AZC Zwolle: geen concessies aan veiligheid en beheersbaarheid

WaterschapslocatieGroot.jpg

Door Monique Bakker op 05-04-2016

Na tweeënhalve maand te hebben geluisterd naar zorgen en aandachtspunten van Zwollenaren, presenteert het college van burgemeester en wethouders vandaag het definitieve voorstel voor een asielzoekerscentrum aan de Dr. van Thienenweg. De VVD leest in het voorstel dat de gesprekken hebben geleid tot een aangepast voorstel en is blij dat er naar Zwollenaren is geluisterd. Wel blijven de liberalen wijzen op het belang van veiligheid en beheersbaarheid: hieraan doen we geen concessies.

Omvang

Het oorspronkelijke voorstel om 800 mensen te huisvesten is bijgesteld naar een AZC voor 600 personen. Veel Zwollenaren gaven aan dat het oorspronkelijke idee van 800 personen niet in verhouding staat tot de omvang van achter- en voorliggende wijken. De VVD is blij met dit aangepaste voorstel, maar wijst erop dat ook de omvang van 600 personen een absolute bovengrens is: afspraak is afspraak. 

Evaluatie

Het COA wilde voor de plaatsing van het AZC een overeenkomst aangaan voor de periode van 15 jaar. Het verbaast de VVD-fractie dat deze lange termijn toch is opgenomen in het collegevoorstel. Hiermee wordt geen rekening gehouden met veranderingen in internationale context, maar nog belangrijker: met de ervaringen met het AZC. De VVD ziet kansen in de voorgestelde evaluatiemomenten, maar heeft vragen over welke evaluatiecriteria opgesteld worden en wat vervolgens de waarde van de evaluatie wordt. Daarover zullen we in het debat vragen stellen.

Recreatievoorziening

Een bebouwing van het groene gebied, ten oosten van de voorgestelde AZC-locatie was nooit de bedoeling en mag nooit de bedoeling zijn. De VVD is blij dat dit signaal van de Zwollenaren is overgenomen en heeft geleid tot aanscherping van het voorstel. In het nieuwe voorstel blijft een mooi stuk groen Zwolle behouden en blijft er ruimte voor recreatie, op het AZC-terrein. 

Veiligheid

Aan veiligheid doen we geen concessies. De VVD ziet in de voorgestelde veiligheidsaanpak, waarbij de wijkagent aanspreekpunt is, ruimte voor objectieve en subjectieve veiligheidszorgen. Het is een verantwoordelijkheid van gemeente en COA om die zorgen weg te nemen. De VVD wil een meldpunt voor overlast. Op oplossingen met de verkeersproblematiek wachten we wat de VVD betreft geen dag langer: als dat nodig is moet direct de schop in de grond.

Tot slot

In Nederland mag je zijn wie je wilt zijn, je mag geloven waar je in wilt geloven en je mag houden van wie je wilt houden. De VVD heeft begrip voor zorgen van Zwollenaren in een instabiele en onzekere wereld. Juist nu moeten we vasthouden aan onze vrijheden. Wie deze vrijheden buiten, of binnen het AZC niet respecteert moet aangepakt worden. De VVD wil dat ook bij toekomstige discussies -bijvoorbeeld over tijdelijke noodopvang- eerst geluisterd wordt naar Zwollenaren. Immers, de stadsgesprekken hebben laten zien dat zij de gemeente veel kunnen leren.