Damoclesbeleid (sluiten drugspand)

chrystal-meth-docu.jpg

Door Monique Bakker op 10-05-2021

De burgemeester mocht een pand al sluiten als daarin drugs aanwezig was, maar zijn handen waren gebonden als het ging om middelen om drugs te fabriceren zoals grote hoeveelheden paracetamol of zoutzuur. Het Damoclesbeleid breidt de bevoegdheid van de burgemeester uit naar die situaties en daar zijn wij blij mee! Lees de hele bijdrage van Johran hieronder:

"De veiligheid die we voelen is niet vanzelfsprekend. De georganiseerde drugscriminaliteit is uitgegroeid tot een poldermaffia die onze rechtsstaat bedreigt en steeds vaker de bovenwereld binnendringt. Autobranden en schietpartijen in woonwijken door criminelen voor wie een duur horloge meer waard is dan een mensenleven, teisteren ook Zwollenaren.
Ook in indirecte zin omdat je je minder veilig voelt. Ik hoorde vorige week nog het verhaal van een vrouw die bepaalde routes door Holtenbroek ’s avonds niet meer durft te nemen, omdat ze zich onveilig voelt als ze met haar hondje langs de rij opgestelde auto’s loopt. Waar we allemaal weten wat er gebeurt.


En dat pilletje dealen is één van de schakels in een onderdrukkende en gevaarlijke keten. We moeten er alles aan doen om die te breken en de mensen die hier het meest van profiteren zo veel mogelijk te teisteren met de instrumenten die een sterke overheid heeft.


Het sluiten van panden, is van groot belang om de ondermijnende drugscriminaliteit een directe slag toe te kunnen brengen. De illegale situatie wordt gestopt en de norm wordt hersteld. Steden liepen enkele jaren geleden tegen het probleem aan dat de mogelijkheden om drugspanden te sluiten beperkt waren. Kilo’s paracetamol of bruin poeder in grote tassen. Hele installaties voor een cocaïnewasserij. Chemicaliën zoals apaan en zoutzuur. Allemaal instrumenten om het fabriceren van drugs en de drugshandel voor te bereiden. Het enkel aantreffen van deze middelen was echter onvoldoende om een pand te sluiten. 


Het Damoclesbeleid breidt de sluitingsbevoegdheid, die de burgemeester al had bij het vinden van drugs in een pand, ook uit naar deze situaties waarin sprake is van voorbereidingshandelingen. De VVD is daar heel blij mee. Onze fractie vraagt zich wel af waarom de burgemeester op sommige punten soepeler is dan de wetgeving hem toestaat.


De VVD is bezorgd om afpersing waar mensen mee te maken krijgen. Al langere tijd worden agrarisch ondernemers gedwongen ruimtes beschikbaar te stellen. En met ondernemers, getroffen door corona, zijn er berichten dat criminelen hun schuldenberg misbruiken om met een ‘reddingsplan’ snel geld te kunnen geven in ruil voor het gebruiken van bedrijfsruimtes. 
We horen ook dat een pandeigenaar soms zelf aangifte doet en vervolgens toch in de ellende komt. Ondernemers die te goeder trouw een pand te hebben verhuurd dat vervolgens na het aantreffen van een wietplantage of drugslab gesloten werd, hen met grote schade achterlatend. Hoe kunnen we hen helpen, vraag ik de burgemeester. Hoe neemt hij dit soort ontwikkelingen mee in zijn afwegingen. Omdat je juist zou willen dat deze mensen naar voren treden als ze het idee hebben dat iets niet pluis is.
We horen ook in de samenleving zorgen om het feit dat panden te snel zouden worden gesloten. Maar we leven in een rechtstaat niet in een Westernfilm met een ouderwetse sheriff. We vertrouwen op de zorgvuldigheidsstappen en het afwegen van proportionaliteit die gemaakt worden. Dat doen we immers altijd en is een fundamenteel uitgangspunt in het recht. Daarnaast kan een bewoner of eigenaar altijd naar de rechter stappen om de sluiting te schorsen. Daarbij moeten we niet vergeten dat het ook gaat om de belangen van omwonenden. Zij hebben recht op bescherming.


De bereiding van drugs, de doorvoer van drugs en de handel in drugs staan aan de basis van zware ondermijnende criminaliteit. Dat kúnnen we niet alleen strafrechtelijk oplossen. Naast de welkome aanvulling van het Damoclesbeleid, zou onze fractie graag nog verder kijken. Daarom overweegt onze fractie een motie die samen met partners (recherche, justitie, FIOD, Douane, Belastingdienst, Jeugdzorg) in kaart brengt hoe we misdaad actief kunnen verstoren door nog vóór opsporen en vervolgen een aanpak te ontwikkelen die bestaat uit repressie, preventie en het onderuit halen van het verdienmodel van drugscriminelen. We horen graag hoe de burgemeester daar naar kijkt.


Het is van groot belang dat we zo veel mogelijk paal en perk stellen aan de zware ondermijnende drugscriminaliteit in Zwolle. Het Damoclesbeleid is daarvoor een goed instrument. De VVD steunt dit daarom van harte."

Terug