De prijs van een gasloze Tippe

duurzaamheid_bedrijven-1080x756.jpg

Door Monique Bakker op 04-06-2019

Nieuwsuur toonde zaterdagavond 2 juni een opzienbarende reportage over de aanleg van een warmtenet in de wijk Nijmegen-Noord. De gemeente ging al ruim voor het Klimaatakkoord aan de slag en opende in ‘15 het warmtenet. Nu, vier jaar later uiten bewoners hun zorgen over torenhoge energierekeningen en de monopolypositie van energieleverancier Nuon. De Rekenkamer Nijmegen schreef een rapport over de totstandkoming van het warmtenet in Nijmegen-Noord, met vernietigende conclusies: ‘inconsistent, niet transparant, en daardoor onnavolgbaar en niet controleerbaar’.

In Zwolle heeft het College grote ambities op het gebied van de energietransitie. In het voorstel ‘Koers voor de ontwikkeling van De Tippe inclusief versnelling woningbouwproductie Stadshagen’ schrijft het College: “Zwolle heeft de ambitie om mee te doen in de kopgroep van steden als het gaat om klimaatadaptie en duurzaamheid”. Met de versnelde ontwikkeling van De Tippe lijkt het College ook te denken aan de aanleg van een gasloze wijk.

De VVD ondersteunt de ambities op het terrein van de energietransitie. Energieverduurzaming draagt niet alleen bij aan een schoner milieu, maar wat de VVD betreft ook aan lagere energierekeningen. Draagvlak voor deze transitie onder onze inwoners ontstaat alleen mee als zij dat ook gaan voelen in de portemonnee. De VVD wil niet dat Zwolle dezelfde fouten gaat maken als Nijmegen. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college.

De vragen zijn hier te lezen.

Het voorstel ‘Koers voor de ontwikkeling van De Tippe inclusief versnelling woningbouwproductie Stadshagen’ ligt ter besluitvorming voor aan de raad op 17 juni 2019.

Een link naar de reportage van Nieuwsuur vindt u hier