Ambitiepakket energietransitie

Ambitiepakket energietransitie.png

Door Branco Schoenaker op 03-06-2024

In het huidige coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om de energietransitie in Zwolle te versnellen en om uiterlijk in 2040 (in plaats van 2050) klimaatneutraal te zijn. Dit debat gaat over de uitwerking hiervan. De VVD Zwolle heeft hier bepaalde ideeën over, lees de gehele bijdrage van Niels hieronder:

Vandaag voeren we een debat over de toekomst van Zwolle. Als VVD zien we deze toekomst positief tegemoet. We staan voor een omschakeling naar een volledig duurzame en klimaatneutrale stad in 2050, zodat we ook over dertig jaar nog in een mooie stad wonen. Dat doen we samen: overheid, bedrijfsleven en inwoners zetten met elkaar de schouders eronder.

Hierbij is de VVD de partij van groen realisme. Groen, want we zien dat het klimaat verandert en dat we maatregelen moeten nemen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Dit in tegenstelling tot partijen die klimaatverandering ontkennen en niets willen doen. In de landelijke coalitieonderhandelingen heeft onze partij hier hard voor gestreden. Maar ook realisme, want we zien dat het een enorme opgave is om klimaatneutraal te worden. Dit in tegenstelling tot partijen die vanuit hun ideologie al in 2030 of 2040 klimaatneutraal willen worden, waarbij de kosten bij de Zwollenaar komen te liggen.

Dit groen realisme zien wij terug in de keuzes die het college maakt. Wij willen het college complimenteren voor de heldere uiteenzetting van opties, waarbij ook duidelijk is hoeveel geld iedere maatregel kost. In de perspectiefnota heeft het college gekozen om alle maatregelen te nemen, zodat Zwolle in 2050 klimaatneutraal is. Als VVD zeggen wij al jaren dat we klimaatneutraal in 2050 moeten worden, zodat inwoners en bedrijven voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden en hun panden te isoleren. Dit sluit aan op de klimaatdoelen die in Europa zijn afgesproken en de klimaatdoelen van de landelijke overheid. Hierdoor kunnen we als gemeente aansluiten op landelijke subsidies, waardoor we ieder jaar meer dan € 4 miljoen besparen. Dit geld kunnen we investeren in alle andere ambities die we als stad hebben. We zijn blij dat het college aansluit bij de lijn van de VVD.

Bij de uitwerking van dit ambitiepakket heeft onze fractie nog wel twee aandachtspunten. Ten eerste is het voor onze fractie op dit moment niet duidelijk wat iedere maatregel oplevert qua besparing: levert het meer op om woningen in Zwolle te voorzien van tochtstrips, of kunnen we dat geld beter besteden aan het adviseren van bedrijven? Dit sluit aan op de kritiek van adviesbureau AEF die spreekt over ‘het ontbreken van cruciale informatie voor de gemaakte keuzes’. Je kunt belastinggeld maar één keer uitgeven, dus onze fractie vindt dat we moeten kiezen voor de meest efficiënte maatregelen. Deelt de wethouder deze lijn en kan hij toezeggen dat deze informatie inzichtelijk wordt gemaakt bij het uitwerken van deze plannen? En ook tijdens de uitvoering denken wij dat het goed is om de effectiviteit van maatregelen te monitoren. De ene maatregel zal meer opleveren dan verwacht, de andere minder. Het is goed om deze informatie inzichtelijk te hebben, zodat we tussentijds bij kunnen sturen. Kan de wethouder toezeggen dit mee te nemen?

Ten slotte maakt onze fractie zich grote zorgen over de netcongestie. We kunnen allerlei maatregelen verzinnen om te verduurzamen, maar het moet wel uitgevoerd kunnen worden. Wat kunnen wij als gemeente nog meer doen om netcongestie tegen te gaan? Hoe verlopen de gesprekken met de netbeheerders hierover en welke acties hebben zij van de gemeente nodig? Bijvoorbeeld het stimuleren van meer energy hubs op bedrijventerreinen, het sneller aanwijzen van grond voor energie-infrastructuur of het bidirectioneel laden bij openbare laadpalen.

Ik ben benieuwd naar de beantwoording van de wethouder en wens hem en alle betrokken ambtenaren veel succes bij het uitwerken van deze groen-realistische koers.