Afscheid Thom van Campen

Afscheid Thom van Campen
19 apr. 2021 17:17
Na tien jaar raadslidmaatschap waarvan sinds 2016 fractievoorzitter heeft Thom van Campen nu officieel afscheid genomen van de Zwolse gemeenteraad. Dit omdat hij is benoemd als lid van de Tweede Kamer. Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 april heeft Johran Willegers hem toegesproken. Dat dankwoord is hieronder terug te lezen.
Meer

Sharareh Azimi Nober beëdigd als raadslid

Sharareh Azimi Nober beëdigd als raadslid
19 apr. 2021 16:45
Sharareh Azimi Nober (57) is op maandag 19 april 2021 beëdigd als raadslid voor VVD Zwolle. Zij neemt de zetel over van Thom van Campen die naar de Tweede Kamer is gegaan.
Meer

Wonen en zorg

Wonen en zorg
12 apr. 2021 22:00
Meedoen naar vermogen in de samenleving is een groot goed en de VVD is er van overtuigd dat een ieder dat kan. Maar voor de één is het wat makkelijker te bereiken dan voor een ander, zeker als er sprake is van een zorgvraag. Vanavond ging het over die zorgvraag in combinatie met huisvesting. Het uitgangspunt, wat kan wel, waar is extra ondersteuning bij nodig en zo licht als kan en zo zwaar als moet, onderschrijven wij geheel. Annemee heeft wel vragen gesteld over o.a. jongvolwassenen die uit de jeugdzorg stromen en de betrokken partners, ook gelet op het waarborgen van veiligheid. Lees haar hele bijdrage hieronder:
Meer

Een realistische en haalbare energiestrategie

Een realistische en haalbare energiestrategie
12 apr. 2021 18:37
Een prettige woonomgeving, voldoende schone lucht, nu en in de toekomst. Het zijn voorwaarden voor een goed leven. En Zwolle heeft dat goed voor elkaar! Waren we in de concept RES (Regionale Energie Strategie) al de gemeente met de hoogste ambitie per hectare. In deze RES 1.0 steken we er met kop en schouders bovenuit. Toch heeft onze fractie een aantal zorgen. Met name op het gebied van wind, draagvlak en innovatie. Lees de hele bijdrage van Jeroen hieronder:
Meer

Culturele noodsteun

Culturele noodsteun
12 apr. 2021 18:19
Wie snakt er nu niet naar weer een keer gezellig met vrienden naar een festival, met de kinderen naar een mooie voorstelling, een bezoek aan een museum met een mooie tentoonstelling of naar een concert van je favoriete artiest. Maar als het dan weer kan is het natuurlijk wel de bedoeling dat er dan nog een breed aanbod is om van te gaan genieten. We zijn dus blij met het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld om de schade wat te compenseren. Annemee heeft echter ook wat vragen gesteld bij de onderbouwing van de verdeling van het geld en de (subsidie)relatie tussen culturele instellingen en de gemeente. Zie hieronder:
Meer

Strategische investeringsagenda

Strategische investeringsagenda
6 apr. 2021 17:35
Als we na corona samen sterker verder willen met elkaar, is het belangrijk dat we blijven investeren in de stad. Het is dus mooi dat de gemeente daarvoor een investeringsfonds wil vullen. Wij vinden het belangrijk dat initiatieven die gefinancierd worden vanuit dit fonds een bijdrage leveren aan de stad, bijvoorbeeld in de vorm van banen. Een brede set aan indicatoren die een inzicht geven in de effecten van de investering; een Dorrit-Dashboard, vernoemd naar de verantwoordelijke wethouder, is nodig. Ook willen we dat kennis van buitenaf wordt betrokken bij de selectie van de projecten waar we in investeren. We hebben ook ideeën over hoe dit fonds gevuld zou kunnen worden. Lees daarvoor de hele bijdrage van Johran hieronder
Meer

Monique Bakker nieuw burgerraadslid

Monique Bakker nieuw burgerraadslid
29 mrt. 2021 20:20
Monique Bakker is benoemd als burgerraadslid voor de VVD. Door burgemeester Peter Snijders werd zij maandag 29 maart officieel geïnstalleerd. Monique is geboren Zwollenaar, 34 jaar en woont in Zwolle-Zuid.
Meer

VVD Zwolle kiest Johran Willegers als nieuwe fractievoorzitter

VVD Zwolle kiest Johran Willegers als nieuwe fractievoorzitter
23 mrt. 2021 07:10
De fractie van de Zwolse VVD heeft Johran Willegers gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Thom van Campen op die de fractie zal verlaten na zijn beëdiging tot lid van de Tweede Kamer op 31 maart.  Van Campen was sinds 2011 raadslid en sinds 2016 fractievoorzitter. Gezien de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart waar de VVD 34 zetels haalde, zal Van Campen op 31 maart geïnstalleerd worden als Kamerlid. Vooruitlopend op die benoeming neemt Johran Willegers het fractievoorzitterschap over. 
Meer

Debat Wonen: van 10.000 naar 15.000 woningen in 2023

Debat Wonen: van 10.000 naar 15.000 woningen in 2023
16 mrt. 2021 15:25
De woningmarkt in Zwolle zit op slot. Om voor zowel Zwollenaren als mensen buiten Zwolle passende woningen te bouwen moeten we stoppen met praten en beginnen met bouwen! Wij pleiten al jaren voor een zogenaamde 'uitleglocatie' om grootschalig nieuwe woningen te gaan bouwen. Lees hier de bijdrage van Annemee.
Meer

Voorsterpoort en evenementvoorziening

Voorsterpoort en evenementvoorziening
12 dec. 2020 13:29
Een nieuwe brede eventvoorziening op de Voorsterpoort Oost, dat past bij een bruisende stad als Zwolle. Laten we nu eerst kijken waar de marktpartijen mee komen, onderzoeken waar de mogelijkheden zitten voor lokale ondernemers in de aanbesteding zodat het een plek wordt van toegevoegde waarde voor de bezoekers en de stad. Lees hier de hele bijdrage.
Meer

Zwolse transitievisie warmte

Zwolse transitievisie warmte
30 nov. 2020 14:45
Dertig jaar klinkt nog ver weg. Maar in 2050 zullen alle 55.000 woningen in Zwolle verwarmd moeten worden zonder aardgas. We benaderen dat met een positieve insteek, net als het overgrote deel van de Zwollenaren. Daarbij zetten we vooral in op isoleren. Want alles wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Ook moet het makkelijk zijn voor particuliere huiseigenaren om aan te sluiten bij initiatieven uit de wijk, of van een woningcorporatie. Haalbaar en betaalbaar is de basis! Lees hier de hele bijdrage van Jeroen.
Meer

Verkenning Warmteketen Holtenbroek en Aa-landen

Verkenning Warmteketen Holtenbroek en Aa-landen
30 nov. 2020 11:41
De organisatie van de warmteketen in de Aa-landen en Holtenbroek is eigenlijk het eerste project van de Zwolse warmtetransitie. Het college wil de mogelijkheden van een warmtenet onderzoeken en onze fractie stemt daar graag mee in. Ook zijn we blij dat er een onderzoek komt naar de rolneming van de gemeente daarbij. Het benutten van kennis, kunde, innovatie en financiën van marktpartijen is namelijk ook van groot belang. In het land zijn de ervaringen met warmtenetten verschillend. We willen daarom dat de gemeente goed op de portemonnee blijft letten. Lees hier de hele bijdrage van Jeroen.
Meer

Homoseksualiteitsverklaring Zwolse Scholen

Homoseksualiteitsverklaring Zwolse Scholen
25 nov. 2020 12:51
homoseksualiteit, reformatorisch, verklaring, afwijzing, veiligheid, basisschool, voortgezet onderwijs, discriminatie, artikel 1 Grondwet
Meer

Corona actieplan 2.0 ´Zwolle houd(t) vol!'

Corona actieplan 2.0 ´Zwolle houd(t) vol!'
21 nov. 2020 16:23
We zitten midden in de tweede Covid-19 golf en de Zwolse ondernemers en inwoners hebben het zwaar. Daarom schreven wij het tweede Corona actieplan 'Zwolle houd(t) vol! - Samen aan de slag' dat weer bomvol staat met acties die nodig zijn om dat kwaadaardige virus het hoofd te bieden, en ondernemers de ruimte te geven om de winter door te komen en weer vooruit te kunnen kijken.
Meer

Gemeentelijk Afvalplan

Gemeentelijk Afvalplan
9 nov. 2020 11:49
De VVD wil voorkomen dat de afvalstoffenheffing stijgt en wil je de kans geven om die te verlagen. We zijn blij dat het nieuwe gemeentelijke grondstoffenplan daarin voorziet. Je eigen rotzooi opruimen, is heel normaal, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan met al die verschillende bakken en restricties. Het moet logischer en aantrekkelijker worden. We willen daarom dat je met de ROVA-pas elke ondergrondse container in de stad kan openen. Een extra 'gezinscategorie' naast eenpersoons en meerpersoonshuishoudens is nodig om iedereen een gelijke kans te geven om aanspraak te maken op een beloning voor minder restafval. We willen ook dat de ROVA zelf aan de bak gaat om hun eigen kosten omlaag te brengen. Lees hier de hele bijdrage van Johran.
Meer

Asociaal gedrag uitgeprocedeerde asielzoekers op Vechtdallijn onacceptabel

Asociaal gedrag uitgeprocedeerde asielzoekers op Vechtdallijn onacceptabel
4 nov. 2020 12:02
Het aantal incidenten, veroorzaakt door uitgeprocedeerde asielzoekers, in de trein tussen Zwolle en Emmen is in de afgelopen periode dusdanig gestegen dat de vervoersmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Onacceptabel gedrag van deze uitgeprocedeerden aldus de VVD-fracties van de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Zwolle en haar collega's in de provincie Overijssel. 
Meer

Schuldenplan en armoedemonitor

Schuldenplan en armoedemonitor
2 nov. 2020 11:57
Schulden hebben een enorme impact op een ieder die ermee te maken heeft en de eerste stap is om het taboe dat er is op betalingsproblemen te verminderen. De VVD zet in op voorkomen is beter dan genezen en bij genezen zo effectief mogelijk. Inzetten op preventie, vereenvoudigen van regelingen en werk. Hier lees je de volledige bijdrage van Annemee tijdens het debat op 2 november 2020. 
Meer

Visie Oosterenk

Visie Oosterenk
21 okt. 2020 12:11
Ook in het gebied Oosterenk worden 1000 woningen bijgebouwd. Een mooie oplossing voor de leegstaande kantoorpanden daar en broodnodig want we moeten immers bouwen, bouwen en bouwen! Schelto heeft wel aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek, met name voor de bewoners van de Wipstrik. Die hebben nu al last van geparkeerde auto's van mensen die aan de andere kant van de Ceintuurbaan moeten zijn en er dreigt nu een nog groter tekort aan parkeerplekken te ontstaan. Lees hier de hele bijdrage van Schelto.
Meer

Visie Zwartewaterallee

Visie Zwartewaterallee
21 okt. 2020 12:07
Er worden 1000 woningen gebouwd in het gebied van de Zwartewaterallee en dat is super! Er zullen vooral appartementen worden gebouwd. Schelto heeft ook aandacht gevraagd voor de behoefte aan grondgebonden woningen. De Zwartewaterallee is een belangrijke rondweg en de verkeersintensiteit zal met deze nieuwe woningen toenemen. Schelto heeft een eerder aangenomen motie in herinnering gebracht om onderzoek te doen naar verbetering van de bereikbaarheid van de rondwegen in combinatie met het bouwen van woningen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Twee fietstunnels bij de Rijnlaan en de Middelweg zouden de doorstroom kunnen verbeteren. Lees hier de hele bijdrage van Schelto.
Meer

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen
6 okt. 2020 12:15
Noëll had vandaag zijn maiden (allereerste) speech in de gemeenteraad over het 'Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen'. Dat gaat over het inkoopbeleid van de gemeente. Hij vroeg o.a. aandacht voor Startups die volgens de VVD niet de dupe mogen worden van teveel verplichte certificeringen als ze zaken willen doen met de gemeente. We willen ruimte laten voor innovatie. En duurzaamheid is volgens de VVD geen doel op zich bij het inkopen van producten en diensten en mag niet tot extra kosten leiden dan in het actieplan is begroot. Lees hier de hele bijdrage van Noëll.
Meer