Begroting 2016: Een sterke en optimistische basis voor een onzekere toekomst

Schermafbeelding_2015-11-13_om_11.25.57.png

Door Johran Willegers op 13-11-2015

De begroting van Zwolle is op orde en het is goed toeven in onze mooie, sterke en dynamische stad. De VVD vroeg in de bijdrage bij de gemeentebegroting aandacht voor een optimistische toekomstblik waarbij we de ogen ook niet kunnen sluiten voor belangrijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, werk en lokale lasten.

Fractievoorzitter Aly van der Vegte: “Dankzij landelijk beleid, lokale keuzes en bovenal het harde werk en de offers van de Zwollenaren, laten we de crisis nu achter ons. De partijen die al vanaf 2010 roepen dat landelijk de economie kapot wordt bezuinigd hadden het bij het foute eind; onze economie veert juist op.” De consument geeft meer uit, de bedrijfsinvesteringen stijgen en in 2016 groeit de economie weer met 2.4 procent. 

De VVD Zwolle is bovenal tevreden dat de begroting voor 2016 sluitend en op orde is. Daarnaast heeft de VVD voor enkele punten extra aandacht gevraagd, zoals lokale lasten, de gevolgen van het opnemen van meer vluchtelingen, achterlopende bijstandsuitstroom en gastvrij parkeren.

Lokale lasten & OZB

De VVD heeft altijd de lokale lasten zo laag mogelijk willen houden. Mensen betalen al genoeg belasting. De OZB zou daarin maximaal met de inflatie mee mogen stijgen. Tot verbijstering van de VVD wordt er echter een OZB-stijging voorgesteld die hoger ligt dan de inflatie, en daarmee huizeneigenaren onevenredig belast. Van der Vegte: “Dit past niet in een liberale visie, maar ook niet in de gemaakte coalitieafspraken. De VVD wil van het college een uitgebreide reactie hoe dit heeft kunnen gebeuren en beraadt zich op vervolgstappen.”

Gastvrij parkeren

Om ook in onze binnenstad van stijgend consumentenvertrouwen te kunnen profiteren, moet parkeren gastvrijer en eerlijker worden. Dat betekent niet meer betalen voor tijd waarin je niet parkeert. De VVD wil dat regelen en stelt voor in de nieuwe Katwolderplein parkeergarage per minuut betalen mogelijk te maken. De fractie gaat hier een motie voor indienen.

Vluchtelingen

De toestroom van vele vluchtelingen vraag om creatieve oplossingen op lokaal niveau. Het is duidelijk dat de toename aan statushouders gevolgen heeft voor de instroom in onze bijstand, voor het aantal beschikbare huurwoningen en voor de zorg. Uitgebreide sociale voorzieningen zijn dan voor de belastingbetaler niet meer op te brengen.

Meer uitstroom bijstand

Daarnaast moet er meer moeite gestoken worden om de uitstroom uit de bijstand de vergroten. Te veel mensen zitten nog zonder baan. De rol van de gemeente moet zijn om innovatieve business cases te ontwikkelen en om stroperige procedures te versimpelen zodat welwillende werkgevers ook echt de kans krijgt om mensen in reguliere dienst te nemen, of via garantiebanen een leerwerkplek te geven.