Debat Vrijetijdsbesteding

Debat Vrijetijdsbesteding
5 jun. 2023 21:51
"Of je nu zelf een sport beoefent, langs de lijn staat of geniet van de beelden van sport, heel veel mensen hebben een verbinding met sport. En dat heeft de VVD zeker. Voor mijn fractie is sport zowel voor het individu als voor ons allen een heel belangrijk onderdeel van meedoen en ergens plezier aan beleven. Op meerdere gebieden binnen de sport tellen we als Zwolle ook aardig mee, zo zijn we dus de grootste padel-stad van Nederland, het is maar even dat u dat weet."
Meer

Debat verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid

Debat verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid
15 mei 2023 20:39
“Mijn dochters hebben een magnetisch tekenbord. Je kent het misschien wel: zo’n bord waar je eindeloos op kunt kleuren". Zo begon Regien haar bijdrage aan het debat over de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid. Lees snel verder.
Meer

Debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza!

Debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza!
15 mei 2023 20:22
"Zwolle is zich altijd aan het ontwikkelen. Dit doen we niet alleen, maar dit doen we samen". Zo begint Niels het debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza. Ben je benieuwd naar Niels zijn hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
17 apr. 2023 18:56
Woonoverlast is een groot probleem. Dat kunnen we tegengaan door het delen van Informatie. Hiervoor vroeg Niels gisteravond aandacht tijdens het raadsplein. Ben je benieuwd naar zijn hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Debat actieve Informatieplicht 

Debat actieve Informatieplicht 
13 apr. 2023 20:47
"Als gemeenteraadslid is het een eervolle deeltijdrol om de stad te vertegenwoordigen. Maar het is ook belangrijk om als raadslid de actieve informatieplicht te vervullen en tijdig, volledig en juist geïnformeerd te worden." Zo begon Johran afgelopen dinsdag het debat over de actieve informatieplicht. Ben je benieuwd naar Johran zijn bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
12 apr. 2023 19:27
“De gemeente heeft gewoon de plicht om het doelgroepenvervoer te regelen. In deze stad willen we immers dat iedereen mee kan doen.” Zo begint Monique haar bijdrage aan het themadebat over onder andere het doelgroepenvervoer. Ben je benieuwd naar Monique haar bijdrage lees dan snel verder.
Meer

Debat strategische veiligheidsagenda 2023-2026

Debat strategische veiligheidsagenda 2023-2026
30 mrt. 2023 18:59
“Je wilt je veilig voelen in je stad, buurt en straat. Dan moet je kunnen rekenen op een overheid die de baas op straat is, zowel tegen zichtbare- als de onzichtbare ondermijnende criminaliteit.” Zo begon Johran maandag 27 maart zijn bijdrage. Ben je benieuwd naar de hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling

Themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling
27 mrt. 2023 20:00
Het aantal te bouwen woningen blijft achter in Zwolle en daarom is het nodig om te kijken naar meer mogelijkheden om te bouwen. Er zijn een aantal prachtige voorbeelden in Nederland waar aan de rand van de stad wordt gebouwd en waar tegelijkertijd wordt bijgedragen aan natuur versterking. De VVD zou graag zien dat de wethouder onderzoekt of dit ook in Zwolle toepasbaar is. Lees snel verder.
Meer

Motie NU aan de slag met woningbouwprojecten

Motie NU aan de slag met woningbouwprojecten
19 mrt. 2023 14:16
De woningbouwproductie blijft achter in onze stad. In 2022 zijn er 380 woningen opgeleverd en in 2023 zijn dat er naar verwachting 650. Voor de VVD voldoende reden om tijdens het besluitvormend raadsplein van 13 maart, door middel van een motie, de noodklok te luiden. En met succes! Lees snel verder.
Meer

Motie Logistieke Laadkansen

Motie Logistieke Laadkansen
19 mrt. 2023 13:29
Tijdens het besluitvormend raadsplein van maandag 13 maart heeft Johran met succes de motie Logistieke Laadkansen ingediend. De motie ontving brede steun. Ben je benieuwd naar de inhoud van de motie? Lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Economie & Vrijetijd

Themadebat Economie & Vrijetijd
19 mrt. 2023 12:27
Op maandag 27 februari voerde Thijmen Prins het woord tijdens het themadebat Economie & Vrijetijd. Ben je benieuwd in welk kader Thijmen het gezegde ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ aanhaalde, lees dan snel verder.
Meer

VVD: geef inwoners meer inspraak bij burgerberaad

VVD: geef inwoners meer inspraak bij burgerberaad
12 mrt. 2023 20:03
De organisatie van het Zwolse burgerberaad dreigt de verkeerde kant op te gaan. Daarom doet de VVD in de raadsvergadering van maandag 13 maart een voorstel om inwoners meer inspraak te geven bij het burgerberaad. Ben je benieuwd naar het voorstel van de liberalen, lees dan snel verder.
Meer

Debat Onderzoek Spoorterminal Hessenpoort

Debat Onderzoek Spoorterminal Hessenpoort
22 feb. 2023 20:27
Startups, MKB'ers en familiebedrijven. Stuk voor stuk onmisbaar voor onze economie en de banen in onze regio. Zo begon Johran dinsdagavond 21 februari zijn enthousiaste bijdrage aan het debat over de Spoorterminal Hessenpoort. Ben je benieuwd naar Johran zijn hele bijdrage, lees dan snel verder!
Meer

Debat Prestatieafspraken woningcorporaties

Debat Prestatieafspraken woningcorporaties
21 feb. 2023 21:38
Tijdens het raadsplein van dinsdag 21 februari vergelijkt Annemee de huidige aanpak van het college voor de woningmarkt met een Stoelendans. Het toevoegen van substantieel meer woningen door het aanwijzen van een nieuwe woonwijk wordt steeds weer vooruitgeschoven. "Als we niet willen dat woningzoekers in een stoelendans blijven zitten, moeten we de keuze voor een nieuwe wijk niet langer vooruit blijven schuiven". Lees verder voor Annemee haar hele bijdrage.
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
11 feb. 2023 18:12
“Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dat zijn de vragen die mijn Fractie altijd stelt bij het behandelen van nota’s”. Zo begon Annemee afgelopen maandag haar betoog tijdens het Themadebat Sociaal Domein. Ben je benieuwd naar haar hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Debat uitvoeringsagenda Stadshart

Debat uitvoeringsagenda Stadshart
11 feb. 2023 17:34
"De VVD is enthousiast over deze langgekoesterde miljoeneninvestering in de binnenstad. Wat een voorrecht is het om in een stad te wonen die het goed doet, waar de economie welig tiert". Zo begon Johran afgelopen maandag zijn bijdrage. Maar naast enthousiasme werden er ook zorgen geuit door de liberalen over de stijgingen van de parkeertarieven, verwachte strengere terras regels en het zonder plan weghalen van parkeergelegenheid.
Meer

Debat over veiligheid

Debat over veiligheid
11 feb. 2023 17:23
“Doen wat nodig is om onze veiligheid te waarborgen!” Dat was de oproep van Johran tijdens het debat over veiligheid op maandag 30 januari jongstleden. De VVD riep onder andere op tegemoet te komen aan de wens van BOA’s voor een betere bewapening. Ben je benieuwd naar Johran zijn hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Motie makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen

Motie makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen
23 jan. 2023 22:18
Tijdens het raadsplein van vanavond heeft de VVD geprobeerd het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers makkelijker te maken voor jonge ouders en senioren. De oppositie kon zich helemaal vinden in de plannen van woordvoerder Jeroen. De coalitie niet en vindt het blijkbaar geen probleem dat haar inwoners grote afstanden moeten afleggen om het incontinentiemateriaal kwijt te kunnen. Ben je benieuwd naar de inhoud van de motie, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling
16 jan. 2023 21:16
Vanavond staat het themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling op de agenda van de raad. Annemee is menig debat over wonen begonnen met de zinsnede dat het in Zwolle fijn wonen, werken en verblijven is. Zo ook vanavond. Voor de VVD is het verder versterken daarvan altijd het uitgangspunt geweest en zal dat ook blijven. Maar, geeft Annemee aan: “Dat lukt niet zo maar, daar moeten we wel wat voor doen”. Voor vanavond staan er veel stukken op de agenda over hoe dit College dat de komende jaren wil gaan doen. Annemee valt maar meteen met de deur in huis en geeft aan dat haar fractie dit ervaart als een afslag naar links. Ben je benieuwd naar het betoog van Annemee met betrekking tot het woonbeleid en dat van Regien die vooral ingaat op de ruimtelijke ontwikkeling en de MIRT, lees dan snel verder.
Meer

Motie Simpel verantwoorden

20 dec. 2022 15:58
"Geld dat via de kindregeling aan ouders wordt verstrekt, moet ook daadwerkelijk bij de kinderen terechtkomen en nergens anders". Dat waren de woorden van Monique tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag. In een aangenomen motie roept zij het college op te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het declareren van kosten voor ouders te versimpelen. Ben je benieuwd naar deze breed gesteunde motie, lees dan snel verder.
Meer