De raad houdt debat over inzet Zwolle in asielcrisis tegen

Foto.jpg

Door Sanne van de Kamp op 05-09-2022

De raad verhinderde ons om in debat te gaan over de communicatie richting bewoners rondom de komst van het asielschip. Lees hieronder daarom de bijdrage die wij hadden willen houden.

‘Eindelijk een debat over de Zwolse aanpak in de asielcrisis. Dat is belangrijk. Want het raakt een fundamenteel gevoel in de samenleving dat de overheid beslist over mensen in plaats van met hen. Onze taak als volksvertegenwoordigers is om die kloof kleiner te maken.

Daarom kijk ik eerst terug naar de bekendmaking van de komst van het asielschip. De aanpak van het College over de komst van het asielschip krijgt een onvoldoende. Dit moet beter als het College de steun van Zwolle wil houden in de opvang van vluchtelingen. Daarom vragen we: hoe reflecteert het College op de aanpak? 

Dan ten tweede terug naar vandaag. De beelden uit Ter Apel zijn vreselijk. Als er niets gebeurt zwerven mensen over straat en neemt overlast toe. Om dat te voorkomen moet de asielstroom worden beperkt, de doorstroom van statushouders worden versneld en de uitstroom van uitgeprocedeerden worden vergroot. Dat is primair aan het kabinet, maar de druk vraagt ook iets van gemeenten. Dat Zwolle als provinciehoofdstad daar een rol pakt, is terecht. De Zwolse VVD gelooft in het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid, ook als het lastig keuzes zijn, in moeilijke tijden. Met die verantwoordelijkheid, komt de voorwaarde van draagvlak. 

Want er komt het komende jaar nog meer op ons af. De noodopvang, de tijdelijke opvang aan de Meeuwenlaan, een mogelijk regionaal AZC en allicht nog wel een paar verzoeken tot crisisopvang. Wil het College de steun van de stad en de VVD niet verliezen, dan moet dit beter. Wat gaat het College nu echt anders doen? 

De VVD vraagt uitgewerkte voorstellen voor de communicatie en het betrekken van de buurt. Kan het College daar zo snel mogelijk mee komen? De VVD wil daarnaast een bredere strategie van het College. De regio Utrecht gaat bijvoorbeeld binnen een jaar 1500 flexwoningen bouwen en krijgt daarvoor 18 miljoen van het Rijk, niet alleen voor statushouders maar ook al die andere mensen die dringend een huis nodig hebben. De VVD mist die actie van het College en overweegt op dit punt een motie.

En dan ten slotte. Zwolle pakt haar rol. Maar collega’s. Vinden wij dat Zwolle de panacee is voor de opvangtaakstelling in deze regio? Vinden wij dat andere gemeenten er weg mee kunnen komen om maar niets te doen? Vinden we het rechtvaardig dat bestuurlijk wegkijken van anderen wordt beloond? Nee is ons antwoord. Nee, dat is het niet. 

RTV Oost bericht dat de helft van de Overijsselse gemeenten al jaren geen asielzoekers opvangt. Waaronder gemeenten uit deze veiligheidsregio (Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland). Dat terwijl die veiligheidsregio zélf zegt dat iedere gemeente een evenredig aandeel dient te leveren. Wat vindt de burgemeester daar van? En welke acties onderneemt het College om dit evenredigheidsuitgangspunt realiteit te maken?

Afsluitend een oproep. College, doe beter je best in de uitvoering van de goede bedoelingen en het gevoel van verantwoordelijkheid. De rek in de Zwolse samenleving moet er niet uitgaan. Daarvoor is de toekomst nog te ongewis en zijn de keuzes nog te indringend.’