Voorsterpoort en evenementvoorziening

Voorsterpoort en evenementvoorziening
12 dec. 2020 13:29
Een nieuwe brede eventvoorziening op de Voorsterpoort Oost, dat past bij een bruisende stad als Zwolle. Laten we nu eerst kijken waar de marktpartijen mee komen, onderzoeken waar de mogelijkheden zitten voor lokale ondernemers in de aanbesteding zodat het een plek wordt van toegevoegde waarde voor de bezoekers en de stad. Lees hier de hele bijdrage.
Meer

Zwolse transitievisie warmte

Zwolse transitievisie warmte
30 nov. 2020 14:45
Dertig jaar klinkt nog ver weg. Maar in 2050 zullen alle 55.000 woningen in Zwolle verwarmd moeten worden zonder aardgas. We benaderen dat met een positieve insteek, net als het overgrote deel van de Zwollenaren. Daarbij zetten we vooral in op isoleren. Want alles wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Ook moet het makkelijk zijn voor particuliere huiseigenaren om aan te sluiten bij initiatieven uit de wijk, of van een woningcorporatie. Haalbaar en betaalbaar is de basis! Lees hier de hele bijdrage van Jeroen.
Meer

Verkenning Warmteketen Holtenbroek en Aa-landen

Verkenning Warmteketen Holtenbroek en Aa-landen
30 nov. 2020 11:41
De organisatie van de warmteketen in de Aa-landen en Holtenbroek is eigenlijk het eerste project van de Zwolse warmtetransitie. Het college wil de mogelijkheden van een warmtenet onderzoeken en onze fractie stemt daar graag mee in. Ook zijn we blij dat er een onderzoek komt naar de rolneming van de gemeente daarbij. Het benutten van kennis, kunde, innovatie en financiën van marktpartijen is namelijk ook van groot belang. In het land zijn de ervaringen met warmtenetten verschillend. We willen daarom dat de gemeente goed op de portemonnee blijft letten. Lees hier de hele bijdrage van Jeroen.
Meer

Homoseksualiteitsverklaring Zwolse Scholen

Homoseksualiteitsverklaring Zwolse Scholen
25 nov. 2020 12:51
homoseksualiteit, reformatorisch, verklaring, afwijzing, veiligheid, basisschool, voortgezet onderwijs, discriminatie, artikel 1 Grondwet
Meer

Corona actieplan 2.0 ´Zwolle houd(t) vol!'

Corona actieplan 2.0 ´Zwolle houd(t) vol!'
21 nov. 2020 16:23
We zitten midden in de tweede Covid-19 golf en de Zwolse ondernemers en inwoners hebben het zwaar. Daarom schreven wij het tweede Corona actieplan 'Zwolle houd(t) vol! - Samen aan de slag' dat weer bomvol staat met acties die nodig zijn om dat kwaadaardige virus het hoofd te bieden, en ondernemers de ruimte te geven om de winter door te komen en weer vooruit te kunnen kijken.
Meer

Gemeentelijk Afvalplan

Gemeentelijk Afvalplan
9 nov. 2020 11:49
De VVD wil voorkomen dat de afvalstoffenheffing stijgt en wil je de kans geven om die te verlagen. We zijn blij dat het nieuwe gemeentelijke grondstoffenplan daarin voorziet. Je eigen rotzooi opruimen, is heel normaal, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan met al die verschillende bakken en restricties. Het moet logischer en aantrekkelijker worden. We willen daarom dat je met de ROVA-pas elke ondergrondse container in de stad kan openen. Een extra 'gezinscategorie' naast eenpersoons en meerpersoonshuishoudens is nodig om iedereen een gelijke kans te geven om aanspraak te maken op een beloning voor minder restafval. We willen ook dat de ROVA zelf aan de bak gaat om hun eigen kosten omlaag te brengen. Lees hier de hele bijdrage van Johran.
Meer

Asociaal gedrag uitgeprocedeerde asielzoekers op Vechtdallijn onacceptabel

Asociaal gedrag uitgeprocedeerde asielzoekers op Vechtdallijn onacceptabel
4 nov. 2020 12:02
Het aantal incidenten, veroorzaakt door uitgeprocedeerde asielzoekers, in de trein tussen Zwolle en Emmen is in de afgelopen periode dusdanig gestegen dat de vervoersmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Onacceptabel gedrag van deze uitgeprocedeerden aldus de VVD-fracties van de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Zwolle en haar collega's in de provincie Overijssel. 
Meer

Schuldenplan en armoedemonitor

Schuldenplan en armoedemonitor
2 nov. 2020 11:57
Schulden hebben een enorme impact op een ieder die ermee te maken heeft en de eerste stap is om het taboe dat er is op betalingsproblemen te verminderen. De VVD zet in op voorkomen is beter dan genezen en bij genezen zo effectief mogelijk. Inzetten op preventie, vereenvoudigen van regelingen en werk. Hier lees je de volledige bijdrage van Annemee tijdens het debat op 2 november 2020. 
Meer

Visie Oosterenk

Visie Oosterenk
21 okt. 2020 12:11
Ook in het gebied Oosterenk worden 1000 woningen bijgebouwd. Een mooie oplossing voor de leegstaande kantoorpanden daar en broodnodig want we moeten immers bouwen, bouwen en bouwen! Schelto heeft wel aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek, met name voor de bewoners van de Wipstrik. Die hebben nu al last van geparkeerde auto's van mensen die aan de andere kant van de Ceintuurbaan moeten zijn en er dreigt nu een nog groter tekort aan parkeerplekken te ontstaan. Lees hier de hele bijdrage van Schelto.
Meer

Visie Zwartewaterallee

Visie Zwartewaterallee
21 okt. 2020 12:07
Er worden 1000 woningen gebouwd in het gebied van de Zwartewaterallee en dat is super! Er zullen vooral appartementen worden gebouwd. Schelto heeft ook aandacht gevraagd voor de behoefte aan grondgebonden woningen. De Zwartewaterallee is een belangrijke rondweg en de verkeersintensiteit zal met deze nieuwe woningen toenemen. Schelto heeft een eerder aangenomen motie in herinnering gebracht om onderzoek te doen naar verbetering van de bereikbaarheid van de rondwegen in combinatie met het bouwen van woningen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Twee fietstunnels bij de Rijnlaan en de Middelweg zouden de doorstroom kunnen verbeteren. Lees hier de hele bijdrage van Schelto.
Meer

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen
6 okt. 2020 12:15
Noëll had vandaag zijn maiden (allereerste) speech in de gemeenteraad over het 'Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen'. Dat gaat over het inkoopbeleid van de gemeente. Hij vroeg o.a. aandacht voor Startups die volgens de VVD niet de dupe mogen worden van teveel verplichte certificeringen als ze zaken willen doen met de gemeente. We willen ruimte laten voor innovatie. En duurzaamheid is volgens de VVD geen doel op zich bij het inkopen van producten en diensten en mag niet tot extra kosten leiden dan in het actieplan is begroot. Lees hier de hele bijdrage van Noëll.
Meer

Fietsparkeren

Fietsparkeren
2 okt. 2020 12:20
Bewoners van de Stationsbuurt mogen hun fiets vanaf 1 januari niet meer voor de deur parkeren en aan de Melkmarkt kan je je vertrouwde tweewieler ook niet voor je woning kwijt. De gemeente wil fietsgebruik stimuleren en het verbaast de VVD daarom dat het fietsparkeren ontmoedigd lijkt te worden. Johran en Annemee stelden daarom schriftelijke vragen aan het college.
Meer

Ontwikkeling Breezicht-Noord

Ontwikkeling Breezicht-Noord
1 sep. 2020 12:39
We zijn ontzettend blij me de plannen voor het (versneld) bouwen van 525 woningen in Breezicht-Noord. Schelto heeft tijdens de raadsvergadering van 31 augustus 2020 wel aandacht gevraagd voor de verdeling van het type woningen over de verschillende buurtschappen. De VVD wil ook graag laten bekijken of een op- en afrit richting aan de noordzijde van de wijk ter hoogte van de Werkerlaan richting de N331 de bereikbaarheid zou kunnen verbeteren. Daarnaast vragen we aandacht voor innovatieve duurzaamheidsoplossingen. Lees hier de hele bijdrage van Schelto.
Meer

Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen

Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen
31 aug. 2020 12:25
De Kamperpoort. Wie kent niet Ome Rikus de bloemenkoopman, of cafe de Kippe met haar Kasteleinsvrouw Tonnie Meijberg, of de familie Rigter, die altijd op de veemarkt te vinden was? De VVD zou het fantastisch vinden als deze Zwolse namen een plekje krijgen op de straatnaamborden van de nieuw te bouwen woonwijk op de locatie van de huidige IJsselhallen. De VVD wil dat er snel duidelijkheid komt over een nieuwe locatie voor een evenementenhal. Ook vragen wij ons af of de gemeente wel de partij moet zijn die dit gebied gaat ontwikkelen. Voor zowel de ontwikkeling van het gebied als de ontwikkeling van een nieuwe evenementenhal zijn immers voorbeelden van kaderstelling, samenwerking of initiatieven vanuit de markt. De nieuwe woningen zullen bereikbaar en betaalbaar moeten zijn. We vragen daarom of de wethouder onderzoek wil doen naar een ondergrondse of ondertunnelde spoorlijn. Lees hier de hele bijdrage van Annemee.
Meer

Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen

Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen
26 aug. 2020 12:29
Naar aanleiding van het artikel in de Stentor ´Dit mag wel, maar een stratenfestival niet´ heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het college heeft een vergunning verleend voor een optreden van een jongerenkoor op zaterdagmiddag 22 augustus 2020 op de Nieuwe Markt, terwijl een door ondernemers aangevraagde vergunning voor een evenement op het Plein is afgewezen. Door het optreden van het jongerenkoor konden de horecaondernemers aan de Nieuwe Markt niet (volledig) gebruik maken van hun terrasruimte. We vechten samen tegen Corona en willen tegelijkertijd binnen de maatregelen ruimte aan de samenleving geven voor initiatieven, maar dat vraagt wel om een eerlijke behandeling van alle initiatieven. De schriftelijke vragen lees je hier.
Meer

Jaarstukken 2019 en MPV

Jaarstukken 2019 en MPV
26 jun. 2020 14:02
Vlak voor het zomerreces debatteert de gemeenteraad normaal gesproken over de financiën van het vorige jaar, de meerjaren prognose vastgoed en de perspectiefnota met plannen voor de komende jaren. Door de coronacrisis zien deze stukken er dit jaar iets anders uit. De prioriteiten liggen op het omgaan met deze pandemie. Johran Willegers heeft in de ochtend gedebatteerd over de jaarstukken 2019 en de MPV. We moeten bijvoorbeeld maatwerk kunnen leveren voor ondernemers die door de coronacrisis schuldhulpverlening nodig hebben. Ook moeten we versneld gaan bouwen, om de teruglopende inkomsten uit het grondbedrijf te compenseren. Dit en meer lees je hier in de bijdragen van Johran.
Meer

Financiële gevolgen coronacrisis

Financiële gevolgen coronacrisis
26 jun. 2020 12:53
De Algemene Beschouwingen van 2020 zijn volledig gericht op de enorme gevolgen van de coronacrisis. Thom van Campen debatteerde daar op 26 juni 2020 over. We zijn blij met de voortvarendheid waarmee het college plannen heeft gemaakt en ook heeft uitgevoerd, om dit virus in de hand te kunnen krijgen. Van ons Actieplan ondernemen naast corona zijn al een paar punten gerealiseerd en daar zijn we blij mee. We vragen wel aandacht voor de lokale ondernemers. Zwollenaren, en ook toeristen, moeten de Zwolse en regionale MKB kunnen vinden. Ook denken we aan het instellen van een investeringsfonds, om te zorgen dat we kunnen blijven verdienen aan onze stad, ook als de inkomsten van het grondbedrijf terugkopen. Lees hier de hele bijdrage van Thom van Campen.
Meer

Halfjaarsrapportage sociaal domein

Halfjaarsrapportage sociaal domein
22 jun. 2020 14:09
Voor de VVD is het Zwols zorgmodel geslaagd als het behendig, robuust en in beeld is. Zo willen we bijvoorbeeld dat de gemeente met nieuwe plannen komt voor mensen die hun baan verliezen door de coronacrisis. Johran Willegers debateerde maandag 22 juni over dit Zwols zorgmodel en legde precies uit wat wij met die drie uitgangspunten bedoelen. Je leest hier zijn hele bijdrage.
Meer

Faillissement Vrouwenplatform Carree

Faillissement Vrouwenplatform Carree
15 jun. 2020 20:49
De Zwolse en Overijsselse fracties van de VVD en PvdA hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld over het faillissement van Vrouwenplatform Carree: Gelijke behandeling en een gelijke positie van mannen en vrouwen in de samenleving en op de arbeidsmarkt mag voor velen als een vanzelfsprekendheid voelen, maar is dat zeker niet. Decennialang hebben generaties moeten knokken voor de emancipatie van vrouwen. En beweren dat ‘we er nu wel zijn’ is het relativeren van een groot onrecht wat helaas op sommige plekken in onze samenleving nog steeds plaatsvindt.
Meer

Herinrichting Museumkwartier

Herinrichting Museumkwartier
14 jun. 2020 11:28
De Zuidwestelijke Entree van de stad, ofwel ‘het Museumkwartier’ gaat op de schop. Het was wel tijd dat dit gebied werd aangepakt en we vinden dat er een prachtig plan is gemaakt. Wel hebben we vragen gesteld over de verkeersveiligheid en parkeergelegenheid voor zowel fietsers als automobilisten.
Meer