Debat Nooterhof

Debat Nooterhof
9 nov. 2021 21:00
Op verzoek van de raad heeft een onderzoek plaatsgevonden naar toekomstbestendige invullingen van de Nooterhof. Het is helaas niet gelukt een partij te vinden die dit financieel kan waarborgen. Wat nu voorligt gaat een stuk meer geld kosten en dat vindt de VVD jammer. Daarom vraagt Schelto de wethouder of een ingroeimodel mogelijk is, waarbij we op termijn alsnog partijen kunnen laten aansluiten als financiële drager.
Meer

Debat herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg

Debat herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg
8 nov. 2021 22:00
Het dossier Jeugdzorg is complex. Vanwege financiering, wetgeving, tekorten en indiceren. Maar vooral vanwege de kwetsbaarheid voor degene voor wie wij het doen. Het College komt nu met een proeftuin Jeugd naar de raad. Hierin staat voor ons op één dat omgang met jeugd in kwetsbare periodes geen experiment mag zijn. Daarom wil VVD Zwolle weten hoe kwaliteit van zorg hierin gewaarborgd blijft. Innovatie is goed, maar niet ten koste van onze jongeren.
Meer

Debat Stedenbouwkundig Ontwikkelplan Zwartewaterzone

Debat Stedenbouwkundig Ontwikkelplan Zwartewaterzone
8 nov. 2021 20:35
Eindelijk wordt het ontwikkelplan Zwartewaterzone behandelt. De VVD is blij met wat er voorligt: 280 woningen, bereikbare oevers en ruimte voor recreatie. Het verkeer is wel een zorg. Daarom vraag Schelto het College om een plan van aanpak.
Meer

Debat Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024

Debat Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024
8 nov. 2021 20:35
Kunst en cultuur is belangrijk voor de samenleving. Het zet ons aan het denken, zorgt voor minder eenzaamheid, stimuleert participatie en werkt verbindend. Ook voor toeristen is het een goede reden om naar onze mooie stad te komen. Toch mist de VVD het stukje volkscultuur in deze uitvoeringsagenda. In het bijzonder carnaval: een diepgeworteld volksfeest voor jong en oud. Daarom stelt Sharareh hierover vragen aan de wethouder.
Meer

VVD Zwolle presenteert advieslijst & wethouderskandidaat GR2022

VVD Zwolle presenteert advieslijst & wethouderskandidaat GR2022
4 nov. 2021 13:23
De Zwolse VVD presenteert haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Lijsttrekker Johran Willegers spreekt van een droomteam dat samen aan de slag gaat voor de ontwikkeling van Zwolle. Regien Courtz wordt als wethouderskandidaat voorgesteld voor als de liberalen toetreden tot een nieuwe coalitie.
Meer

Mondelinge vragen agressie op Vechtdallijn

Mondelinge vragen agressie op Vechtdallijn
1 nov. 2021 20:30
Vorige week kwam het bericht dat een conducteur tegen zijn hoofd is geschopt op station Zwolle. Ontoelaatbaar. Daarom heeft Johran mondelinge vragen gesteld.
Meer

Debat toekomst grondbeleid

Debat toekomst grondbeleid
25 okt. 2021 20:38
In Zwolle hebben we een gezond grondbedrijf waardoor we hebben kunnen investeren in ontwikkelingen van de stad. Dat wil de VVD voor de toekomst zo houden en versterken. We zijn blij met het voorstel daarvoor en vragen de wethouder om te kijken of het mogelijk is breder te kijken dan alleen het huidige Zwolse grondgebied.
Meer

Debat beleidsagenda gezondheid 2022-2026

Debat beleidsagenda gezondheid 2022-2026
25 okt. 2021 20:15
Monique: “Een actief gezondheidsbeleid, zonder betutteling, is wat de stad nodig heeft om een goede gezondheid weer de basis te laten zijn.” Bij preventie zou het juist moeten gaan het aanmoedigen en mogelijk maken van sporten en gezond eten. We gaan mensen dus niet voorschrijven wat ze wel en niet mogen. Ook betekenisvol werk is belangrijk voor een goede gezondheid. De VVD wil daarom dat de gemeente de samenwerking met TIEM zoekt, om meer mensen actief naar een baan te leiden.
Meer

VVD Zwolle vult minibiebs met kinderboeken tijdens Kinderboekenweek

VVD Zwolle vult minibiebs met kinderboeken tijdens Kinderboekenweek
6 okt. 2021 12:04
Van 6 tot 17 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema “Worden wat je wil”. De Zwolse VVD vraagt al langer aandacht voor goed leesonderwijs op basisscholen. Goed kunnen lezen is essentieel voor je ontwikkeling en om te kunnen worden wat je wil.
Meer

Spoeddebat instellen opkoopverbod

Spoeddebat instellen opkoopverbod
4 okt. 2021 23:00
Een opkoopverbod klinkt stoer, maar lost het echte probleem niet op. Daarbij leidt het tot extra problemen voor ondernemers die hun pensioen in een pand hebben en verbiedt het woningeigenaren zelf te beslissen aan wie ze hun huis verkopen. Lees Annemee's hele verhaal achter deze stoere taal.
Meer

Raadsplein 4 oktober - moties in het kort

Raadsplein 4 oktober - moties in het kort
4 okt. 2021 21:00
Bij het besluitvormende raadsplein op 4 oktober 2021 heeft de VVD een aantal moties ingediend. Omdat je soms door de bomen het bos niet meer zicht, zijn deze drie moties hieronder kort uitgelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden.
Meer

Debat indexering prijssegmenten

Debat indexering prijssegmenten
27 sep. 2021 23:10
Als er geen indexering plaatsvindt worden prijzen kunstmatig laag gehouden. Hierdoor wordt het bijna onmogelijk om betaalbare woningen te bouwen. Daarom is VVD Zwolle blij met het voorstel van het College voor de jaarlijkse indexering prijssegmenten.
Meer

Debat waterbeleving korte en langere termijn

Debat waterbeleving korte en langere termijn
27 sep. 2021 23:10
Als het gaat om het waterbeleving op korte en lange termijn focust de VVD zich op kansen en economische groei met respect voor mens en natuur. Dat heeft Sharareh dan ook duidelijk gemaakt tijdens haar bijdrage in het debat. Naast de focus op regelgeving en vergunningen, moet niet vergeten worden dat de Zwolse waterbeleving ook kansen levert.
Meer

Schriftelijke vragen overlastgevers Potgieterspark

Schriftelijke vragen overlastgevers Potgieterspark
25 sep. 2021 12:00
De groep overlastgevers die eerst bij de 'drugsbank' zat, heeft zich verplaatst. De VVD vindt dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Daarom heeft Johran hierover schriftelijke vragen aan het College:
Meer

Debat Discussieronde Experiment Lokale Democratie

Debat Discussieronde Experiment Lokale Democratie
20 sep. 2021 23:10
Democratie is niet vanzelfsprekend en een groot goed. Inwoners bepalen welke kant hun stad opgaat. Dit kan door elke vier jaar te stemmen, maar er zijn meerdere mogelijkheden. Participatie is erg belangrijk, maar het is onwerkbaar om elk onderwerp met inwoners te bespreken. Dit betekent niet dat experimenteren met mogelijkheden om democratie dichter bij inwoners te brengen niet nodig is, het tegenovergestelde juist. Als buurtbewoners een gemeentelijke taak beter, goedkoper of makkelijker kunnen doen, moet dit zeker kunnen. Het is alleen belangrijk om een goede balans hierin te vinden.
Meer

Debat ruimtelijk ontwikkelplan Handelshuys

Debat ruimtelijk ontwikkelplan Handelshuys
20 sep. 2021 23:10
Het Handelshuys heeft alles in zich om de Zwolse binnenstad helemaal af te maken. De VVD is dan ook blij met het plan wat nu voorligt; er zijn met veel aspecten rekening gehouden. Hetgeen wat nog wel vragen oproept is de parkeergelegenheid, daarom willen wij graag duidelijkheid wat de mogelijkheden zijn.
Meer

Debat verbeteragenda Quick Scan lokale democratie

Debat verbeteragenda Quick Scan lokale democratie
20 sep. 2021 21:38
Als het om lokale democratie gaat is het belangrijk dat de gemeente goed communiceert en weet wat haar burgers nodig hebben. Door de Quick Scan te doen heeft Zwolle hier weer beter inzicht in gekregen. Alsnog moet in de gaten gehouden worden dat burger (indien zij dat willen) goed geïnformeerd blijven en niet geremd worden door het bureaucratisch moeras.
Meer

Debat sociale activatie en herstel

Debat sociale activatie en herstel
20 sep. 2021 19:50
Vandaag heeft burgerraadslid Monique haar maidenspeech gehouden tijdens het debat over sociale activatie en herstel. De VVD is blij dat zelfredzaamheid het uitgangspunt is van dit beleid en dat niemand buiten de boot valt. Wel willen we dat ook scholen, sportclubs en buurthuizen worden betrokken en dat er een extra monitoring op de financiën komt.
Meer

Schriftelijke vragen rotonde Eli Heimanslaan

Schriftelijke vragen rotonde Eli Heimanslaan
18 sep. 2021 14:00
Al jaren praten, maar nog steeds geen veilig plan voor de rotonde bij de Eli Heimanslaan in Stadshagen. Ondertussen staan bewoners nog steeds vast en lijkt er zelfs te worden gesproken over een nieuwe knip. Onbegrijpelijk. Daarom heeft Jeroen vragen gesteld aan het College.
Meer

Motie tijdspad uitleglocatie

Motie tijdspad uitleglocatie
13 sep. 2021 23:40
In de Omgevingsvisie wordt er amper over gesproken de nieuwe uitleglocatie, ondanks het steeds schrijnender wordende woningtekort. Daarom heeft Schelto een motie ingediend om de Raad volgend jaar al te laten besluiten over een nieuwe locatie om huizen te bouwen.
Meer