Schriftelijke vragen over het landelijk onderzoek naar een behandelmethode voor autistische kinderen.

Website SV ABA.png

Door Branco Schoenaker op 10-03-2024

De ABA-methodiek wordt toegepast bij kinderen met Autisme. Het is geen onomstreden therapie, waarbij zelfs een voorbeeld is van het opsluiten van kinderen. Onlangs zijn er veel klachten geweest waardoor een onderzoek gestart is en uit eigen onderzoek is gebleken dat deze behandeling ook in Zwolle aangeboden wordt. De Zwolse VVD fractie maakt zich zorgen en heeft raadsvragen gesteld.  

Woordvoerder Jeugdzorg Annemee van de Klundert: “Deze behandelmethode wordt toegepast bij kinderen met Autisme, een kwetsbare groep kinderen waarbij een juiste behandeling essentieel is”. De VVD wil onder andere weten of het college het met de fractie van de VVD eens is dat een behandel methodiek die veelvuldig klachten geeft absoluut onwenselijk is. Ook willen de liberalen weten of er in Zwolle signalen van bezorgde ouders of het onderwijs binnen gekomen zijn. 
 
Ook in de Kamer zijn er vragen over de ABA-methodiek gesteld. Naar aanleiding van de beantwoording heeft de staatssecretaris aangekondigd een breed onderzoek te starten naar deze methode. Annemee: “Wij hebben het college gevraagd actief naar de stand van zaken te vragen met betrekking tot het onderzoek dat de staatssecretaris gestart is en de raad daar actief over te informeren. Want wij zijn oprecht bezorgd over de gevolgen voor deze kwetsbare groep kinderen die bloot worden gesteld aan deze methodiek".