Begroting 2018: laat iedereen merken dat het goed gaat

Thom_Begroting_2018.JPG

Door Johran Willegers op 10-11-2017

Zwolle staat er sterk voor. Het is hoog tijd dat iedereen in Zwolle dat gaat zien en merken. Door nog 3 ton aan bezuinigingen op sport te schrappen. Door te investeren in wegen zodat je sneller en zonder file's van A naar B komt. Maar ook door naar de innovatie in de toekomst te kijken om lagere lasten voor duurzame ambitie mogelijk te maken. In onze stad moet je je ook veilig voelen. Voor toezicht en handhaving zien we graag meer inzet. Onder andere deze plannen noemde fractievoorzitter Thom van Campen in het debat over de begroting voor 2018. Lees de complete bijdrage van de VVD.

Bijdrage fractievoorzitter Thom van Campen bij het debat over de Begroting 2018
Een voorrecht. Zo voelt het om hier vandaag te mogen spreken over de voorliggende begroting. Het is voor mij, en ik denk voor velen van ons, de allereerste keer dat we weer serieus kunnen praten over concrete plannen voor de toekomst. Waar willen we naartoe met onze stad. Welke investeringen zijn daar voor nodig. In crisistijd moesten we met schaarse middelen, enorme keuzes maken: hoe voorkomen we dat we Zwolle op slot zetten, hoe houden we mensen aan het werk, behouden we betaalbare en passende zorg en kunnen we met schaarste, de stad toch verder brengen.

Onze fractie is er trots op, dat we ondanks zwartkijkers en pessimisten, hier toch met elkaar de verantwoordelijkheid voor hebben genomen: Zwolle is sterker uit de crisis, staat volop in de stijgers en bloeit zoals in tijden waarin onze Hanzestad al zo goed verdiende met handel.

Lage belastingen
De VVD wil ruimte geven voor die groei. En zeker niet alleen omdat dat goed is voor de portemonnee van de gemeente. We willen dat de mensen van Zwolle zelf gaan zien en merken dat onze stad klaar is voor de toekomst. Door goede inzet, goede investeringen in onze stad, wordt Zwolle aantrekkelijker. Voor bezoekers, consumenten, nieuwe inwoners en werkenden. In de voorliggende begroting worden daar goede voorstellen voor gedaan. De afvalstoffenheffing wordt bevroren, de rioolheffing daalt en de OZB wordt slechts verhoogd met het inflatiepercentage (2,3%). Ook ons grondbedrijf blaakt van gezondheid. Enerzijds door de aantrekkende economie, maar ook zeker door zorgvuldig en behoedzaam beleid in de afgelopen jaren. 

Een mooie stad met veel banen
Kijk naar de bloembakken die afgelopen zomer de bruggen en lantaarnpalen sierden, of de prachtige, nieuwe feestverlichting die de straten van onze binnenstad sfeer geven. Onze fractie wil dat de Zwollenaren gaan zien en merken dat het goed gaat in onze stad. De VVD ziet dat dit op twee manieren kan. 1) de mensen moeten aan het einde van de maand meer overhouden in hun portemonnee, maar misschien nog wel belangrijker is 2) dat iedereen een baan heeft, of vindt. Voor die banen hebben we ondernemers nodig. Klein, midden en groot. De investering van € 350.000,- in de aanloopgebieden naar onze binnenstad is een directe investering in het Midden -en Kleinbedrijf. Dit komt de kwaliteit van het winkelgebied ten goede, trekt consumenten aan en geeft ondernemers het vertrouwen om mensen aan het werk te krijgen.

Veilig voelen, veilig zijn
De Zwollenaren moeten er op kunnen vertrouwen dat hún veiligheid bij ons in goede handen is. Of het nu gaat om overlastgevende jeugd in Westenholte, een inbraakgolf in de wijken of asociaal gedrag op de bedrijventerreinen: overlast en criminaliteit tolereren we niet in onze stad. Blij is de VVD dan ook met de investeringen in woongerelateerde overlast en cameratoezicht in de binnenstad.

Wat onze fractie betreft mag er nog wel een schepje bovenop: we zouden graag de taken -en instrumentenbevoegdheid van onze BOA’s uitbreiden. Zo kan toezicht & handhaving zich bezighouden met de leefbaarheid van de stad, de wijken en het buitengebied, en de politie kan zich concentreren op de aanpak van zwaardere criminaliteit. Wij begrijpen dat het College werkt aan een visie - wellicht kan de burgemeester een tipje van de sluier oplichten.

Makkelijk van A naar B
Al eeuwenlang verdient Zwolle, welvarende Hanzestad, een goede boterham aan haar ligging. Maar, dat is geen vanzelfsprekendheid. Voor de VVD is het essentieel dat we blijven investeren in bereikbaarheid. Daarom zijn we blij met het projectbudget voor verdere aanpak van de N340 en N35. Mooi, dat onze motie voor aanpak van de ringwegen heeft geresulteerd in € 150.000,- voor het meerjarenprogramma Zwolle Duurzaam en Slim Bereikbaar. U kent de VVD als partij die graag lekker doorrijdt.

Daarom vragen we het College om een verkenning of we nu eindelijk een de gehele ring kunnen opwaarderen naar 70 km/u. We dienen hierover een motie in. Ook vraagt onze fractie aandacht voor de veiligheid op de rotonde bij de Pannekoekendijk/Burgemeester Roelenweg. Te vaak horen we van ongelukken en aanrijdingen - veelal met bussen. Graag hierop een reactie van de wethouder.

Echt aan het werk
In begon mijn betoog er al mee: het gaat goed met Zwolle, het wordt tijd dat mensen dat ook daadwerkelijk gaan ervaren. De werkgelegenheid is uitstekend en onze regio is in heel Nederland bekend door haar werklust en arbeidsethos. Met de werkgeverstour willen we mensen die tijdelijk aan de zijlijn staan, helpen om aan het werk te komen. En toch, toch vraagt het College ons opnieuw voor tonnen de portemonnee te trekken. 

  • Structureel een miljoen voor beschermingsbewindvoering;
  • Een declaratiefonds van tweeënhalve ton;
  • Een experiment met de participatiewet van € 175.000,- waarvan het nog maar de vraag is of dit überhaupt binnen de kaders van de wet valt. 

Of het nu terugblikkend, bijpassend bij BeRap’s is of vooruitkijkend met begrotingen: de gehele beleidscyclus kenmerkt zich door kniptrekkerij. En als we daar nou mensen mee aan het werk kregen... Hoe weten we nu of het hier nu wél mee gaat lukken? Wanneer is het een keer genoeg? Het College geeft de schuld hier aan de toename van bijstandscliënten -sommigen zitten al 15 jaar in de bijstand- maar is zij niet juíst verantwoordelijk voor de uitstroom uit de bijstand? De VVD wil mensen langdurig aan het werk hebben. Zodat ze onafhankelijk zijn van de overheid en zelfstandig zijn. Niet alleen voor het brood op de plank, maar vooral om de mensen de kans te geven om hun eigen leven in te richten en vorm te geven hun bijdrage te laten leveren in de samenleving.

Onze kinderen zijn de samenleving van morgen, we moeten goed voor hen zorgen. Maar ook hier geldt, zijn zij nou echt geholpen met de extra twee miljoen die het College beschikbaar stelt. De VVD wil dat we vasthouden aan de afspraak dat we de decentralisaties inrichten binnen de beschikbaar gestelde rijksmiddelen. Graag horen we van het College wanneer dit moment nou eindelijk eens wordt bereikt.

Stoppen met sportbezuinigingen
De bouw van een nieuwe WRZV, de aanleg van kunstgrasvelden en de investering in een atletiekbaan: ze dragen bij aan het goede sportklimaat van onze stad. Dat is belangrijk voor de gezondheid en voor een vitaal verenigingsleven in Zwolle. Daarom stelt onze fractie voor om af te zien van de resterende sportbezuiniging die het College wil doorschuiven naar 2019.

Meer vet op de botten, geld in de kassa en een stad die snakt naar groei vraagt om een gemeente die ruimte geeft. De VVD wil dat Zwolle een stad is waar die ruimte gegeven wordt. Bruisend, met evenementen en goed bereikbaar. Een stad waar je in iedere fase van je leven goed op maat kunt leven en wonen. Op die weg naar onomkeerbare groei van onze stad hebben we de Zwollenaren keihard nodig. Onze inwoners volgen de overheid kritisch, en dat is uitstekend: het houdt ons scherp – precies zoals democratie hoort te werken. Of het nu gaat om de veiligheid op de Wilhelminasingel, of aanvliegroutes naar de nieuwe Luchthaven Lelystad: onze inwoners verdienen tijdig informatie, serieuze inspraakmomenten en zorgvuldige communicatie. De VVD blijft het College, maar ook de collega’s in de provincie en Den Haag hier kritisch op volgen.

Innovatie voor de toekomst
Het College steekt veel geld in nieuw werk (innovatiecentra), de circulaire economie en klimaatadaptie. Groen is poen, ziet ook de VVD. We willen mensen meenemen in het belang van die stap naar een duurzame samenleving. Onze fractie gelooft dat dit alleen gaat werken als mensen dit ook daadwerkelijk gaan voelen in hun portemonnee en terugzien in het straatbeeld.

Daarom willen we, in navolging op de motie Groene Leges, dat er zo snel mogelijk een pilot komt waarin we de lokale lasten gaan vergroenen. Het is natuurlijk de omgekeerde wereld, als we van Zwollenaren de aanschaf van zonnepanelen vragen, maar hen daar tegelijkertijd torenhoge belastingen voor laten betalen en wij danken de collega’s voor hun brede steun om dit te organiseren met het ingediende amendement.

Wat een voorrecht, om vandaag te mogen spreken over de nieuwe toekomst van onze stad. Zwolle, stad met nog zoveel meer potentie, die almaar groeit. Waar mensen goed kunnen werken en werk kunnen vinden. Zich veilig voelen. Waar je met de fiets, de auto of de trein goed en snel je boodschappen kunt doen. Waar we voor je zorgen als je dat nodig hebt, maar je ook helpen weer op eigen benen te kunnen staan. Groeiende stad, waar we denken aan de toekomst, en je aan het einde van maand ook nog wat overhoudt om gewoon leuke dingen te doen.