Begrotingsbehandeling 2022 - Moties in het kort

bart-ros-ats8JSla8xA-unsplash.jpg

Door Marike Oranje op 12-11-2021

Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft de VVD een aantal moties ingediend. Hieronder een korte samenvatting van elke motie, inclusief de uitslag.

 

Jeugdboa’s

Jeugdcriminaliteit neemt toe in Zwolle en dit baart zorgen. Er is extra inzet nodig om de veiligheid in Zwolle te waarborgen en te voorkomen dat jongeren de foute kant opgaan. Wijkagenten zijn vaak te druk met noodoproepen; een andere optie kan de jeugdboa zijn. Deze zijn getraind in het omgaan met jongeren en kunnen bovendien snel schakelen met jeugdhulp, indien nodig. Johran roept het College daarom in een motie op om de realisatie van jeugdboa’s mee te nemen in de uitwerking van de veiligheidsaanpak.

Status: Aangenomen!

Alsnog steun voor starters

Vanuit het coronabudget is nog 1 miljoen euro aan coronabudget beschikbaar. Een aantal startende zelfstandigen en ondernemers kon niet of nauwelijks aanspraak maken op nationale coronasteunmaatregelen, terwijl voor hen de financiële problemen ook groot zijn. Johran roept het College daarom op om zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om deze starters te helpen met het niet bestede coronabudget.

Status: Aangenomen!

Ambitie laadpalen

Het aantal elektrische auto's blijft flink toenemen de komende jaren. Om deze auto's te kunnen gebruiken zijn laadpalen nodig, waar er Zwolle er nu te weinig van heeft. Daarom dient Jeroen een motie in waarin hij het College vraagt te streven naar minimaal 2500 laadpunten in 2030.

Status: Aangenomen!

Alle beetjes helpen

Zwolle heeft een behoorlijk woningtekort. Ondanks de woningnood zijn initiatieven voor woningbouw in het buitengebied vaak kansloos. Schelto dient daarom een motie in waarin hij het College vraagt om mogelijkheden te vinden om wonen in het buitengebied meer kansrijk te laten zijn.

Status: Aangenomen!

Kennis voor versnellen woningbouw

De oververhitte woningmarkt in Zwolle kan wel een versnelling van woningbouwprojecten gebruiken. Daarbij kan parate kennis, kunde en regie helpen. Het Gelders model, waarbij samenwerking is met partners om tot die kennis en kunde te komen tot die versnelling, is ook voor Zwolle goed. Annemee dient daarom een motie in het college te vragen net als het Gelderse model samen met gemeenten, provincies en andere brancheorganisatie te werken aan voldoende kennis, regie en mensen voor realisatie en versnelling van woningbouwprojecten.

Status: Aangenomen!

Carnaval is ook cultuur

In het Cultureel perspectief én in de uitvoeringsagenda is geen aandacht besteed aan volkscultuur. Volkscultuur, waaronder carnaval, is onderdeel van de Zwolse identiteit waar jaarlijks tienduizenden inwoners van genieten. Daarom vraag Sharareh het College de Zwolse carnavalsverenigingen te ondersteunen om het Sassendonks Carnaval op de lijst immaterieel erfgoed te krijgen.

Status: Aangenomen!