Begroting 2020 - Zwolle groeistad

Thom-begroting.jpg

Door Monique Bakker op 08-11-2019

 

Bijdrage Thom van Campen op de Begroting 2020:

"Het maakt niet uit waar je in onze stad komt. Of het nu de binnenstad is waarboven hijskranen torenen. De Spoorzone waar iedere dag gebouwd wordt aan het tweede spoorknooppunt van Nederland, of de N340 waar wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van onze stad. Zwolle is in beweging en dat maakt de VVD trots. De voorliggende begroting ademt de groeiambities waarvoor wij richting het College én de ambtelijke organisatie onze waardering uitspreken. Het is goed werken, wonen en verblijven in Zwolle. Onze stad is aantrekkelijk voor mensen die de drukke Randstad verruilen voor een fijne, leefbare omgeving. Groei biedt kansen. Maar die groei stelt ons ook voor uitdagingen. Het vraagt keuzes waarvoor de VVD niet wil weglopen."

Ons verhaal voor Zwolle

Werk en welvaart
"Al enkele jaren voert Zwolle de lijstjes aan als het gaat om krachtigste economische regio's van Nederland. Natuurlijk zijn die lijstjes niet heilig. Wel geven ze aan dat mensen in onze regio een gezonde dosis werklust hebben. En werk is de kurk waar onze welvaart op drijft. Dankzij die welvaart kunnen we de belangrijke investeringen doen in de binnenstad en aanloopstraten - bijvoorbeeld aan de Diezerbrink, waar ondernemers al jaren smachten naar een goeie investering in de uitstraling van het gebied. Ook de stappen om Voorsterpoort en Hessenpoort uit te breiden kunnen rekenen op onze waardering. En in de regio doen we het ook goed. Port of Zwolle is een succesvoorbeeld van regionale samenwerking.
Wel mag dat van de VVD een tandje ambitieuzer. Wat krijgen we voor die € 30.000,-, zo vragen wij het College? En, waarom bieden wij zelf geen watergebonden kavels aan, maar schuiven we Meppel en Kampen naar voren?

Het huishoudboekje op orde
Wat voor mensen thuis geldt, geldt ook voor de gemeente. Aan het einde van de maand moet het huishoudboekje op orde zijn. De VVD leest een begroting waar op de centen wordt gelet en dat mogen onze inwoners ook van de gemeente verwachten. Woonlasten verhogen we in Zwolle niet meer dan met de inflatie. Wel zien we dat de toenemende druk op de stad vraagt om een bijdrage van de mensen die onze stad bezoeken. Dat is nodig om de kwaliteit en uitstraling van onze stad hoog te houden. Daar mogen mensen wel iets voor terugverwachten. Daarom willen we dat het College met een ambitieuze toerismevisie komt. Een verhaal waarin in een oogopslag duidelijk wordt waarom het juist Zwolle is waar binnen- en buitenlandse toeristen voor kiezen. Ondanks een toezegging bij de PPN lezen we hierover niets terug in de begroting. Daarom hebben wij de motie 'Zwolle in zwang' ingediend, die dat alsnog moet regelen. De Lonely Planet-gids Nederland kan wel wat extra pagina's 'Zwolle' gebruiken!

Liefdevolle en betaalbare zorg en ondersteuning
In een stad als Zwolle laten we elkaar niet in de kou staan. Liefdevolle zorg voor onze naasten is ongelooflijk belangrijk. We complimenteren het College met de acties om zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat vraagt moed en die moed tonen we. De VVD juicht het toe dat we ouderen en Zwollenaren die zorg nodig hebben samen met sportverenigingen en zorgpartijen stimuleren om te bewegen en actief te zijn.

Dat is niet alleen goed voor het drukken van hoge zorgkosten, maar het zorgt er vooral voor dat mensen buiten komen en elkaar ontmoeten. Contacten opdoen, nieuwe kennissen en vrienden maken, dat is waar de kracht van de samenleving ligt.

Een eigen inkomen dankzij werk, om je eten te kunnen betalen en leuke dingen van te doen, is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. In een samenleving waar iedereen mee moet kunnen doen, moet ook voor iedereen een geschikt plekje zijn. Zwollenaren voor wie dat niet vanzelfsprekend is verdienen onze aandacht. De 'passage-aanpak', waarbij dankzij de VVD-motie 'Werken aan werk' echt gekeken wordt naar welk soort werk bij mensen past, gaat daar bij helpen – gelooft de VVD. Toch zien we aan de moeizame opstartfase voor Tiem en door de wirwar aan verschillende regelingen niet altijd meer wat het beste werkt voor mensen. De VVD wil dat Tiem heel rap met iedereen die op dit moment nog aan de zijlijn staat in gesprek gaat. In Leeuwarden doen ze dit al, met groot succes. Die groep is op dit moment in Zwolle nog te groot. Graag een reactie van het College. Voor de Zwollenaren die hulp nodig hebben om aan het werk te komen moet de wirwar van regelingen glashelder zijn. Hiervoor hebben we een motie ingediend.

Knelpunten te lijf, kansen te rijk

Ruimte voor de groeistad
Ambities over groei van onze stad is prachtig, maar zonder ruimte voor die groei blijft het bij papieren tijgers. Er moet gebouwd worden, zodat er passende woningen komen voor nieuwe Zwollenaren en Zwollenaren die willen doorgroeien op de woningmarkt. Opnieuw roept de VVD het College op vaart te maken met de uitbreidingslocatie(s) van onze stad.

En ook met inbreiding willen we stappen zetten. Bijvoorbeeld het Broerenkwartier. De VVD ziet deze locatie als unieke plek voor woningbouw, ook als dat betekent dat er de lucht in moet worden gebouwd. Is het College bereid om te onderzoeken of het Broerenkwartier een soort 'Kraanbolwerk 2.0' kan worden? Graag een reactie.

Het is geen hogere wiskunde. Bewoners en bezoekers van onze stad brengen verkeer mee. Goed dat het College daarop investeert met het geld voor mobiliteit (€ 500.000,-). In Zwolle moeten mensen zelf kunnen bepalen of ze zich te voet, per fiets, met het OV, of met de auto verplaatsen. De bijna religieuze discussie die de VVD geregeld voert (en ook moet voeren!) met onder anderen de groene collega's zal in de toekomst niet meer nodig zijn. Auto's worden schoner en – door elektriciteit stiller. Ook mijn partij gaat dat merken. Van 'Vroem Vroem-partij', naar de elektrische 'Zoem Zoem-partij'. In Weezenlanden Noord gaan we auto's niet pesten en weg-Tipp-Exen, maar verzinken we ze tot onder straatniveau; niet zichtbaar, wel aanwezig. Net als de ChristenUnie denkt ook de VVD na over het straatbeeld van de toekomst. De A28 ondertunnelen zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar waarom beginnen we niet met de Veerallee? Het gebeurde niet alleen bij de A2 in Maastricht, maar ook gewoon bij de Kanaalweg in Dieren. Onze fractie vindt dat ons wegennet in en rondom de stad klaar moet zijn voor de toekomst. We horen graag het College en dienen hierover een motie in.

Begrijpelijke en betaalbare energietransitie
Een 'Zoem zoem-partij' denkt na over een duurzame toekomst. We zoeken naar nieuwe vormen van duurzame en schone energie. Daar hoeven we niet krampachtig over te doen, maar ook zeker geen geloofsovertuiging van te maken.
De VVD wil dat het College zoekt naar slimme, maar vooral realistische maatregelen. Betrek nutsvoorzieningen, als je het hebt over hun warmtenetten. Luister naar inwoners, die te maken krijgen met stijgende energierekeningen omdat – niet heel milieubewust – hout wordt verbrand om hun stroom op te wekken. En zet projecten in de markt, zodat er geen onnodige subsidies worden verspild. We dienen een motie in die de energietransitie betaalbaar wil houden voor Zwollenaren. Boeren en bouwers hebben ons afgelopen weken laten zien wat er gebeurt als de overheid mensen met haar ambities voorbij rent.

Veilig zijn en veilig voelen
Onze inwoners mogen er op vertrouwen dat de gemeente er voor zorgt dat zij veilig zijn en zich veilig voelen. De extra investeringen in LHBTI-beleid zijn daarvoor ontzettend goed. Met die veiligheid leek het in Zwolle een lange tijd wel goed te zitten. Maar groei heeft ook een keerzijde. Recent werd onze stad opgeschrikt door verschillende schietpartijen in woonwijken. En vanochtend schreef De Stentor over een inbraakgolf: maar liefst 14 inbraken sinds eind oktober. Dit maakt mij furieus. Het is ontoelaatbaar en bovendien levensgevaarlijk, dat tuig onderlinge vetes uitvecht voor de ogen van onze inwoners, nota bene in woonwijken waar kinderen wonen. We zijn blij met het kordate optreden van burgemeester en politie. Op straat zijn niet criminelen, maar is de overheid de baas. Wel vragen we de burgemeester: doen we genoeg? De VVD wil een klopjacht op criminelen. Op basis van de Wet Wapens en Munitie (art. 45) kan bij verdachte situaties eenvoudig huiszoeking worden gedaan. De VVD zou graag zien dat gemeente, politie en justitie overgaan tot een grootschalige huiszoekingsactie, zodat het voor iedereen duidelijk is: in Zwolle houd je je aan de wet! Is de burgemeester hier toe bereid?

Afsluiting
Zwolle maakt een groeispurt door en de VVD gunt onze stad die groei! Niet omdat die groei op zichzelf zo heilig is, maar omdat groei: kracht, werk en welvaart met zich meebrengt. Het College zet daarvoor verstandige stappen. Door te bouwen aan woningen, te investeren in goede bereikbaarheid en pal te staan voor een stad waar onze inwoners veilig kunnen wonen, werken en leven."