50 miljoen investeren in groeiend Zwolle

Gemeentehuis_Zwolle.jpg

Door Johran Willegers op 18-05-2017

Onze stad staat er goed voor en dat zien we. De Perspectiefnota staat boordevol investeringen die Zwolle in de startblokken zet van de toekomst. Zo zien we meer geld voor sportvelden, lagere lasten voor ondernemers en investeringen in cameratoezicht om uitgaan veilig en gezellig te houden.

"De VVD wil dat mensen niet alleen in de krant lezen dat het goed gaat in Zwolle, maar dat ook zelf echt gaan voelen," zegt fractievoorzitter Thom van Campen. "Deze investeringen vormen een uitstekende voorzet om dat te bereiken, maar we zijn er nog niet." De VVD wil verdere lastenverlaging voor inwoners om de aantrekkende woningmarkt optimaal de ruimte te geven en er voor te zorgen dat werken loont.

Minder regels, lagere belasting

De VVD is blij dat de precariobelasting structureel wordt verlaagd! Maar met alleen geld zijn we er niet, regels moeten ook simpeler worden. Daarom is het goed at de motie Ontzorg de ondernemer is opgepakt door actief te werken aan snellere vergunningverlening, regeldruk te verminderen en extra aandacht te hebben voor startende ondernemers.

Zwolle sport

Sport en sportverenigingen zijn ontzettend belangrijk voor onze stad. Toen we hoorden dat verenigingen met capaciteitsproblemen zitten, heeft de VVD voorgesteld om prioriteit te geven aan het terugdringen van die problemen.

Uit onderzoek bleek dat bij een drietal buitensportaccommodaties (Vegtlust, Jo van Marle, Weidesteen) met name voor wat betreft de trainingsactiviteiten een knelpunt ontstaat. Er is nu een oplossing op het sportpark zelf gevonden door een bestaand natuurgrasveld om te bouwen naar een kunstgrasveld. Goed nieuws voor sportend Zwolle en een investering waar we blij mee zijn.

Veiligheid

De binnenstad moet gezellig en veilig zijn. Raddraaiers die overlast veroorzaken voor bezoekers en bewoners van de binnenstad moeten we daarom aanpakken. Overlast verplaatste zich ook naar delen van het centrum die nog niet gedekt worden door camera's, bijvoorbeeld op plekken waar afgelopen nieuwe horeca is gekomen.

Er komen op strategische plekken daarom zes camera's bij die helpen bij het voorkomen en oplossen van incidenten.  De VVD vindt dit een goede keuze zodat iedereen zichzelf kan zijn en fijn en veilig voelt in onze binnenstad.

Verdere investeringen

De Perspectiefnota bevat 50 miljoen euro aan investeringen voor andere belangrijke strategische opgaven voor de stad. Zoals in de binnenstad, aanloopstraten en omliggende gebieden rondom het centrum en de Spoorzone). Ook komt er aandacht voor topwerklocaties: hoogwaardige innovatieve broedplaatsen op het gebied van nieuwe en ontwikkelende technologieën.