen van het SWT en de inwoners die ze nodig hebben. Voorzitter, ik ben blij met de bewegingen uit de Hervormingsagenda. Van zware naar lichte zorg. Van apart naar gewoon. Zo veel mogelijk regie voor onze inwoners. Onze fractie ondersteunt deze bewegingen en kan niet anders dan hier blij mee zijn.  

Maar we zitten hier vanavond meer specifiek om de doelen en de visie voor het SWT aan te scherpen. En dan vraag ik me af of deze nota dat doel wel heeft bereikt. We zien mooie doelen en een mooie visie. Maar ik vraag me af: in hoeverre zijn deze doelen scherper dan de doelen uit de Hervormingsagenda? Zijn deze doelen beter toegespitst op het SWT? Wat gaan we niet meer doen? En dus: welke keuzes worden hier gemaakt? Komen medewerkers van het SWT nu meer aan hun eigen zorgtaken toe? Want dat is wat de medewerkers aangeven graag te willen. Hoe ondersteunen deze doelen die beweging? 

Ik heb heel veel vragen, maar ze komen eigenlijk allemaal neer op die ene vraag: wat gaat het college doen om deze doelen specifiek te maken? Om deze doelen te concretiseren? En hoe weten we wanneer deze doelen zijn gehaald? Want voorzitter, als dit onze doelen zijn, laten we ze dan SMART maken. Allerlei doelen die niet meetbaar en niet specifiek genoeg zijn, daarmee komen we er niet. 

Voorzitter, als je wilt dat je dromen uitkomen, ga dan vooral niet slapen.  

Concrete voorbeelden zijn op zijn plaats. Één van de doelstellingen is dat we persoonlijke of gezinsproblematiek verhelpen zodat inwoners weer mee te kunnen doen. Heeft het college zicht op hoeveel inwoners niet mee kunnen doen door persoonlijke of gezinsproblematiek? En hoeveel van die inwoners willen we geholpen hebben om deze doelstelling als gehaald te beschouwen? 

We willen van zware naar lichte zorg, maar hoeveel zware gevallen zijn er? En welk percentage van zware gevallen willen we naar lichte zorg overbrengen om te kunnen zeggen dat we succesvol zijn? Ik kan meer voorbeelden geven maar volgens mij is het duidelijk dat onze fractie graag ziet dat het college de doelen concretiseert en wij overwegen hiertoe een motie.  

Voorzitter, de Hervormingsagenda is niet nieuw. Volgens de nota is de volgende stap de formulering van (weer) een nieuwe opdracht waarmee de opdracht aan het SWT verder geconcretiseerd wordt. In het derde kwartaal van 2023 volgt dus nog een eerste aanzet en met een beetje geluk kunnen we dan in 2024 aan de slag. Waarom duurt het zo lang? Hebben we na zoveel halfjaarrapportages, evaluaties, ervaringen, niet genoeg informatie om gewoon te beginnen? Met een Hervormingsagenda die er al een aantal jaren ligt, moet er toch meer concreets mogelijk zijn dan de doelen die hier nu liggen. Ook hier overweegt onze fractie een motie met een oproep aan het college om sneller te beginnen.  

Voorzitter, ik zeg het nog een keer. Als je wilt dat je dromen uitkomen, ga dan vooral niet slapen. Dank u wel.'