Opinienota burgerberaad

Opinienota burgerberaad
7 dec. 2022 16:31
De VVD is gematigd enthousiast over het organiseren van een burgerberaad in Zwolle. Onderstaand de bijdrage van Niels tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 december.  'Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de werkgroep inwonerbetrokkenheid en de griffie voor het harde werken dat zij hebben verricht in de afgelopen maanden. Het burgerberaad is nieuw in Zwolle, daarom is het fijn dat er een duidelijke opinienota is geschreven. Nog fijner is dat deze opinienota gaat over de spelregels van het burgerberaad. Want deze spelregels bepalen of het burgerberaad een succes of een flop is. Dat hebben wij als VVD ook altijd gezegd: wij vinden een burgerberaad een goede toevoeging op onze democratie, maar dan moet het wel goed georganiseerd worden.
Meer

Debat nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier

Debat nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier
6 dec. 2022 21:48
Afgelopen mei hebben we hier in de Zwolse raad een krediet gegeven om verder te kunnen met de ontwikkeling van het plan om het Fraterhuis in het te bouwen Handelshuys te vestigen. En ik zie mezelf daar over een aantal jaren wel staan, in de rooftopbar, met een lekker drankje, en met prachtig uitzicht over onze mooie binnenstad. Destijds had de Zwolse VVD naast positiviteit ook veel vraagtekens bij dit project, en er was ook nog zoveel onzeker. Nu we een half jaar verder zijn is er invulling gegeven aan een deel van die vragen van destijds.
Meer

Debat Beleidsplan diversiteit en inclusie

Debat Beleidsplan diversiteit en inclusie
21 nov. 2022 13:07
'We staan voor onze vrijheid. En niemand, geen collectief, geen overheid, heeft ook maar iets te maken met hoe jij je ontwikkelt en je leven inricht. We zijn gelijkwaardig en leven in vrijheid tot de grenzen van de vrijheid van de ander.' Zo sprak Johran vanavond in de raad. Lees hier Johrans hele bijdrage voor het debat over diversiteit en inclusie terug! ​​​​​​​
Meer

Debat begroting 2023

Debat begroting 2023
11 nov. 2022 10:07
Doen wat nodig is. Mensen moeten hun leven kunnen leiden, een baan hebben en een fijn huis, zodat ze vanuit hun individuele drijfveren hun steentje aan onze mooie stad bijdragen. Zojuist sprak Johran over de begroting voor 2023. Lees hier zijn hele bijdrage. 
Meer

Stemverklaring nota gebedsoproep moskee Aa-landen

Stemverklaring nota gebedsoproep moskee Aa-landen
7 nov. 2022 20:09
"Wij stemmen tegen het voorstel om geen actie meer te ondernemen. En staan aan de kant van de buurt die niets anders vraagt dan het nakomen van een afspraak.", aldus Johran zojuist over de overlast van gebedsoproepen van de Moskee in de Aa-landen. Onze stemverklaring
Meer

Themadebat economie en vrijetijdsbesteding

Themadebat economie en vrijetijdsbesteding
31 okt. 2022 15:48
Zojuist vond het themadebat economie en vrijetijdsbesteding plaats. Johran zei; “Ik vind dat we als stad de dure plicht hebben om te kijken wat mogelijk is om steun te verlenen. Bijna de helft van de Zwolse ondernemers ziet de komende geen financiële verbetering.”  Wij overwegen dan ook moties om het College te verzoeken: ❗ Actief contact te zoeken met energie-intensieve ondernemers om te kijken wat er in maatwerk mogelijk is. ❗Te inventariseren welke bedrijven energieoverschotten hebben en ze te helpen deze energie te leveren anderen. Ook denken wij aan extra steun in maatregelen voor ondernemers die energie besparen, het uitstellen van precario of andere zaken die lucht geven.  Thijmen voerde het woord over vrijetijdsbesteding en zei dat er mooie ambities liggen om als Zwolle cultureel hoofdstad te worden van Europa maar dat die wel realistisch moeten zijn. Hij vroeg dan ook naar de specifieke plannen van het College om deze ambitie waar te maken. Lees hieronder Johrans en Thijmens hele bijdragen terug.
Meer

Debat vaststellen visie Koggepark

Debat vaststellen visie Koggepark
26 okt. 2022 15:46
Maandag voerde de gemeenteraad een debat over het vaststellen van de visie voor het Koggepark. Regien voerde namens de VVD het woord. Lees hieronder Regiens hele bijdrage of klik hier om haar hele bijdrage terug te kijken.
Meer

Debat Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang

Debat Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang
24 okt. 2022 16:00
"Het is bijna niet voor te stellen. Je moet vluchten. Je hoopt dan dat er een plek is waar je nieuwe kansen krijgt. Onze fractie wil dat mensen die kansen krijgen, verwacht dan ook dat ze gegrepen worden omdat we zo het fundament van draagvlak in de stad versterken." Dit is wat Johran vanavond zei in het debat over de aanpak van de vluchtelingenopvang. Hij vroeg aandacht voor onder andere het inburgeringsbeleid, de onacceptabele intimidatie van LHBTI'ers bij opvangcentra of AZC’s en het Zwolse draagvlak. Lees hieronder Johrans hele bijdrage of klik hierom zijn hele bijdrage terug te kijken. 
Meer

Onze moties, amendement en stemverklaring invoeren tarief op restafval

Onze moties, amendement en stemverklaring invoeren tarief op restafval
10 okt. 2022 21:00
Bij het besluitvormende raadsplein op 10 oktober 2022 heeft de VVD een aantal moties en een amendement ingediend voor de beslisnota invoeren tarief op restafval. Hieronder zijn de moties en het amendement kort uitgelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden. Ook kunt u hieronder onze stemverklaring lezen die Jeroen gaf bij onze stem tegen het invoeren van een tarief op restafval. 
Meer

Motie energiekosten sportverenigingen

Motie energiekosten sportverenigingen
10 okt. 2022 09:56
VVD en CDA Zwolle: “voorkom dat sportverenigingen zich gedwongen voelen prijsstijgingen van energie te verwerken in de contributie” Sportvereniging hebben een belangrijke positie in onze Zwolse samenleving. De enorme prijsstijging voor gas en elektra kunnen, ondanks de regelingen, de verenigingen in een lastige financiële situatie brengen. De VVD en het CDA Zwolle willen voorkomen dat sportverenigingen zich gedwongen voelen prijsstijgingen te verwerken in de contributie en dienen tijdens de raadsvergadering van maandag 10 oktober een motie in. Beide partijen willen in elk geval voorkomen met deze motie dat sportverenigingen de route naar de verschillende verduurzamingsprogramma’s en compensatieregelingen niet weten en daardoor in de betalingsproblemen komen. 
Meer

Themadebat Klimaat & Energie

Themadebat Klimaat & Energie
4 okt. 2022 21:43
In het themadebat over Klimaat en Energie voerden Jeroen en Johran afgelopen maandag het woord. De achterliggende motto's van Jeroen waren "een haalbare, betaalbare en realistische energietransitie" en "wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken”. Jeroen vroeg daarom onder andere aandacht voor maatschappelijk draagvlak onder inwoners, het faciliteren van elektrisch rijden, hoe het staat met een plan voor bedrijven die maatregelen willen nemen en de doelgroep van energiearmoede. Daarnaast vroeg Johran aandacht voor het gebrek aan vervolgacties in de ontwikkeling van Port of Zwolle op het gebied van de duurzame bereikbaarheid via spoor en water.  Lees Jeroens en Johrans hele bijdrage hieronder terug of klik hier om hun hele bijdrages terug te kijken. 
Meer

Debat Verstedelijkingsstrategie

Debat Verstedelijkingsstrategie
4 okt. 2022 21:25
Gisteren ging het debat over de verstedelijkingsstrategie. Regien zei hierover; "Laten we elkaar alsjeblieft in de ogen kijken. Laten we hier geen politiek steekspel van maken. En laten we doen wat goed is voor onze inwoners." En om te doen wat goed is voor onze inwoners "komt het er nu op aan en moeten we zo snel mogelijk een nieuwe wijk bouwen", aldus Regien. Lees hieronder Regiens hele bijdrage of klik hier om haar hele bijdrage terug te kijken!
Meer

Debat versnelling ontwikkeling Breecamp-West

Debat versnelling ontwikkeling Breecamp-West
27 sep. 2022 21:29
"Hoe eerder de huizenmarkt wordt verlicht, hoe beter", aldus @regiencourtz in het debat over de versnelling van de ontwikkeling van Breecamp-West. Met deze versnelling onderschrijft het college onze visie "dat snelheid en kwaliteit hand in hand gaan bij woningbouwontwikkeling". ​​​​​​​Lees Regiens hele bijdrage hieronder terug of klik hier om Regiens hele bijdrage terug te kijken. 
Meer

Debat aangescherpte visie en doelen Sociaal Wijkteam

Debat aangescherpte visie en doelen Sociaal Wijkteam
27 sep. 2022 20:56
"Als je wilt dat je dromen uitkomen, ga dan vooral niet slapen". Deze woorden sprak Charell gisteren bij haar maidenspeech in de gemeenteraad. Ze werd actief in de politiek om iets voor mensen te betekenen, voor de mensen in de stad waar ze is opgegroeid. Tijdens het debat vroeg ze aandacht voor de vraag waarom de doelen voor het Sociaal Wijkteam nog niet concreet zijn gemaakt en hoe het college dit wel gaat doen. "Want met doelen die niet meetbaar en niet specifiek genoeg zijn, daarmee komen we er niet". Lees hieronder Charells hele maidenspeech of klik hier om haar maidenspeech terug te kijken. 
Meer

Debat invoeren tarief op restafval

Debat invoeren tarief op restafval
27 sep. 2022 15:09
In het debat over het tarief op restafval benoemde @jrfdoornboos gisteren onze zorgen; ❗Er is een te klein verschil tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. ❗Alle Zwollenaren moeten op tijd in de gelegenheid zijn om afval te scheiden. De wethouder gaat onderzoeken of Rotterdamse software om bijplaatsing te voorkomen ook in Zwolle kan worden gebruikt. Om het voorstel te verbeteren overwegen we moties over eenpersoonshuishoudens, ROVA dividenden en het faciliteren van inwoners. Lees hieronder Jeroens hele bijdrage of bekijk hier Jeroens hele bijdrage terug.
Meer

Debat actualisatie referendumverordening

Debat actualisatie referendumverordening
12 sep. 2022 17:38
De gemeenteraad debatteerde vanavond over de actualisatie van de referendumverordening. Niels voerde in dit debat namens ons het woord. Lees hieronder Niels' hele bijdrage. 
Meer

Themadebat sociaal domein

Themadebat sociaal domein
12 sep. 2022 17:09
Vanavond vond het themadebat over het sociaal domein plaats in de gemeenteraad. Monique voerde namens de VVD het woord en vroeg aandacht voor onder andere de taaleis, mensen in armoede, maar ook voor de werkenden die de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen en géén recht hebben op de regelingen waar het vanavond over ging. Daarbij zal zij moties indienen voor het instellen van een persoonlijke digitale financiële assistent en het stimuleren van het tweeverdienersschap in Zwolle. Lees Monique's hele bijdrage hieronder. 
Meer

De raad houdt debat over inzet Zwolle in asielcrisis tegen

De raad houdt debat over inzet Zwolle in asielcrisis tegen
5 sep. 2022 20:36
De raad verhinderde ons om in debat te gaan over de communicatie richting bewoners rondom de komst van het asielschip. Lees hieronder daarom de bijdrage die wij hadden willen houden.
Meer

Wethouder bevraagd over onveilige werksituatie RTV-Focus en tijdig informeren gemeenteraad

Wethouder bevraagd over onveilige werksituatie RTV-Focus en tijdig informeren gemeenteraad
11 aug. 2022 16:01
‘Schreeuwen, kleineren en grensoverschrijdend gedrag: oud-stagiairs spreken van onveilige werksituatie bij lokale omroep Zwolle’, kopte RTV Oost 10 augustus. Aanleiding voor de Zwolse VVD om samen met PvdA, D66 en CDA vragen te stellen over de situatie, het informeren hierover richting de gemeenteraad en de stappen om alle feiten boven tafel te krijgen.
Meer

Gerrit was een levensgenieter pur sang en een ambassadeur voor onze stad

Gerrit was een levensgenieter pur sang en een ambassadeur voor onze stad
29 jul. 2022 18:29
Diepbedroefd zijn we door het overlijden van Gerrit van der Kooy. Een politicus die de straat naar de raad bracht- en andersom. We gaan deze ware volksvertegenwoordiger missen. Met dankbaarheid en een glimlach herinneren wij hem, voor alles wat hij voor de VVD Zwolle en onze stad heeft betekend, in het bijzonder in zijn raadsperiode van 2006 tot 2018.
Meer