Schriftelijke vragen duurzaam evenementenbeleid

Schriftelijke vragen duurzaam evenementenbeleid
9 jun. 2021 08:00
Het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente wil wegwerpplastic terugdringen. Dat is een mooie ambitie. De VVD Zwolle hoort wel vragen hierover vanuit ondernemers, die tijdens corona al veel (financiële) schade hebben geleden. Het zou goed zijn daarom met een overgangstermijn te komen. Zo gaat het verbod op 3 juli in, maar kunnen sommige ondernemers nog voorraden wegwerpbekers gebruiken die ze hebben liggen. Daarnaast willen we dat de gemeente met ondernemers in gesprek gaat om ondersteuning te bieden bij de overgang. Lees hieronder de brief aan het College:
Meer

Debat Toeristisch Perspectief 2030

Debat Toeristisch Perspectief 2030
7 jun. 2021 23:11
”Lonely Planet kan wel wat extra pagina’s Zwolle gebruiken” zei Thom van Campen eerder al. Tijdens het debat over het Toeristisch Perspectief 2030 heeft Jeroen ingezet op een toeristische koers voor Zwolle met daarin een duidelijke stip op de horizon. "We willen concrete uitvoering van dit plan naar acties in de stad". Lees zijn volledige bijdrage hieronder:
Meer

Debat nieuwe zorgkostenregeling

Debat nieuwe zorgkostenregeling
7 jun. 2021 23:10
Tijdens het debat over de nieuwe zorgkostenregeling heeft Annemee ingezet op het niet vergroten van de armoedeval en het beter monitoren van effecten van een nieuwe zorgkostenregeling. “Een succesvolle regeling is niet één waar veel gebruik van wordt gemaakt, maar één die passend is voor mensen die daardoor geholpen worden.” Lees haar hele bijdrage hieronder:
Meer

Debat samenwerking met onderwijs rondom dyslexie

Debat samenwerking met onderwijs rondom dyslexie
7 jun. 2021 21:35
In Zwolle wordt de stempel dyslexie velen malen vaker gegeven dan elders in het land. Hoe kan dit? Tijdens het debat over dyslexie heeft Jeroen het over toegang, diagnose en financiering van dyslexiezorg. Lees zijn hele bijdrage hieronder:
Meer

Debat gebiedsvisie IJsselcentrale

Debat gebiedsvisie IJsselcentrale
31 mei 2021 21:35
Tijdens de debatronde over de gebiedsvisie van de IJsselcentrale en omgeving heeft Schelto ingezet op de waarde van nieuwe woningen in een tijd van groot woningtekort. De VVD is blij met het voornemen om hier veel te bouwen. Daarnaast is de bereikbaarheid ook een belangrijk punt in zijn inbreng.
Meer

Debat Jeugdzorgkosten

Debat Jeugdzorgkosten
17 mei 2021 20:45
De grote tekorten in de Jeugdzorg en het gebrek aan sturing, grip en urgentie baart de VVD grote zorgen. Het is tijd voor concrete interventies en we willen dat de wethouder de gemeenteraad elk kwartaal informeert zodat de raad meer aan sturing en monitoring kan doen. Ook zullen we duidelijke kaders moeten stellen. Wat valt er onder jeugdzorg? Wanneer is goede zorg, goed genoeg? Er is genoeg gestudeerd en onderzocht. We willen kwaliteit voor jonge Zwollenaren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kwaliteit die we willen garanderen voor onze kinderen en onze kleinkinderen en kwaliteit die we alleen kunnen borgen door een sluitend financieel systeem. Lees de hele bijdrage van Jeroen hieronder:
Meer

Herziening Algemene Plaatselijke Verordening

Herziening Algemene Plaatselijke Verordening
17 mei 2021 20:30
De herziening van de APV gaat over veel onderwerpen. Voor de VVD zijn ondernemersvrijheid, criminaliteit en woonoverlast de belangrijkste aandachtspunten. Horecaondernemers moeten volgens de APV gebruik gaan maken van herbruikbare bekers. Minder rotzooi en beter voor het milieu, top! Maar we maken ons zorgen over de kosten en zijn benieuwd naar alternatieven. We vragen de burgemeester of hij bereid is om een Very-Irritating-Police-aanpak en de Rotterdamse Patseraanpak te overwegen om criminaliteit tegen te gaan. Ook willen we meer handen en voeten geven aan de aanpak van woonoverlast door in de APV op te nemen op welke overlast in elk geval kan worden ingegrepen. Lees de hele bijdrage van Johran hier:
Meer

Damoclesbeleid (sluiten drugspand)

Damoclesbeleid (sluiten drugspand)
10 mei 2021 18:07
De burgemeester mocht een pand al sluiten als daarin drugs aanwezig was, maar zijn handen waren gebonden als het ging om middelen om drugs te fabriceren, zoals grote hoeveelheden paracetamol of zoutzuur. Het Damoclesbeleid breidt de bevoegdheid van de burgemeester uit naar die situaties en daar zijn wij blij mee! Lees de hele bijdrage van Johran hieronder:
Meer

Schriftelijke vragen verruiming TONK-regeling

Schriftelijke vragen verruiming TONK-regeling
4 mei 2021 16:08
Geld om ondernemers en (flex)werkers te ondersteunen in het betalen van hun vaste lasten blijft op de plank liggen. De zogenoemde TONK-regeling kan gebruikt worden wanneer mensen bijvoorbeeld hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. De Zwolse VVD maakt zich zorgen dat ondernemers, werknemers of zelfstandigen die door corona een terugval in hun inkomen hebben, mogelijk onnodig dieper in de financiële problemen komen.
Meer

Afscheid Thom van Campen

Afscheid Thom van Campen
19 apr. 2021 17:17
Na tien jaar raadslidmaatschap waarvan sinds 2016 fractievoorzitter heeft Thom van Campen nu officieel afscheid genomen van de Zwolse gemeenteraad. Dit omdat hij is benoemd als lid van de Tweede Kamer. Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 april heeft Johran Willegers hem toegesproken. Dat dankwoord is hieronder terug te lezen.
Meer

Sharareh Azimi Nober beëdigd als raadslid

Sharareh Azimi Nober beëdigd als raadslid
19 apr. 2021 16:45
Sharareh Azimi Nober (57) is op maandag 19 april 2021 beëdigd als raadslid voor VVD Zwolle. Zij neemt de zetel over van Thom van Campen die naar de Tweede Kamer is gegaan.
Meer

Wonen en zorg

Wonen en zorg
12 apr. 2021 22:00
Meedoen naar vermogen in de samenleving is een groot goed en de VVD is er van overtuigd dat een ieder dat kan. Maar voor de één is het wat makkelijker te bereiken dan voor een ander, zeker als er sprake is van een zorgvraag. Vanavond ging het over die zorgvraag in combinatie met huisvesting. Het uitgangspunt, wat kan wel, waar is extra ondersteuning bij nodig en zo licht als kan en zo zwaar als moet, onderschrijven wij geheel. Annemee heeft wel vragen gesteld over o.a. jongvolwassenen die uit de jeugdzorg stromen en de betrokken partners, ook gelet op het waarborgen van veiligheid. Lees haar hele bijdrage hieronder:
Meer

Een realistische en haalbare energiestrategie

Een realistische en haalbare energiestrategie
12 apr. 2021 18:37
Een prettige woonomgeving, voldoende schone lucht, nu en in de toekomst. Het zijn voorwaarden voor een goed leven. En Zwolle heeft dat goed voor elkaar! Waren we in de concept RES (Regionale Energie Strategie) al de gemeente met de hoogste ambitie per hectare. In deze RES 1.0 steken we er met kop en schouders bovenuit. Toch heeft onze fractie een aantal zorgen. Met name op het gebied van wind, draagvlak en innovatie. Lees de hele bijdrage van Jeroen hieronder:
Meer

Culturele noodsteun

Culturele noodsteun
12 apr. 2021 18:19
Wie snakt er nu niet naar weer een keer gezellig met vrienden naar een festival, met de kinderen naar een mooie voorstelling, een bezoek aan een museum met een mooie tentoonstelling of naar een concert van je favoriete artiest. Maar als het dan weer kan is het natuurlijk wel de bedoeling dat er dan nog een breed aanbod is om van te gaan genieten. We zijn dus blij met het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld om de schade wat te compenseren. Annemee heeft echter ook wat vragen gesteld bij de onderbouwing van de verdeling van het geld en de (subsidie)relatie tussen culturele instellingen en de gemeente. Zie hieronder:
Meer

Strategische investeringsagenda

Strategische investeringsagenda
6 apr. 2021 17:35
Als we na corona samen sterker verder willen met elkaar, is het belangrijk dat we blijven investeren in de stad. Het is dus mooi dat de gemeente daarvoor een investeringsfonds wil vullen. Wij vinden het belangrijk dat initiatieven die gefinancierd worden vanuit dit fonds een bijdrage leveren aan de stad, bijvoorbeeld in de vorm van banen. Een brede set aan indicatoren die een inzicht geven in de effecten van de investering; een Dorrit-Dashboard, vernoemd naar de verantwoordelijke wethouder, is nodig. Ook willen we dat kennis van buitenaf wordt betrokken bij de selectie van de projecten waar we in investeren. We hebben ook ideeën over hoe dit fonds gevuld zou kunnen worden. Lees daarvoor de hele bijdrage van Johran hieronder
Meer

Monique Bakker nieuw burgerraadslid

Monique Bakker nieuw burgerraadslid
29 mrt. 2021 20:20
Monique Bakker is benoemd als burgerraadslid voor de VVD. Door burgemeester Peter Snijders werd zij maandag 29 maart officieel geïnstalleerd. Monique is geboren Zwollenaar, 34 jaar en woont in Zwolle-Zuid.
Meer

VVD Zwolle kiest Johran Willegers als nieuwe fractievoorzitter

VVD Zwolle kiest Johran Willegers als nieuwe fractievoorzitter
23 mrt. 2021 07:10
De fractie van de Zwolse VVD heeft Johran Willegers gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Thom van Campen op die de fractie zal verlaten na zijn beëdiging tot lid van de Tweede Kamer op 31 maart.  Van Campen was sinds 2011 raadslid en sinds 2016 fractievoorzitter. Gezien de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart waar de VVD 34 zetels haalde, zal Van Campen op 31 maart geïnstalleerd worden als Kamerlid. Vooruitlopend op die benoeming neemt Johran Willegers het fractievoorzitterschap over. 
Meer

Debat Wonen: van 10.000 naar 15.000 woningen in 2023

Debat Wonen: van 10.000 naar 15.000 woningen in 2023
16 mrt. 2021 15:25
De woningmarkt in Zwolle zit op slot. Om voor zowel Zwollenaren als mensen buiten Zwolle passende woningen te bouwen moeten we stoppen met praten en beginnen met bouwen! Wij pleiten al jaren voor een zogenaamde 'uitleglocatie' om grootschalig nieuwe woningen te gaan bouwen. Lees hier de bijdrage van Annemee.
Meer

Voorsterpoort en evenementvoorziening

Voorsterpoort en evenementvoorziening
12 dec. 2020 13:29
Een nieuwe brede eventvoorziening op de Voorsterpoort Oost, dat past bij een bruisende stad als Zwolle. Laten we nu eerst kijken waar de marktpartijen mee komen, onderzoeken waar de mogelijkheden zitten voor lokale ondernemers in de aanbesteding zodat het een plek wordt van toegevoegde waarde voor de bezoekers en de stad. Lees hier de hele bijdrage.
Meer

Zwolse transitievisie warmte

Zwolse transitievisie warmte
30 nov. 2020 14:45
Dertig jaar klinkt nog ver weg. Maar in 2050 zullen alle 55.000 woningen in Zwolle verwarmd moeten worden zonder aardgas. We benaderen dat met een positieve insteek, net als het overgrote deel van de Zwollenaren. Daarbij zetten we vooral in op isoleren. Want alles wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Ook moet het makkelijk zijn voor particuliere huiseigenaren om aan te sluiten bij initiatieven uit de wijk, of van een woningcorporatie. Haalbaar en betaalbaar is de basis! Lees hier de hele bijdrage van Jeroen.
Meer