Themadebat leefomgeving en stadsontwikkeling

Themadebat leefomgeving en stadsontwikkeling
6 jul. 2022 18:03
Afgelopen maandag voerde de gemeenteraad alweer haar derde themadebat welke ging over leefomgeving en stadsontwikkeling. Regien en Jeroen voerden het woord. Lees hieronder beide bijdragen terug of bekijk hier de bijdragen terug. 
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
5 jul. 2022 21:00
De gemeenteraad voerde gisteravond alweer het tweede themadebat. Dit keer ging dat over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid. Jos sprak over o.a. de bereikbaarheid van de gemeente en het versterken van burgerinitiatieven en Johran sprak zich uit over het niet meedoen aan het landelijke wietexperiment en het instellen van een meldpunt tegen ondermijning en bijstandsfraude. Lees hieronder Jos' en Johrans hele bijdragen of bekijk de bijdragen hier terug!
Meer

Debat Jaarstukken 2021 en Beleidsrapportage 2022

Debat Jaarstukken 2021 en Beleidsrapportage 2022
29 jun. 2022 17:53
Afgelopen maandag debatteerde de gemeenteraad over de Jaarstukken van 2021. 'Als de nood hoog is zijn er maar een aantal keuzes. Of bezuinigen. Of ambities verlagen. Of belastingen omhoog. En wij maken ons zorgen waar dit naar toe zou gaan.' En die laatste keuze zullen wij niet zomaar steunen. Lees hieronder Jeroen's hele bijdrage of kijk hier Jeroens hele bijdrage terug.
Meer

Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2022

Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2022
28 jun. 2022 08:41
'Naar Zwolle gekomen voor de liefde. Een warm ontvangst en een heerlijke cultuur, maakten dat ik mij er direct thuis voelde. Dé plek om kinderen groot te brengen. Een stad waarvoor ik me wil inzetten', aldus Jos Lippmann gisteren in zijn maidenspeech in de gemeenteraad. Hij voerde het debat over de Meerjaren Prognose Vastgoed 2022 en vroeg; 'Kunnen mijn kinderen en die van andere Zwollenaren in de toekomst nog vertrouwen op dezelfde veilige en stabiele standaard die Zwolle- u en mij nu biedt?' Lees hieronder Jos' hele bijdrage.
Meer

Schriftelijke vragen lange wachttijden aanvraag paspoort en ID-kaart

Schriftelijke vragen lange wachttijden aanvraag paspoort en ID-kaart
24 jun. 2022 15:48
De Zwollenaar snakt naar vakantie, maar wachttijden voor de aanvraag van een paspoort en ID-kaart zijn erg lang. Wie op dit moment een paspoort of ID-kaart in Zwolle nodig heeft, moet daar minstens zeven weken op wachten. De VVD is van mening dat het college er alles aan moet doen om Zwollenaren probleemloos op vakantie te laten gaan. Bijvoorbeeld door op korte termijn de wachttijden met extra inzet terug te dringen en door Zwollenaren niet op extra kosten te jagen als zij gedwongen worden een spoedaanvraag te doen.
Meer

Debat Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid

Debat Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid
22 jun. 2022 17:26
Afgelopen maandag werd in de gemeenteraad het debat gevoerd over het haalbaarheidsonderzoek naar het Trefpunt Zwolle Zuid. Lees hieronder Regien's hele bijdrage. 
Meer

Debat evaluatie protocol Welkom in mijn wijk

Debat evaluatie protocol Welkom in mijn wijk
20 jun. 2022 18:58
'Wij vinden het een gemiste kans dat omwonenden van bestaande woonzorgprojecten niet gevraagd is naar hun mening. Wij horen vaak dat omwonenden kunnen bellen bij overlast, maar dat er niemand bereikbaar is of dat je gelijk wordt doorverwezen naar de politie. .. Daarom willen wij 'dat de wethouder in kan grijpen, ‘door kan bijten’, als zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid niet nemen', aldus Niels in het debat over het Welkom in mijn wijk debat gisteravond.' Lees Niels' hele bijdrage hieronder!
Meer

Afscheid van onze wethouder René de Heer

Afscheid van onze wethouder René de Heer
15 jun. 2022 12:16
Vandaag nam onze wethouder René de Heer afscheid van de gemeenteraad. 'René, jij was altijd de eerste die het adagium neerzette dat we wel ons werk, maar vooral onszelf niet te serieus moeten nemen. Des te harder werkte je voor wat in jouw visie moest verbeteren.' Hij ontving terecht de Zwolse erepenning voor zijn langdurige en bijzondere werk voor de stad. Ook Johran bedankte René voor alles wat hij voor de stad en onze partij heeft betekend. Lees Johrans hele speech hieronder.
Meer

Moties in het kort op het nieuwe coalitieakkoord

Moties in het kort op het nieuwe coalitieakkoord
14 jun. 2022 20:43
Tijdens de raadsvergadering van gisteren zijn de moties op het nieuwe coalitieakkoord van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA in stemming gebracht. Hieronder worden al onze moties op dit akkoord kort toegelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden.
Meer

Themadebat wonen en zorg

Themadebat wonen en zorg
8 jun. 2022 12:00
De vele vrijheid die je in Nederland hebt was voor Niels de belangrijkste reden om politiek actief te worden. ‘Ik vind namelijk dat wij allemaal een verantwoordelijkheid hebben om voor onze vrijheid te blijven strijden’, aldus Niels gisteren in zijn maidenspeech. Hij voerde het allereerste themadebat van de gemeenteraad waarin het ging over wonen en zorg. ‘Soms kan het even tegenzitten en heb je ondersteuning vanuit de gemeente nodig. Dan wil je dat de overheid jou helpt en kijkt naar wat er wél kan in jouw eigen omgeving.’ Lees hieronder Niels’ hele bijdrage.
Meer

Debat plannen Noorderkwartier

Debat plannen Noorderkwartier
7 jun. 2022 21:00
‘​​Begin sneller met het mooier maken van de Thorbeckegracht als onderdeel van plannen Noordereiland. Dit is een van de meest gefotografeerde plekken van de stad’, aldus Johran in het debat over de plannen voor het Noorderkwartier. Lees hieronder Johran's hele bijdrage.
Meer

Debat plannen Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan

Debat plannen Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan
7 jun. 2022 21:00
‘Langs de weg van bouwen ligt niet alleen de oplossing voor de wooncrisis, maar ook die voor het realiseren van ambities.’ Zo sloot Regien haar bijdrage voor het debat over de plannen van de Nieuwe Veemarkt en de Meeuwenlaan af. Lees Regiens hele bijdrage hieronder.
Meer

Debat middenhuurverordening

Debat middenhuurverordening
3 jun. 2022 14:46
'Door de betaalbaarheid te reguleren gaan we de beschikbaarheid niet vergroten. Door woningen goedkoper te maken komen er namelijk niet meer woningen bij. Die zullen we toch eerst moeten bouwen', aldus Annemee afgelopen maandag tijdens het debat over de middenhuurverordening. Lees hieronder Annemee's hele bijdrage.
Meer

Debat nieuwe coalitieakkoord 2022-2026

Debat nieuwe coalitieakkoord 2022-2026
1 jun. 2022 13:05
'Geen nieuwe wijk. Geen huizen met tuinen. Zwolle is niet jouw thuis, maar richt zich op dure, kleine appartementen. En dat is een wrange uitkomst van een akkoord dat voor een waardevolle toekomst zegt te zijn​​​​​​​', aldus Johran over het nieuwe coalitieakkoord. Lees hieronder Johrans hele bijdrage. 
Meer

Debat uitgaven jeugdhulp 2021

Debat uitgaven jeugdhulp 2021
31 mei 2022 09:00
Onze Zwolse jongeren moeten erop kunnen vertrouwen dat ze de juiste zorg krijgen op de juiste manier en op het juiste moment. Lees hieronder in Annemee's hele bijdrage wat daarvoor nodig is.
Meer

Schriftelijke vragen over vertraging van woningbouwprojecten en vergunningverlening

Schriftelijke vragen over vertraging van woningbouwprojecten en vergunningverlening
27 mei 2022 09:00
Het woningtekort in Zwolle is groot en er zijn veel plannen om bij te bouwen. De VVD is bang dat het bij plannen blijft en dat de doelstelling van 1000 woningen per jaar niet wordt gehaald. De problemen die als oorzaak genoemd worden zijn er meerdere, zoals tekort aan mensen met expertise bij gemeenten, inflatie, stijgende bouwkosten en stikstof. Alle reden voor de VVD om aan het College te vragen of zij de bezorgdheid van de VVD deelt.
Meer

Motie pilot meerwaardebeding ruim aangenomen! 

Motie pilot meerwaardebeding ruim aangenomen! 
23 mei 2022 21:02
Twee weken geleden voerde de gemeenteraad het debat over de woningbouwprogrammering in Stadshagen. Een plan waar wij als VVD blij mee zijn, want er worden een hoop betaalbare woningen extra gebouwd in Stadshagen. We waren ook kritisch en dat betrof onder meer het toepassen van het instrument meerwaardebeding. Een instrument waarmee een koper korting krijgt bij de aankoop van een woning. Wij stelden kritische vragen die te maken hadden met hoeveel korting er wordt gegeven, wie er in aanmerking komt en hoe eerlijk het instrument eigenlijk is. Klik hier om Regiens hele bijdage aan dit debat terug te lezen!
Meer

Schriftelijke vragen stand van zaken taaleis

Schriftelijke vragen stand van zaken taaleis
18 mei 2022 15:13
'Taalbeheersing is een cruciale voorwaarde om snel uit de bijstand en aan het werk te kunnen komen. Dat de taaltoets sinds 2016 pas 27 keer is toegepast verbaast ons daarom zeer, mede gelet op cijfers over laaggeletterdheid in Zwolle.’ Daarom heeft Monique schriftelijke vragen ingediend over de vraag hoe groot het probleem daadwerkelijk is en of we hier als gemeente genoeg aan doen.
Meer

Debat haalbaarheidsstudie Fraterhuis

Debat haalbaarheidsstudie Fraterhuis
17 mei 2022 08:01
'‘Vereerd ben ik om als geboren en getogen Zwollenaar hier achter de blauw-witte vlag mijn bijdrage te mogen doen.’' Zo begon Thijmen gisteren zijn maidenspeech als burgerraadslid. Hij ging in debat over het plan voor het Fraterhuis. Lees hieronder Thijmens hele bijdrage. 
Meer

Debat ontwikkeling van het Stadshart

Debat ontwikkeling van het Stadshart
16 mei 2022 22:30
Een miljoenenplan om de binnenstad aantrekkelijk te maken. Over dat voornemen voerde de gemeenteraad vanavond het debat. Lees hieronder Johrans hele bijdrage. 
Meer