Aanpak Ondernemen Naast Corona

Schermafbeelding_2020-05-04_om_20.52.59.png

Door Johran Willegers op 05-05-2020

Acties die ruimte geven aan ondernemers om hun bedrijf op de rails te houden tijdens de coronacrisis. Dat presenteert de VVD Zwolle in haar Aanpak Ondernemen Naast Corona. De fractie wil zo ondernemers de mogelijkheden geven om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid waar onze stad de komende tijd mee te maken krijgt. Dat vraagt bijvoorbeeld het toestaan van grotere terrassen, verruiming van winkeltijden en het kwijtschelden van precario.

> Lees hier onze aanpak <

De nieuwe werkelijkheid door de verstrekkende gevolgen van het nieuwe coronavirus vraagt aanpassingen van ons allemaal. De VVD heeft grote bewondering voor de wijze waarop ondernemers nu al nadenken over die nieuwe werkelijkheid. We danken onze kleurrijke, authentieke stad aan lokaal ondernemerschap. Het zit in het DNA van ondernemers om te denken in kansen, mogelijkheden en innovaties om op nieuwe werkelijkheden en behoeften in te spelen. Die inzet vereist een gemeente die daarin meedenkt en ruimte geeft.

Daarom presenteert de VVD een aanpak met tien acties. We hebben ons daarbij laten inspireren door ideeën van ondernemers en willen ook in gesprek blijven over goede plannen en behoeften van ondernemers, die onze stad zoveel kleur en identiteit geven.