Bezoekers abortuskliniek laat je gewoon met rust

Door Johran Willegers op 14-12-2017

Wat een onfatsoen! Je zult als vrouw een van de moeilijkste keuzes in je leven maken, en dan voor een abortuskliniek nog eens lastig gevallen worden door een moraaldemonstrant. De oproep van kliniek Stimezo om hun bezoekers niet meer lastig te vallen steunen we. Fractievoorzitter Thom van Campen stelt daar om vragen aan het College om te kijken hoe we hier zo snel mogelijk een einde aan kunnen maken.

1. Heeft het College kennisgenomen van het artikel waarin de directie van abortuskliniek Stimezo de gemeente verzoekt om te kijken of binnen bestaande regelgeving iets te doen is aan het aanspreken van bezoekers;

2. Is het College met de VVD eens dat het hoogst onfatsoenlijk is om als demonstrant vrouwen lastig te vallen die een van de lastigste keuzes van hun leven nemen, en dat niemand kan weten welke verhalen achter die keuze schuilgaan;

3. Is het College het met de VVD eens dat bezoekers van de abortuskliniek het recht hebben op anonieme toegang tot de kliniek en dat zij hierbij niet lastig gevallen moeten worden door moraaldemonstranten;

4. Is het College bereid hier per direct actie op te ondernemen, te beginnen bij strakke handhaving van de extra gestelde regels na eerdere overlast van moraaldemonstranten;

5. En tevens te verkennen of het instellen van strengere regelgeving mogelijk is, teneinde deze demonstratieoverlast in de omgeving van de kliniek voor kliniekbezoekers te beƫindigen;

6. Kan het College deze vragen op zo kort mogelijke termijn beantwoorden zodat snel een einde gemaakt kan worden aan deze onwenselijke situatie?