Debat Afval- en grondstoffeninzameling

Debat Afval- en grondstoffeninzameling
11 jul. 2023 19:30
Vanaf 1 januari 2023 kent Zwolle het tarief op restafval. Inwoners betalen een bedrag per keer dat een zak restafval gestort wordt in de hiervoor bestemde ondergrondse containers. Inwoners hebben doorgrondstoffengoed te scheiden van hun rest afval minder rest afval, hiermee hebben inwonerszelf invloed op de kosten. Althans dat is het idee de VVD heeft een paar opmerkingen over dit beleid. Lees hieronder de bijdrage van Jeroen. 
Meer

Debat Voorzieningenplan Stadshagen

Debat Voorzieningenplan Stadshagen
11 jul. 2023 19:30
De wijk Stadshagen groeit de komende jaren richting 32.000 inwoners. Dat betekent dat ook groei nodig is in het voorzieningenaanbod. Het voorzieningenaanbod blijft op dit moment achter op de behoefte, met name op het gebied van eerstelijns zorg en accommodaties voor het organiseren van culturele en andere ontmoetingsactiviteiten. De VVD heeft hier ideeën over, lees Thijmen zijn bijdrage hieronder.
Meer

Debat Langetermijn aanpak vluchtelingen

Debat Langetermijn aanpak vluchtelingen
3 jul. 2023 20:00
Op het gebied van opvang worden in Zwolle voor verschillende groepen vluchtelingen veel inspanningen verricht. Het gaat om o.a. opvang van Oekraïense vluchtelingen en van alleenstaande minderjarige vluchtelingen, crisisnoodopvang voor asielzoekers, realisatie van zowel een tijdelijke als een permanente Regionale Opvang Locatie (ROL) en huisvesting van statushouders. De instroom van asielzoekers blijft naar verwachting groot. Lees de hele bijdrage van Monique hier!
Meer

Debat Gebiedsvisie Noorderkwartier

Debat Gebiedsvisie Noorderkwartier
3 jul. 2023 20:00
Het Noorderkwartier moet een vernieuwend stedelijk centrumgebied worden met 700 nieuwe woningen en veel ruimte voor voorzieningen, werk en cultuur. De wijk Dieze-West wordt hiermee met de historische binnenstad verbonden. Met de ontwikkeling van het Noorderkwartier wordt bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van het Stadshart. Lees de hier de gehele bijdrage van Regien!
Meer

Debat Perspectiefnota 2024 - 2027

Debat Perspectiefnota 2024 - 2027
30 jun. 2023 10:13
"Laat ik starten met een compliment voor de vele ambities en doelen die dit College nastreeft. Een compliment dat het eerlijke verhaal wordt verteld en dat niet elke ambitie waar gemaakt kan worden. Alleen daar lijkt het wat bij te blijven." Zojuist sprak fractievoorzitter Johran Willegers tijdens de algemene beschouwingen, Lees hier zijn gehele bijdrage.
Meer

Debat Jaarstukken 2022

Debat Jaarstukken 2022
26 jun. 2023 21:30
Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2022. De VVD is positief hierover, maar heeft ook nog een paar opmerkingen. Lees hier Regiens gehele bijdrage
Meer

Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2023

Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2023
26 jun. 2023 19:30
Het College heeft grote ambities, maar deze moeten ergens van betaald worden, en toch maakt zij nog grotere risico's omtrent haar grond beleid. Lees Niels zijn bijdrage hier!
Meer

Themadebat Onderwijs en Jeugd

Themadebat Onderwijs en Jeugd
26 jun. 2023 19:30
Er liggen twee kritische rapporten vanuit de Rekenkamer en een onderzoeksbureau en toch is het College van mening dat het allemaal wel mee valt. Hier vindt de VVD wat van, lees Annemee's complete bijdrage hieronder!
Meer

VVD roept college op Peakz Padel te faciliteren in hun zoektocht naar een alternatieve locatie.

VVD roept college op Peakz Padel te faciliteren in hun zoektocht naar een alternatieve locatie.
18 jun. 2023 15:07
Tijdens het besluitvormende Raadsplein van 30 mei heeft Annemee namens de fractie, een aantal aanvullende vragen gesteld, lees ze hier!
Meer

Themadebat Bouwen en Wonen

Themadebat Bouwen en Wonen
12 jun. 2023 19:30
Wij gaan de woondeal die we sloten met provincie en Rijk op deze manier niet halen, hier willen we wat aan doen. Ben je benieuwd naar Regien haar gehele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Debat Meerjarenagenda van de Regio Zwolle

Debat Meerjarenagenda van de Regio Zwolle
12 jun. 2023 19:30
"Terwijl ik de stukken las, realiseerde ik me dat het inderdaad nog maar zo’n 12 jaar is dat er wordt samengewerkt via de Regio Zwolle. Dat is helemaal nog niet zo lang. En eigenlijk is dat direct een compliment voor het samenwerkingsverband." Ben je benieuwd naar Regien haar gehele bijdrage, lees dan snel verder!
Meer

Debat Vrijetijdsbesteding

Debat Vrijetijdsbesteding
5 jun. 2023 21:51
"Of je nu zelf een sport beoefent, langs de lijn staat of geniet van de beelden van sport, heel veel mensen hebben een verbinding met sport. En dat heeft de VVD zeker. Voor mijn fractie is sport zowel voor het individu als voor ons allen een heel belangrijk onderdeel van meedoen en ergens plezier aan beleven. Op meerdere gebieden binnen de sport tellen we als Zwolle ook aardig mee, zo zijn we dus de grootste padel-stad van Nederland, het is maar even dat u dat weet."
Meer

Themadebat Klimaat en Energie

Themadebat Klimaat en Energie
5 jun. 2023 19:30
Maar sindsdien is er vooral ook heel erg veel gepraat. We praten al jaren over de plannen voor geothermie in Dijklanden, over een warmtenet in de voorbeeldwijken Holtenbroek en AA landen en over de windmolens in Tolhuislanden. Ben je benieuwd naar Jeroen zijn gehele bijdrage, lees dan snel verder!
Meer

Debat verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid

Debat verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid
15 mei 2023 20:39
“Mijn dochters hebben een magnetisch tekenbord. Je kent het misschien wel: zo’n bord waar je eindeloos op kunt kleuren". Zo begon Regien haar bijdrage aan het debat over de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid. Lees snel verder.
Meer

Debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza!

Debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza!
15 mei 2023 20:22
"Zwolle is zich altijd aan het ontwikkelen. Dit doen we niet alleen, maar dit doen we samen". Zo begint Niels het debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza. Ben je benieuwd naar Niels zijn hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
17 apr. 2023 18:56
Woonoverlast is een groot probleem. Dat kunnen we tegengaan door het delen van Informatie. Hiervoor vroeg Niels gisteravond aandacht tijdens het raadsplein. Ben je benieuwd naar zijn hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Debat actieve Informatieplicht 

Debat actieve Informatieplicht 
13 apr. 2023 20:47
"Als gemeenteraadslid is het een eervolle deeltijdrol om de stad te vertegenwoordigen. Maar het is ook belangrijk om als raadslid de actieve informatieplicht te vervullen en tijdig, volledig en juist geïnformeerd te worden." Zo begon Johran afgelopen dinsdag het debat over de actieve informatieplicht. Ben je benieuwd naar Johran zijn bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
12 apr. 2023 19:27
“De gemeente heeft gewoon de plicht om het doelgroepenvervoer te regelen. In deze stad willen we immers dat iedereen mee kan doen.” Zo begint Monique haar bijdrage aan het themadebat over onder andere het doelgroepenvervoer. Ben je benieuwd naar Monique haar bijdrage lees dan snel verder.
Meer

Debat strategische veiligheidsagenda 2023-2026

Debat strategische veiligheidsagenda 2023-2026
30 mrt. 2023 18:59
“Je wilt je veilig voelen in je stad, buurt en straat. Dan moet je kunnen rekenen op een overheid die de baas op straat is, zowel tegen zichtbare- als de onzichtbare ondermijnende criminaliteit.” Zo begon Johran maandag 27 maart zijn bijdrage. Ben je benieuwd naar de hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling

Themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling
27 mrt. 2023 20:00
Het aantal te bouwen woningen blijft achter in Zwolle en daarom is het nodig om te kijken naar meer mogelijkheden om te bouwen. Er zijn een aantal prachtige voorbeelden in Nederland waar aan de rand van de stad wordt gebouwd en waar tegelijkertijd wordt bijgedragen aan natuur versterking. De VVD zou graag zien dat de wethouder onderzoekt of dit ook in Zwolle toepasbaar is. Lees snel verder.
Meer