Conclusies onderzoek helder: geen windmolens op Voorst

Windmolen.jpg

Door Johran Willegers op 13-04-2017

De VVD Zwolle vindt het geen goed plan om windmolens bij Voorst te zetten. Dat zegt de fractie op basis van het onderzoek dat er is gedaan naar de mogelijkheid om op die locatie drie windmolens te zetten.

"Onze inwoners uit Westenholte, Spoolde en Stadshagen maakten zich zorgen om deze ontwikkeling, en dat kunnen wij ons heel goed voorstellen," stelt de VVD-fractie. "Daarom is er onderzoek gedaan. De conclusies zijn helder en wij vinden dat daar naar geluisterd moet worden."

De uitkomst van de verkenning is dat plaatsing van drie windmolens op de voorgestelde locatie niet haalbaar is. Dit zou voor 300 tot 400 woningen in Frankhuis en Westenholte betekenen dat de normen voor slagschaduw worden overtreden. De uitkomsten van het rapport verbazen de fractie niet. De VVD heeft altijd kritisch naar deze plek gekeken en getoetst op haalbaarheid en het effect op de leefbaarheid.

We gaan er daarom ook vanuit dat de initiatiefnemers van windenergie hun doel van duurzaamheid voorop zetten, en zich daarmee niet blijven vastklampen aan een locatie. Je moet daarvoor de hele stad achter je hebben, wat in Westenholte, Spoolde en Stadshagen duidelijk niet het geval is.

We hebben een mooie stad, we zijn zeker voor duurzame energie, maar als je de hele stad wilt meenemen in die opgave redden we dat zeker niet met windmolens op Voorst. De VVD wil geen halfbakken oplossingen zonder draagvlak realiseren. We moeten de vraag naar vernieuwende energie veel breder zien, en daarom is het goed dat er op initiatief van de VVD een breed stadsdebat over duurzame energie is gepland.

Dit vindt woensdag 19 april plaats. Aanmelden kan hier: https://www.zwolle.nl/stadsgesprek

Dit debat gaat over de kansen die er wél zijn zonder daarbij af te doen aan de leefbaarheid van onze Zwolse wijken.

Lees zelf de uitkomsten van de verkenning op: https://www.zwolle.nl/windenergievoorst