Besluitvormend raadsplein in het kort

bart-ros-9sGxl8FGoyA-unsplashx.jpg

Door Marike Oranje op 07-03-2022

Vanavond heeft het laatste besluitvormende raadsplein voor de verkiezingen plaatsgevonden. Omdat je soms door de bomen het bos niet meer ziet, hier een korte samenvatting van de agenderingen en moties.

 

Agendering "Welkom in mijn Wijk"-protocol:

De evaluatie van het “Welkom in mijn Wijk”-protocol heeft duidelijk gemaakt dat er op een aantal onderdelen verbetering nodig is. Daarom vraagt Annemee, samen met Swollwacht, de ChristenUnie en het CDA, een debat hierover aan. Zodat het protocol voldoende gaat werken voor zowel de buurtbewoners als doelgroep.

Status: Aangenomen!

 

Agendering Uitgaven Jeugdhulp 2021:

Het kostenplaatje van de jeugdhulp is en blijft een uitdaging. Uit de informatienota die voorligt blijkt dat er weer meer geld is besteed dan verwacht, ondanks tussentijdse aanpassing van de begroting. Daarom vraagt Jeroen, samen met de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, het CDA en Swollwacht, om in de nieuwe raadsperiode een debat hierover te voeren.

Status: Aangenomen met algemene stemmen!

 

Motie veiligheid LHBTI+ kinderen op scholen:

Iedere kind moet zich veilig voelen en veilig zijn op school. De gemeente heeft al aandacht voor diversiteit in het onderwijs, maar in de strategische onderwijsagenda staat niets over de veiligheid van LBHTI+ kinderen. Monique en Sharareh roepen daarom in een motie het College op om concrete acties te beschrijven over hoe de veiligheid van LHBTI+ kinderen in het basisonderwijs wordt bevordert, en hoe de gesprekken die al gaande zijn met het onderwijs en bijvoorbeeld het COC te betrekken.

Status: Met algemene stemmen aangenomen!

 

Motie vervolgonderzoek Sociaal Wijkteam:

Het sociale wijkteam is belangrijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Er gaat veel geld naartoe en  daarom is het belangrijk dat we goed blijven kijken naar de doelen, structuur en opzet van het SWT. De eerste evaluatie heeft nu plaatsgevonden, maar hierin is niet gekeken naar alternatieven, zoals het plaatsen van het SWT op afstand van de gemeente. Daarom dienen Monique en Johran een motie in om in de komende periode onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van verschillende modellen van het SWT en ervaringen bij andere gemeenten.

Status: Aangenomen!