Debat ontwikkeling Stadsfoyer Stadshagen

Debat ontwikkeling Stadsfoyer Stadshagen
10 mei 2022 10:00
Lees Jeroens hele bijdrage over de Stadsfoyer:
Meer

Debat woningbouwprogrammering Stadshagen

Debat woningbouwprogrammering Stadshagen
10 mei 2022 09:09
Gisteren hield Regien haar maidenspeech. ‘'Ik heb vaak de vraag gekregen waarom ik deze stap gemaakt heb. En het antwoord is dat Zwolle een stad is die groeit, een stad is met ambitie en een stad is waar het de uitdaging is om die groei kwalitatief vorm te geven.’'
Meer

Informatieronde uitgaven jeugdhulp 2021

Informatieronde uitgaven jeugdhulp 2021
9 mei 2022 21:22
Zojuist sprak de gemeenteraad over de financiële tekorten in de jeugdzorg. Annemee vroeg namens de VVD hoe het kan dat we toch steeds verrast worden door meer kosten achteraf en of we wel voldoende zicht hebben op de vraag of deze extra kosten dan wel tot een betere kwaliteit hebben geleid. Lees Annemee's hele bijdrage:
Meer

Raadsgesprek met de informateur over verkenningsverslag

Raadsgesprek met de informateur over verkenningsverslag
19 apr. 2022 21:04
In gesprek met de informateur vanavond vraagt Johran Arie Slob om opheldering over de gemaakte keuze voor onderhandelende partijen, openheid van zaken en een financiële onderbouwing.
Meer

Debat vergaderwijze gemeenteraad Zwolle

Debat vergaderwijze gemeenteraad Zwolle
4 apr. 2022 21:47
In de opinienota waarover het debat vanavond gaat staan goede ideeën, zoals themadebatten en rondetafelgesprekken zonder College. De Zwolse VVD is echter tegen het afschaffen van moties Vreemd, omdat raadsleden ruimte moeten houden actualiteiten aan te kaarten.
Meer

Reactie op advies verkenner Slob

Reactie op advies verkenner Slob
4 apr. 2022 13:00
Reactie Johran: We zijn trots op het vertrouwen dat de stad met de verkiezingen in ons heeft uitgesproken. We zijn daarmee de derde partij van Zwolle geworden. Het is teleurstellend dat de ChristenUnie en GroenLinks tot de conclusie zijn gekomen om niet de onderhandelingen met de Zwolse VVD te willen starten.
Meer

Duidingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022

Duidingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022
23 mrt. 2022 20:50
De verkiezingen zijn voorbij en de uitslag is bekend. De Zwolse VVD is nu de derde partij en voelt daarmee de verantwoordelijkheid en het vertrouwen van de Zwollenaren om constructief bij te dragen aan oplossingen voor Zwolle. Voor deze formatie zijn wat ons betreft voortvarendheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid van essentieel belang. Met deze waarden als leidraad hopen we op een coalitieakkoord dat werkt voor onze stad en haar inwoners.
Meer

Opvallende lijstduwers: Ivo en Andrea de Lange op de lijst voor VVD

Opvallende lijstduwers: Ivo en Andrea de Lange op de lijst voor VVD
10 mrt. 2022 16:10
Zij zegt opa tegen zijn vader. Zijn broer is haar vader. Ivo en Andrea de Lange zijn geboren en getogen blauwvingers. Hebben het ondernemerschap met de paplepel ingegoten gekregen en steunen de VVD op de 25e en 26e plaats op de kieslijst.
Meer

Besluitvormend raadsplein in het kort

Besluitvormend raadsplein in het kort
7 mrt. 2022 23:03
Vanavond heeft het laatste besluitvormende raadsplein voor de verkiezingen plaatsgevonden. Omdat je soms door de bomen het bos niet meer ziet, hier een korte samenvatting van de agenderingen en moties.
Meer

Debat overlast door psychisch kwetsbare personen

Debat overlast door psychisch kwetsbare personen
28 feb. 2022 22:02
Annemee: “Als inwoner mag je verwachten dat als er initiatieven zijn voor bijzondere woonvormen je daar vooraf over geïnformeerd wordt. En als je dan contact opneemt bij overlast dan wordt dat opgepakt en wordt er iets mee gedaan. Dat is een overheid die ook voor jou werkt.”
Meer

Debat evaluatie Sociale Wijkteam Zwolle

Debat evaluatie Sociale Wijkteam Zwolle
28 feb. 2022 21:20
Lees Monique's bijdrage tijdens het debat over de evaluatie van het Sociaal Wijkteam.
Meer

Debat nieuwe vormen lokale democratie

Debat nieuwe vormen lokale democratie
28 feb. 2022 19:16
Jeroen: "“De inwoners van Zwolle hebben u uit hun midden gekozen”. Deze woorden sprak burgemeester Henk Jan Meijer bij de installatie van de huidige raadsleden. In een democratie bepalen de inwoners wie hen vertegenwoordigen. En de komende weken zijn daarom belangrijk voor Zwolle. Op 16 maart kiezen de Zwollenaren hun volksvertegenwoordiging. Beslissen ze in het stemhokje wie hun belangen de komende vier jaar het beste kan vertegenwoordigen. Zwolle wordt niet bestuurd door belangenverenigingen, mensen die de weg kennen of die het hardst schreeuwen. Zwolle kent wel degelijk een levendige democratie."
Meer

Debat Schone Lucht Akkoord

Debat Schone Lucht Akkoord
14 feb. 2022 22:12
Niemand is tegen schone lucht. Het gaat zelfs al ontzettend goed met de luchtkwaliteit in Nederland. De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit sterk verbeterd, mede vanwege schonere auto’s en schonere energie. In het voorgelegen Schone Lucht Akkoord worden nu een aantal opties gegeven. De Zwolse VVD wil doen wat nodig is voor een betere luchtkwaliteit in Zwolle. Maar dat betekent niet dat er direct een handtekening onder het akkoord moet worden gezet. Daarom stelt Schelto de wethouder een aantal vragen.
Meer

Debat Zwolse Aanpak Circulair Bouwen

Debat Zwolse Aanpak Circulair Bouwen
14 feb. 2022 21:22
Jeroen: "Om samen te kunnen blijven bouwen moeten we het verbruik van grondstoffen beperken en zoeken we samen naar haalbare, betaalbare en realistische oplossingen."
Meer

Debat Programma Circulaire Economie

Debat Programma Circulaire Economie
14 feb. 2022 19:38
We gebruiken veel grondstoffen terwijl de afvalberg groeit. Daarom is het belangrijk om te blijven werken aan circulaire economie. Waar dat eerst iets was voor een kleine groep, wordt het nu steeds breder ingezet. Daarbij moeten we ondernemers en inwoners blijven ondersteunen.
Meer

Debat Ganzenbeheerplan

Debat Ganzenbeheerplan
14 feb. 2022 19:38
De Zwolse VVD maakt zich zorgen over de zwemwaterkwaliteit van de Milligerplas. Een van de hoofdoorzaken van een lagere kwaliteit is de grote ganzenpopulatie. Deze ganzen zorgen voor veel overlast. Daarom roept Schelto in zijn bijdrage het College op tot actie.
Meer

Zwolse VVD en PvdA willen aanpak straatintimidatie

Zwolse VVD en PvdA willen aanpak straatintimidatie
11 feb. 2022 06:00
Nagefloten, nageroepen of nagesist worden of nog erger; achternagelopen of zelfs betast worden. Het is (seksuele) straatintimidatie en het komt ook in onze stad voor. Het geeft slachtoffers een onveilig gevoel en het kan zelfs een reden zijn om niet meer ‘s avond de straat op te gaan. Raadsleden Selma Hoekstra van de PvdA en Johran Willegers van de VVD roepen inwoners die hier last van hebben op om zich bij hen te melden.
Meer

Mondelinge vragen over betaalbaarheid biomassacentrale

Mondelinge vragen over betaalbaarheid biomassacentrale
7 feb. 2022 19:36
De energieprijs voor huishoudens die hun warmte krijgen via biomassacentrales is ontzettend gestegen. Daarom stelt Jeroen mondelinge vragen aan het College van burgermeester en wethouders.
Meer

Debat herontwikkeling locatie Oving

Debat herontwikkeling locatie Oving
31 jan. 2022 22:30
Er zijn plannen voor woningbouw bij Oving, midden in de wijk Dieze. VVD Zwolle vindt dit een prachtige kans, want het is hard nodig meer woningen te bouwen.
Meer

Debat Rekenkameronderzoek Openbare Orde en Veiligheid

Debat Rekenkameronderzoek Openbare Orde en Veiligheid
31 jan. 2022 21:37
De veiligheid in Zwolle staat onder druk en er moeten nú handhavers bijkomen. Dat is de conclusie uit het rapport van de Rekenkamercommissie. Een boodschap die ons aan het hart gaat, want iedereen heeft recht op een veilige en fijne leefomgeving.
Meer