Regien Courtz neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan Jos Lippmann

Regien Courtz neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan Jos Lippmann
21 mei 2024 20:49
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 mei aanstaande neemt Regien Courtz afscheid als raadslid. Sinds maart 2022 maakt Regien deel uit van de Zwolse VVD-fractie. Deze rol heeft ze met enorme passie en toewijding vervuld. Regien stopt als raadslid omdat ze op korte termijn verhuisd naar haar geboortedorp, Rouveen.“Ik ben trots dat ik me, na 7 jaar inzet voor de Provincie, ook een aantal jaren heb mogen inzetten voor de toekomst van de stad. Voor de Zwolse inwoners en ondernemers. Het is een eer om dat te hebben mogen doen”, aldus Regien.
Meer

Onderzoek naar een Zuidelijke ringweg om bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren

Onderzoek naar een Zuidelijke ringweg om bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren
21 mei 2024 09:00
VVD Zwolle dient dinsdag 21 mei een motie in die pleit voor een onderzoek naar de aanleg van een nieuwe Zuidelijke ringweg. Dit initiatief komt voort uit de noodzaak om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, gezien de verwachte toename van het aantal auto's en de positie van Zwolle als belangrijk knooppunt in het regionale- en nationale wegennetwerk.
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
13 mei 2024 19:30
Voor het themadebat Sociaal Domein worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een paar opmerkingen over, lees hier de gehele bijdrage van Monique
Meer

Raadsdebat Oogst bouwstenen aanvulling Omgevingsvisie

Raadsdebat Oogst bouwstenen aanvulling Omgevingsvisie
13 mei 2024 19:30
De huidige Zwolse Omgevingsvisie, Ons Zwolle van morgen, vormt de basis voor de ontwikkeling van Zwolle. Hierin zijn strategische (ruimtelijke) keuzes voor onze leefomgeving tot 2030 gemaakt. Afgesproken is deze bestuursperiode aan de slag te gaan met strategische en majeure ruimtelijke keuzes voor de ontwikkeling van Zwolle na 2030, tot ongeveer 2040. De VVD heeft hier opmerkingen over, lees de gehele bijdrage van Regien hier:
Meer

Themadebat Klimaat & Energie

Themadebat Klimaat & Energie
22 apr. 2024 19:30
Voor het themadebat Klimaat & Energie worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een paar opmerkingen over, lees hier de gehele bijdrage van Niels.
Meer

Maidenspeech Jan-Fokke Post

Maidenspeech Jan-Fokke Post
22 apr. 2024 19:30
Zwollenaren willen een makkelijk en eerlijk systeem om afval in te zamelen, dat niet onnodig duur wordt. En natuurlijk willen ze een prettige, schone stad. Als liberaal geloof ik in de eigen verantwoordelijkheid, waarbij mensen hun troep op ruimen en ze bij willen dragen aan een leefbare planeet. De overheid faciliteert daarbij, en loopt vooral niet in de weg. Lees hier de gehele maidenspeech van Jan-Fokke Post.
Meer

Raadsdebat: Initiatiefvoorstel instelling Vandalismefonds schadeherstel Sportparken

Raadsdebat: Initiatiefvoorstel instelling Vandalismefonds schadeherstel Sportparken
22 apr. 2024 19:30
Begin van dit jaar heeft ons raadslid Annemee van de Klundert het initiatiefvoorstel 'Vandalismefonds schadeherstel sportparken' in. Hierin stelt wordt voorgesteld om een vandalismefonds in te stellen waarop sportverenigingen/sportparken een beroep kunnen doen voor een tegemoetkoming in de kosten van het herstellen van schade die door vandalisme is ontstaan (en niet door een verzekering vergoed worden). Door een vandalismefonds in het leven te roepen kunnen sportparken hun open karakter behouden, wat bijdraagt aan de maatschappelijke taken die zij vervullen voor de stad. Lees hier de gehele bijdrage van Monqiue in het debat.
Meer

VVD maant college tot actieplan ophogen vaccinatiegraad

VVD maant college tot actieplan ophogen vaccinatiegraad
15 apr. 2024 19:30
De vaccinatiegraad in Zwolle is onder de kritische grens van 95% gezakt. Dit is in lijn met de zorgwekkende landelijke trend. Dit was voor de VVD aanleiding om raadsvragen te stellen. Uit de beantwoording blijkt dat het college niet van plan is om concrete stappen te zetten om de vaccinatiegraad te verhogen. De liberalen zijn van mening dat het dé taak van de overheid is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de vaccinaties krijgen.
Meer

Raadsdebat: Gebiedsontwikkeling Zwart Waterzone

Raadsdebat: Gebiedsontwikkeling Zwart Waterzone
8 apr. 2024 19:30
De Zwarte Waterzone is het gebied aan de Holtenbroekerdijk, tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug. Begin 2019 heeft de gemeenteraad de visie voor het gebied vastgesteld. De gemeenteraad heeft vervolgens in 2021 ingestemd met het stedenbouwkundig ontwikkelplan. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan staat de verdere uitwerking van de plannen voor het gebied. De VVD heeft hier een mening over, lees hier de bijdrage van Regien.
Meer

Themadebat Bouwen en Wonen

Themadebat Bouwen en Wonen
8 apr. 2024 19:30
Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een visie voor, lees de gehele bijdrage van Regien hier:
Meer

Stadsbestuur breekt belofte aanpak rotonde

Stadsbestuur breekt belofte aanpak rotonde
25 mrt. 2024 19:30
De verkeerssituatie in Stadshagen blijft een doorn in het oog van de inwoners van Stadshagen. Ondanks beloftes van de gemeente om de verkeersdoorstroming te verbeteren, blijven bewoners dagelijks vastzitten in files. De VVD-fractie eist nu dringende actie van het gemeentebestuur om de langdurige problemen aan te pakken. De kern van de kwestie ligt bij de rotonde Eli Heimanslaan. Het gemeentebestuur had eerder beloofd hier verbeteringen aan te brengen, maar komt nu terug op deze toezegging.
Meer

De vaccinatiegraad voor mazelen in Zwolle onder het kritieke punt beland van 95 procent, VVD bezorgd en stelt raadsvragen

19 mrt. 2024 13:51
De Zwolse fractie van de VVD maakt zich grote zorgen over de vaccinatiegraad voor mazelen in de stad en vraagt, door middel van raadsvragen, opheldering aan het college. Ook landelijk zijn er zorgen over de vaccinatiegraad. De VVD komt daarom met een wetsvoorstel dat vaccinatie verplicht stelt voor kinderen op de opvang als de vaccinatiegraad te laag is. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) stelt dat een vaccinatiegraad van 95% nodig is om te beschermen tegen een uitbraak van mazelen. Zwolle haalt dat streefgetal op dit moment niet.
Meer

Raadsdebat: Stand van zaken Herijking visie op arbeidsparticipatie

Raadsdebat: Stand van zaken Herijking visie op arbeidsparticipatie
18 mrt. 2024 19:30
Zwolle in de arbeidsmarktregio pakt beter vormgeven. Bij de visies wordt daarom rekening gehouden met behoefte die er is aan een duidelijke visie op arbeidsparticipatie, aan duidelijke opdrachten voor de betrokken partijen binnen de Participatieketen, een bredere intake, een gezamenlijk dashboard, een helder verhaal wat werkgevers van ons mogen en kunnen verwachten en aan lokaal arbeidsmarktbeleid. Beide onderwerpen, arbeidsmarktbeleid en arbeidsparticipatie, zijn met elkaar verweven. Daarom is de intentie om beide onderwerpen in één visie te combineren. De VVD heeft hier opmerkingen over, lees de gehele bijdrage van Monique hier.
Meer

Nageroepen, nagesist of lastiggevallen worden: VVD wil weten waarom Zwolle niet meedoet met twintig steden die straatintimidatie willen aanpakken

Nageroepen, nagesist of lastiggevallen worden: VVD wil weten waarom Zwolle niet meedoet met twintig steden die straatintimidatie willen aanpakken
17 mrt. 2024 16:00
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat in 2020 en 2021 twee op de drie jonge vrouwen (tussen 12 en 25 jaar) zijn lastiggevallen op straat. De VVD is van deze cijfers geschrokken en heeft raadsvragen gesteld aan het college. De VVD is benieuwd of het college het met de VVD eens is dat het naroepen, achtervolgen, intimideren en lastigvallen van vrouwen en meisjes op straat onacceptabel is en een stevige aanpak verdient.
Meer

Inwoner met eigen laadvoorziening noodgedwongen -weer terug- op fossiele brandstofauto?

Inwoner met eigen laadvoorziening noodgedwongen -weer terug- op fossiele brandstofauto?
13 mrt. 2024 10:58
Recent heeft de gemeente aangekondigd dat het in Zwolle niet meer is toegestaan met een eigen laadkabel een elektrische auto op te laden in de openbare ruimte. De VVD betreurt dit voornemen van het college en heeft raadsvragen gesteld. De VVD is benieuwd of het college het met de VVD eens is dat de aanschaf en gebruik van de elektrische auto een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie en het halen van duurzaamheidsdoelen.
Meer

Themadebat fysieke leefomgeving

Themadebat fysieke leefomgeving
11 mrt. 2024 19:30
Voor het themadebat Fysieke Leefomgeving worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een paar opmerkingen over, lees hier de gehele bijdrage van Niels
Meer

Themadebat onderwijs & jeugd en sociaal domein

Themadebat onderwijs & jeugd en sociaal domein
11 mrt. 2024 19:30
Voor het themadebat onderwijs & jeugd en sociaal domein worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een paar opmerkingen over, lees hier de gehele bijdrage van Monique:
Meer

Raadsdebat: Startnotitie Singel van Zwolle

Raadsdebat: Startnotitie Singel van Zwolle
11 mrt. 2024 19:30
Zwolle heeft de ambitie om de binnenstad te ontwikkelen tot een toekomstbestendig stadshart. In en rondom het stadshart worden de komende jaren circa 3.000 woningen toegevoegd. De Singel (het gebied rondom de grachten) vormt een belangrijk onderdeel van het stadshart en is daarmee een belangrijke drager. De ontwikkeling van deze Singel is daarom een belangrijk speerpunt in onder andere het Ontwikkelprogramma en de Uitvoeringsagenda voor het Stadshart. Hier heeft de VVD verschillende opmerkingen over, klik hier voor de gehele bijdrage van Johran:
Meer

Schriftelijke vragen over het landelijk onderzoek naar een behandelmethode voor autistische kinderen.

Schriftelijke vragen over het landelijk onderzoek naar een behandelmethode voor autistische kinderen.
10 mrt. 2024 11:04
De ABA-methodiek wordt toegepast bij kinderen met Autisme. Het is geen onomstreden therapie, waarbij zelfs een voorbeeld is van het opsluiten van kinderen. Onlangs zijn er veel klachten geweest waardoor een onderzoek gestart is en uit eigen onderzoek is gebleken dat deze behandeling ook in Zwolle aangeboden wordt. De Zwolse VVD fractie maakt zich zorgen en heeft raadsvragen gesteld.  
Meer

Jan-Fokke Post is benoemd als burgerraadslid voor de VVD

Jan-Fokke Post is benoemd als burgerraadslid voor de VVD
4 mrt. 2024 19:30
Jan-Fokke Post is benoemd als burgerraadslid voor de VVD. Door burgemeester Peter Snijders werd hij maandag 4 maart officieel geïnstalleerd. Jan-Fokke is in 1988 geboren in de Noordoostpolder, sinds 2013 wonend in de mooie wijk Holtenbroek samen met zijn vrouw en drie kinderen.
Meer