Culturele noodsteun

Cultuur.jpg

Door Monique Bakker op 12-04-2021

Wie snakt er nu niet naar weer een keer gezellig met vrienden naar een festival, met de kinderen naar een mooie voorstelling, een bezoek aan een museum met een mooie tentoonstelling of naar een concert van je favoriete artiest. Maar als het dan weer kan is het natuurlijk wel de bedoeling dat er dan nog een breed aanbod is om van te gaan genieten. We zijn dus blij met het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld om de schade wat te compenseren. Annemee heeft echter ook wat vragen gesteld bij de onderbouwing van de verdeling van het geld en de (subsidie)relatie tussen culturele instellingen en de gemeente. Zie hieronder:

"Wie snakt er nu niet naar weer een keer gezellig met vrienden naar een festival, met de kinderen naar een mooie voorstelling, een bezoek aan een museum met een mooie tentoonstelling of naar een concert van je favoriete artiest. We zouden daar allen natuurlijk het liefst morgen weer naar toe gaan, alleen is dat nu geen mogelijkheid. We weten ook allemaal hoe dat komt, omdat het door Covid-19 niet mogelijk is deze extra’s in het leven te beleven. We hebben er in het afgelopen lockdown-jaar wel weer even van mogen proeven toen het met beperkingen wel mogelijk was een voorstelling bij te wonen. We hebben toen verschillende inventieve initiatieven gezien en gehoord. De VVD wil de culturele sector daar graag alsnog een compliment voor maken hoe er toen binnen de beperkingen naar mogelijkheden is gekeken.


Er wordt hard gewerkt aan het weer mogelijk maken van deze extra’s en wanneer dat weer kan is nog niet duidelijk, maar het licht aan het einde van de tunnel begint in zicht te komen en we weten dat er dan weer in mogelijkheden gedacht zal gaan worden. 
Maar voorzitter, als het dan weer kan is het natuurlijk wel de bedoeling dat er dan nog een breed aanbod is om van te gaan genieten. Dat er voor heel wat culturele instellingen en makers inkomsten zijn weggevallen door Covid-19 spreekt voor zich, vandaar dat er nu een rijksbudget beschikbaar wordt gesteld om geleden schade wat te gaan compenseren, zodat ze zodra het weer kan ook met hun producties kunnen komen, of de zalen weer open kunnen stellen, of zaken hebben die tentoongesteld kunnen worden. 


Het beschikbare Rijksbudget wordt ingezet met als doel de lokale infrastructuur in stand te houden zodat we, als de samenleving weer wat meer open kan gaan, we weer van deze culturele belevenissen kunnen gaan genieten. 
Voorzitter, we lezen een voorstel hoe dat extra budget dan ingezet kan worden. Er is een uitgebreid en onderbouwd rapport opgesteld om aan te geven waar en voor welke bedragen er in de culturele sector sprake van schade is. We kunnen daar ook in lezen dat er al voor een aantal grote instellingen steun is geweest en dat het daarmee ook voorlopig redelijk te doen is. En er zijn wat culturele instellingen die nog geen steun gehad hebben en waar het water aan de lippen staat. We lezen in het voorstel dat er 500.000 euro gereserveerd staat ter compensatie van de schade bij faciliterende / presenterende instellingen. In het rapport van Weev onderzoek & advies staan er een aantal van deze instellingen beschreven met een inschatting van de schade die ze geleden hebben en wat er nodig is dit te compenseren.  Kan de wethouder aangeven hoe de onderbouwingen in dat rapport gematcht kunnen worden in het voorstel en of die op elkaar aan kunnen sluiten?


Voorzitter, de VVD heeft vanuit het academiehuis begrepen dat er diverse aanvragen voor steun niet toegekend kunnen worden omdat er geen beschreven relatie met de gemeente is. In de verstrekking van de garantstelling voor de restauratie van de kerk staat beschreven dat er in de nieuwe cultuurnota 2021-2024 wordt onderzocht in hoeverre de publieksfunctie van het Academiehuis tot de culturele basisinfrastructuur van de gemeente gerekend kan worden en de VVD wil de wethouder daarover vragen hoe ver dat onderzoek is en of dat terug gaat komen in de cultuurnota die er aan zit te komen?


Voorzitter, de VVD is voor gezonde subsidie relaties waarbij partijen ook zelf voor hun bestaansrecht kunnen zorgen, echter dit zijn ongezonde tijden, dus we snappen dit voorstel, maar voor ons is een gezonde subsidie relatie, dus geen volledige afhankelijkheid ook in de toekomst in gezonde tijden wel weer een vooruitzicht. En zoals ik al eerder aangaf is er voor vele cultureel en creatieve makers een groot deel van het inkomen weggevallen. Kan de wethouder aangeven hoe het staat met het gebruik maken van de regelingen voor cultureel ondernemers zoals de TONK, NOW en de TOZO en mogelijk nog andere regelingen? Wij hebben afgelopen vrijdag nog vragen gesteld aan het college mbt de schulddienstverlening voor ondernemers en we benadrukken ook in dit debat het belang daarvan snel aan de voorkant te kijken waar er hulp nodig is bij ondernemers en ZZP-ers.
Voorzitter, tot slot, de VVD vindt het erg belangrijk dat er een breed en rijk cultureel en creatief aanbod is in Zwolle en we kunnen instemmen met het inzetten van deze steun voor geleden Covid-19 schade zodat we straks allen weer kunnen genieten van juist die kunst en cultuur die onze stad zo bruisend maken." 
 

Terug