Betaalbaarheid Energietransitie

energietransitie.jpg

Door Monique Bakker op 02-03-2020

In de toekomst verwarmen we onze huizen waarschijnlijk niet meer met gas, maar met andere warmtebronnen. Gelukkig betekent dit niet dat we allemaal direct worden afgesloten van het gasnetwerk. Maar op termijn veranderd er veel voor alle Zwollenaren. Dinsdag 25 februari 2020 debatteerde de Zwolse gemeenteraad over hoe we deze energietransitie betaalbaar gaan houden. De Zwolse VVD wil dat dit voor iedereen betaalbaar is. Of je nou huurt of koopt, met een grote of kleine beurs. We verwachten hierin een proactieve houding van de woningcorporaties en vragen de wethouder vooral ook de huizenbezitters niet te vergeten. Lees de hele bijdrage van raadslid Jeroen Doornbos hieronder:


"Wanneer een gezin keuzes maakt in het budget zullen de energiebesparende maatregelen in prioritering onder de zwemles en de nieuwe kinderfiets eindigen. Je maakt andere keuzes, terwijl juist de besparende maatregelen je direct resultaat opleveren. En dan maakt het niet uit of je huurt of koopt, groot of klein woont, in een monument of een nieuwbouwwoning.

Het college van B&W is voortvarend aan de slag met de energietransitie. En voor sommige partijen gaat dit nooit snel genoeg. Moet het altijd meer en is de ambitie nooit hoog genoeg. Wat het ook kost om deze doelen te bereiken. De VVD vraagt om een realistische transitie, zonder doorgeslagen idealisme, maar een overgang die VOOR EN DOOR ALLE ZWOLLENAREN haalbaar en vooral betaalbaar is.


Bijvoorbeeld voor de huurders van woningcorporaties. We hoorden dat huurders direct meer huur moeten betalen voor zonnepanelen op het dak, terwijl ze pas een jaar later de vruchten daarvan plukken. Maar juist van de corporaties mogen we daarin een actieve en voortrekkersrol
verwachten. Zij zijn immers de partij die investeren in verduurzaming van hun eigen vastgoed en niet de huurder. We willen daar ook graag in de nieuwe prestatieafspraken iets over terug zien.


Iets wat verder gaat dan het vergroten energiebewustzijn van huurders. Daarnaast vragen wij aandacht voor de overgrote groep van 75% van de huiseigenaren die slechts met een paar zinnetjes worden genoemd in deze nota. De duizenden of zelfs tienduizenden huiseigenaren in Zwolle die zelf moeten opdraaien voor alle kosten aan hun woning. Ze worden nauwelijks in deze nota genoemd omdat zij misschien wel kunnen of willen betalen, maar geconfronteerd worden met torenhoge investeringen en terugverdientijden van 7 jaar of meer. De gemeente lijkt nu wel heel erg de nadruk te leggen op andere doelgroepen. We hebben daarom aan de wethouder gevraagd om ook voor deze grote groep inwoners een passende oplossing voor een betaalbare transitie te komen. Verdergaand dan de in het klimaatakkoord voorgeschreven energieloketten.


Afgelopen week stonden er weer artikelen in de krant van bijvoorbeeld de directeur van Stedin en oud-minister Plasterk van de PvdA die waarschuwde voor sterk stijgende energierekeningen. Deze stijgende energierekeningen en daarmee de energietransitie los je niet op met
armoederegeling. Regelingen zijn tijdelijk en laten slechts de gevolgen verdwijnen, zoals Hans Klok doet bij een truc. We willen de wethouder vragen geen nieuwe regelingen voor deze transitie te maken. De daadwerkelijke transitie zal door gewone Zwollenaren moeten worden opgehoest en het is aan ons om dat betaalbaar te houden voor Zwollenaren met een eigen woning en zij die huren van corporaties."