Motie NU aan de slag met woningbouwprojecten

Motie NU aan de slag met woningbouwprojecten
19 mrt. 2023 14:16
De woningbouwproductie blijft achter in onze stad. In 2022 zijn er 380 woningen opgeleverd en in 2023 zijn dat er naar verwachting 650. Voor de VVD voldoende reden om tijdens het besluitvormend raadsplein van 13 maart, door middel van een motie, de noodklok te luiden. En met succes! Lees snel verder.
Meer

Motie Logistieke Laadkansen

Motie Logistieke Laadkansen
19 mrt. 2023 13:29
Tijdens het besluitvormend raadsplein van maandag 13 maart heeft Johran met succes de motie Logistieke Laadkansen ingediend. De motie ontving brede steun. Ben je benieuwd naar de inhoud van de motie? Lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Economie & Vrijetijd

Themadebat Economie & Vrijetijd
19 mrt. 2023 12:27
Op maandag 27 februari voerde Thijmen Prins het woord tijdens het themadebat Economie & Vrijetijd. Ben je benieuwd in welk kader Thijmen het gezegde ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ aanhaalde, lees dan snel verder.
Meer

VVD: geef inwoners meer inspraak bij burgerberaad

VVD: geef inwoners meer inspraak bij burgerberaad
12 mrt. 2023 20:03
De organisatie van het Zwolse burgerberaad dreigt de verkeerde kant op te gaan. Daarom doet de VVD in de raadsvergadering van maandag 13 maart een voorstel om inwoners meer inspraak te geven bij het burgerberaad. Ben je benieuwd naar het voorstel van de liberalen, lees dan snel verder.
Meer

Debat Onderzoek Spoorterminal Hessenpoort

Debat Onderzoek Spoorterminal Hessenpoort
22 feb. 2023 20:27
Startups, MKB'ers en familiebedrijven. Stuk voor stuk onmisbaar voor onze economie en de banen in onze regio. Zo begon Johran dinsdagavond 21 februari zijn enthousiaste bijdrage aan het debat over de Spoorterminal Hessenpoort. Ben je benieuwd naar Johran zijn hele bijdrage, lees dan snel verder!
Meer

Debat Prestatieafspraken woningcorporaties

Debat Prestatieafspraken woningcorporaties
21 feb. 2023 21:38
Tijdens het raadsplein van dinsdag 21 februari vergelijkt Annemee de huidige aanpak van het college voor de woningmarkt met een Stoelendans. Het toevoegen van substantieel meer woningen door het aanwijzen van een nieuwe woonwijk wordt steeds weer vooruitgeschoven. "Als we niet willen dat woningzoekers in een stoelendans blijven zitten, moeten we de keuze voor een nieuwe wijk niet langer vooruit blijven schuiven". Lees verder voor Annemee haar hele bijdrage.
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
11 feb. 2023 18:12
“Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dat zijn de vragen die mijn Fractie altijd stelt bij het behandelen van nota’s”. Zo begon Annemee afgelopen maandag haar betoog tijdens het Themadebat Sociaal Domein. Ben je benieuwd naar haar hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Debat uitvoeringsagenda Stadshart

Debat uitvoeringsagenda Stadshart
11 feb. 2023 17:34
"De VVD is enthousiast over deze langgekoesterde miljoeneninvestering in de binnenstad. Wat een voorrecht is het om in een stad te wonen die het goed doet, waar de economie welig tiert". Zo begon Johran afgelopen maandag zijn bijdrage. Maar naast enthousiasme werden er ook zorgen geuit door de liberalen over de stijgingen van de parkeertarieven, verwachte strengere terras regels en het zonder plan weghalen van parkeergelegenheid.
Meer

Debat over veiligheid

Debat over veiligheid
11 feb. 2023 17:23
“Doen wat nodig is om onze veiligheid te waarborgen!” Dat was de oproep van Johran tijdens het debat over veiligheid op maandag 30 januari jongstleden. De VVD riep onder andere op tegemoet te komen aan de wens van BOA’s voor een betere bewapening. Ben je benieuwd naar Johran zijn hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Motie makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen

Motie makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen
23 jan. 2023 22:18
Tijdens het raadsplein van vanavond heeft de VVD geprobeerd het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers makkelijker te maken voor jonge ouders en senioren. De oppositie kon zich helemaal vinden in de plannen van woordvoerder Jeroen. De coalitie niet en vindt het blijkbaar geen probleem dat haar inwoners grote afstanden moeten afleggen om het incontinentiemateriaal kwijt te kunnen. Ben je benieuwd naar de inhoud van de motie, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling
16 jan. 2023 21:16
Vanavond staat het themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling op de agenda van de raad. Annemee is menig debat over wonen begonnen met de zinsnede dat het in Zwolle fijn wonen, werken en verblijven is. Zo ook vanavond. Voor de VVD is het verder versterken daarvan altijd het uitgangspunt geweest en zal dat ook blijven. Maar, geeft Annemee aan: “Dat lukt niet zo maar, daar moeten we wel wat voor doen”. Voor vanavond staan er veel stukken op de agenda over hoe dit College dat de komende jaren wil gaan doen. Annemee valt maar meteen met de deur in huis en geeft aan dat haar fractie dit ervaart als een afslag naar links. Ben je benieuwd naar het betoog van Annemee met betrekking tot het woonbeleid en dat van Regien die vooral ingaat op de ruimtelijke ontwikkeling en de MIRT, lees dan snel verder.
Meer

Motie Simpel verantwoorden

20 dec. 2022 15:58
"Geld dat via de kindregeling aan ouders wordt verstrekt, moet ook daadwerkelijk bij de kinderen terechtkomen en nergens anders". Dat waren de woorden van Monique tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag. In een aangenomen motie roept zij het college op te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het declareren van kosten voor ouders te versimpelen. Ben je benieuwd naar deze breed gesteunde motie, lees dan snel verder.
Meer

Motie Sneller betalen

20 dec. 2022 15:35
Niels vroeg afgelopen maandag, tijdens de raadsvergadering, aandacht voor de betalingstermijn van de gemeente aan ondernemers. Niels: "Iedere dag dat een rekening sneller wordt betaald, is directe winst voor het bedrijf en het verhoogt de liquiditeit". Voor de liberalen voldoende reden om onderstaande motie in te dienen. Deze motie roept op dat facturen niet binnen 30 dagen maar binnen 21 dagen worden betaald. Ben je benieuwd naar de motie van Niels, lees dan verder.
Meer

Motie Actie voor regenboogouderen

20 dec. 2022 15:21
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag vraag Monique in haar bijdrage aandacht voor Regenboogouderen. Monique geeft aan dat we moeten doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat LHBTI-ers, ongeacht de leeftijd, veilig zijn en sociaal geaccepteerd worden. In een motie roept de VVD het college onder andere op actief in gesprek te gaan met zorginstellingen voor ouderen over hoe de veiligheid en sociale acceptatie in de ouderenzorg te bewerkstelligen. Onderstaand tref je de motie aan.
Meer

Motie verantwoordelijke opvoeding

20 dec. 2022 14:36
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december stond het thema drugsproblematiek op de agenda. Tijdens het debat gaf Johran aan bezorgd te zijn over het gebruik van illegale drugs onder jongeren en de risico's die dit met zich meebrengt in het kader van jeugdcriminaliteit. Naast de bezorgdheid roept Johran het college, door middel van onderstaande motie op, in contact te treden met HALT om te bespreken hoe het programma 'Ouders aan Zet' ingezet kan worden. Dit programma richt zich op het vergroten van ouderparticipatie. Onderstaand tref je de motie aan.
Meer

Motie meer focus op jongeren met LVB bij drugsproblematiek

20 dec. 2022 14:18
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december stond het thema drugsproblematiek op de agenda. Tijdens het debat vroeg Johran, door middel van een motie, specifiek aandacht voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hij gaf aan het onverteerbaar te vinden dat deze groep de criminaliteit ingesleurd kan worden waardoor ze eigenlijk vooral slachtoffer in plaats van dader zijn. De motie roept onder andere op een plan van aanpak op te stellen met specifieke aandacht voor jongeren met een LVB in relatie tot vatbaarheid om in het criminele circuit getrokken te worden.
Meer

Motie Toegankelijke Sportverenigingen

20 dec. 2022 11:56
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december staat het beleidsplan 'diversiteit en inclusie: omarm het verschil' op de agenda. Tijdens dit debat geeft fractievoorzitter Johran aan het belangrijk te vinden dat sportverenigingen voor iedereen toegankelijk zijn. Door middel van een motie vraagt hij onder andere een inventarisatie te doen naar de toegankelijkheid van verenigingen en de eventuele wensen om deze te verbeteren.
Meer

Motie Geen steun voor onvrijheid

19 dec. 2022 21:23
Tijdens het debat over het beleidsplan 'diversiteit en inclusie omarm het verschil', geeft Johran aan dat er nog steeds scholen zijn waar je als scholier jezelf niet mag of kan zijn. Zwolle als regenboogstad mag zich dat niet veroorloven aldus Johran. Voor de VVD voldoende aanleiding om de motie 'Geen steun voor onvrijheid' in te dienen. De motie roept onder andere op te onderzoeken of met onderwijsinstellingen, subsidierelaties en verbonden partijen dwingende afspraken te maken zijn als zij tegen onze belangrijke vrije waarden handelen.
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
12 dec. 2022 22:37
Vanavond staat het themadebat dienstverlening en veiligheid op de agenda van de Raad. Woordvoerder Niels geeft in zijn bijdrage aan met meerdere ondernemers te hebben gesproken en daaruit blijkt dat de gemeente wel erg lang nodig heeft om haar rekeningen te betalen. De liberalen willen daarom de betalingstermijn verkorten en overwegen een motie. Ben je benieuwd naar Niels zijn hele bijdrage en die van fractievoorzitter Johran, lees dan snel verder.
Meer

Debat Spoorzone - nota van uitgangspunten Hanzekwartier

Debat Spoorzone - nota van uitgangspunten Hanzekwartier
8 dec. 2022 19:18
Dinsdag stond de nota van uitgangspunten voor wat betreft het Hanzekwartier op de agenda van de raad. Er is ruimte nodig voor huizen, kantoren en voor natuur, want Zwolle groeit. Effectief benutten van ruimte wordt steeds meer een kunst. Dat waren de woorden van Regien, woordvoerder Ruimtelijke Ordening. Ben je benieuwd naar haar hele bijdrage, lees dan snel verder. 
Meer