Motie makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen

Motie makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen
23 jan. 2023 22:18
Tijdens het raadsplein van vanavond heeft de VVD geprobeerd het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers makkelijker te maken voor jonge ouders en senioren. De oppositie kon zich helemaal vinden in de plannen van woordvoerder Jeroen. De coalitie niet en vindt het blijkbaar geen probleem dat haar inwoners grote afstanden moeten afleggen om het incontinentiemateriaal kwijt te kunnen. Ben je benieuwd naar de inhoud van de motie, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling
16 jan. 2023 21:16
Vanavond staat het themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling op de agenda van de raad. Annemee is menig debat over wonen begonnen met de zinsnede dat het in Zwolle fijn wonen, werken en verblijven is. Zo ook vanavond. Voor de VVD is het verder versterken daarvan altijd het uitgangspunt geweest en zal dat ook blijven. Maar, geeft Annemee aan: “Dat lukt niet zo maar, daar moeten we wel wat voor doen”. Voor vanavond staan er veel stukken op de agenda over hoe dit College dat de komende jaren wil gaan doen. Annemee valt maar meteen met de deur in huis en geeft aan dat haar fractie dit ervaart als een afslag naar links. Ben je benieuwd naar het betoog van Annemee met betrekking tot het woonbeleid en dat van Regien die vooral ingaat op de ruimtelijke ontwikkeling en de MIRT, lees dan snel verder.
Meer

Motie Simpel verantwoorden

20 dec. 2022 15:58
"Geld dat via de kindregeling aan ouders wordt verstrekt, moet ook daadwerkelijk bij de kinderen terechtkomen en nergens anders". Dat waren de woorden van Monique tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag. In een aangenomen motie roept zij het college op te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het declareren van kosten voor ouders te versimpelen. Ben je benieuwd naar deze breed gesteunde motie, lees dan snel verder.
Meer

Motie Sneller betalen

20 dec. 2022 15:35
Niels vroeg afgelopen maandag, tijdens de raadsvergadering, aandacht voor de betalingstermijn van de gemeente aan ondernemers. Niels: "Iedere dag dat een rekening sneller wordt betaald, is directe winst voor het bedrijf en het verhoogt de liquiditeit". Voor de liberalen voldoende reden om onderstaande motie in te dienen. Deze motie roept op dat facturen niet binnen 30 dagen maar binnen 21 dagen worden betaald. Ben je benieuwd naar de motie van Niels, lees dan verder.
Meer

Motie Actie voor regenboogouderen

20 dec. 2022 15:21
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag vraag Monique in haar bijdrage aandacht voor Regenboogouderen. Monique geeft aan dat we moeten doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat LHBTI-ers, ongeacht de leeftijd, veilig zijn en sociaal geaccepteerd worden. In een motie roept de VVD het college onder andere op actief in gesprek te gaan met zorginstellingen voor ouderen over hoe de veiligheid en sociale acceptatie in de ouderenzorg te bewerkstelligen. Onderstaand tref je de motie aan.
Meer

Motie verantwoordelijke opvoeding

20 dec. 2022 14:36
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december stond het thema drugsproblematiek op de agenda. Tijdens het debat gaf Johran aan bezorgd te zijn over het gebruik van illegale drugs onder jongeren en de risico's die dit met zich meebrengt in het kader van jeugdcriminaliteit. Naast de bezorgdheid roept Johran het college, door middel van onderstaande motie op, in contact te treden met HALT om te bespreken hoe het programma 'Ouders aan Zet' ingezet kan worden. Dit programma richt zich op het vergroten van ouderparticipatie. Onderstaand tref je de motie aan.
Meer

Motie meer focus op jongeren met LVB bij drugsproblematiek

20 dec. 2022 14:18
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december stond het thema drugsproblematiek op de agenda. Tijdens het debat vroeg Johran, door middel van een motie, specifiek aandacht voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hij gaf aan het onverteerbaar te vinden dat deze groep de criminaliteit ingesleurd kan worden waardoor ze eigenlijk vooral slachtoffer in plaats van dader zijn. De motie roept onder andere op een plan van aanpak op te stellen met specifieke aandacht voor jongeren met een LVB in relatie tot vatbaarheid om in het criminele circuit getrokken te worden.
Meer

Motie Toegankelijke Sportverenigingen

20 dec. 2022 11:56
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december staat het beleidsplan 'diversiteit en inclusie: omarm het verschil' op de agenda. Tijdens dit debat geeft fractievoorzitter Johran aan het belangrijk te vinden dat sportverenigingen voor iedereen toegankelijk zijn. Door middel van een motie vraagt hij onder andere een inventarisatie te doen naar de toegankelijkheid van verenigingen en de eventuele wensen om deze te verbeteren.
Meer

Motie Geen steun voor onvrijheid

19 dec. 2022 21:23
Tijdens het debat over het beleidsplan 'diversiteit en inclusie omarm het verschil', geeft Johran aan dat er nog steeds scholen zijn waar je als scholier jezelf niet mag of kan zijn. Zwolle als regenboogstad mag zich dat niet veroorloven aldus Johran. Voor de VVD voldoende aanleiding om de motie 'Geen steun voor onvrijheid' in te dienen. De motie roept onder andere op te onderzoeken of met onderwijsinstellingen, subsidierelaties en verbonden partijen dwingende afspraken te maken zijn als zij tegen onze belangrijke vrije waarden handelen.
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
12 dec. 2022 22:37
Vanavond staat het themadebat dienstverlening en veiligheid op de agenda van de Raad. Woordvoerder Niels geeft in zijn bijdrage aan met meerdere ondernemers te hebben gesproken en daaruit blijkt dat de gemeente wel erg lang nodig heeft om haar rekeningen te betalen. De liberalen willen daarom de betalingstermijn verkorten en overwegen een motie. Ben je benieuwd naar Niels zijn hele bijdrage en die van fractievoorzitter Johran, lees dan snel verder.
Meer

Debat Spoorzone - nota van uitgangspunten Hanzekwartier

Debat Spoorzone - nota van uitgangspunten Hanzekwartier
8 dec. 2022 19:18
Dinsdag stond de nota van uitgangspunten voor wat betreft het Hanzekwartier op de agenda van de raad. Er is ruimte nodig voor huizen, kantoren en voor natuur, want Zwolle groeit. Effectief benutten van ruimte wordt steeds meer een kunst. Dat waren de woorden van Regien, woordvoerder Ruimtelijke Ordening. Ben je benieuwd naar haar hele bijdrage, lees dan snel verder. 
Meer

Opinienota burgerberaad

Opinienota burgerberaad
7 dec. 2022 16:31
De VVD is gematigd enthousiast over het organiseren van een burgerberaad in Zwolle. Onderstaand de bijdrage van Niels tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 december.  'Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de werkgroep inwonerbetrokkenheid en de griffie voor het harde werken dat zij hebben verricht in de afgelopen maanden. Het burgerberaad is nieuw in Zwolle, daarom is het fijn dat er een duidelijke opinienota is geschreven. Nog fijner is dat deze opinienota gaat over de spelregels van het burgerberaad. Want deze spelregels bepalen of het burgerberaad een succes of een flop is. Dat hebben wij als VVD ook altijd gezegd: wij vinden een burgerberaad een goede toevoeging op onze democratie, maar dan moet het wel goed georganiseerd worden.
Meer

Debat nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier

Debat nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier
6 dec. 2022 21:48
Afgelopen mei hebben we hier in de Zwolse raad een krediet gegeven om verder te kunnen met de ontwikkeling van het plan om het Fraterhuis in het te bouwen Handelshuys te vestigen. En ik zie mezelf daar over een aantal jaren wel staan, in de rooftopbar, met een lekker drankje, en met prachtig uitzicht over onze mooie binnenstad. Destijds had de Zwolse VVD naast positiviteit ook veel vraagtekens bij dit project, en er was ook nog zoveel onzeker. Nu we een half jaar verder zijn is er invulling gegeven aan een deel van die vragen van destijds.
Meer

Debat Beleidsplan diversiteit en inclusie

Debat Beleidsplan diversiteit en inclusie
21 nov. 2022 13:07
'We staan voor onze vrijheid. En niemand, geen collectief, geen overheid, heeft ook maar iets te maken met hoe jij je ontwikkelt en je leven inricht. We zijn gelijkwaardig en leven in vrijheid tot de grenzen van de vrijheid van de ander.' Zo sprak Johran vanavond in de raad. Lees hier Johrans hele bijdrage voor het debat over diversiteit en inclusie terug! ​​​​​​​
Meer

Debat begroting 2023

Debat begroting 2023
11 nov. 2022 10:07
Doen wat nodig is. Mensen moeten hun leven kunnen leiden, een baan hebben en een fijn huis, zodat ze vanuit hun individuele drijfveren hun steentje aan onze mooie stad bijdragen. Zojuist sprak Johran over de begroting voor 2023. Lees hier zijn hele bijdrage. 
Meer

Stemverklaring nota gebedsoproep moskee Aa-landen

Stemverklaring nota gebedsoproep moskee Aa-landen
7 nov. 2022 20:09
"Wij stemmen tegen het voorstel om geen actie meer te ondernemen. En staan aan de kant van de buurt die niets anders vraagt dan het nakomen van een afspraak.", aldus Johran zojuist over de overlast van gebedsoproepen van de Moskee in de Aa-landen. Onze stemverklaring
Meer

Themadebat economie en vrijetijdsbesteding

Themadebat economie en vrijetijdsbesteding
31 okt. 2022 15:48
Zojuist vond het themadebat economie en vrijetijdsbesteding plaats. Johran zei; “Ik vind dat we als stad de dure plicht hebben om te kijken wat mogelijk is om steun te verlenen. Bijna de helft van de Zwolse ondernemers ziet de komende geen financiële verbetering.”  Wij overwegen dan ook moties om het College te verzoeken: ❗ Actief contact te zoeken met energie-intensieve ondernemers om te kijken wat er in maatwerk mogelijk is. ❗Te inventariseren welke bedrijven energieoverschotten hebben en ze te helpen deze energie te leveren anderen. Ook denken wij aan extra steun in maatregelen voor ondernemers die energie besparen, het uitstellen van precario of andere zaken die lucht geven.  Thijmen voerde het woord over vrijetijdsbesteding en zei dat er mooie ambities liggen om als Zwolle cultureel hoofdstad te worden van Europa maar dat die wel realistisch moeten zijn. Hij vroeg dan ook naar de specifieke plannen van het College om deze ambitie waar te maken. Lees hieronder Johrans en Thijmens hele bijdragen terug.
Meer

Debat vaststellen visie Koggepark

Debat vaststellen visie Koggepark
26 okt. 2022 15:46
Maandag voerde de gemeenteraad een debat over het vaststellen van de visie voor het Koggepark. Regien voerde namens de VVD het woord. Lees hieronder Regiens hele bijdrage of klik hier om haar hele bijdrage terug te kijken.
Meer

Debat Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang

Debat Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang
24 okt. 2022 16:00
"Het is bijna niet voor te stellen. Je moet vluchten. Je hoopt dan dat er een plek is waar je nieuwe kansen krijgt. Onze fractie wil dat mensen die kansen krijgen, verwacht dan ook dat ze gegrepen worden omdat we zo het fundament van draagvlak in de stad versterken." Dit is wat Johran vanavond zei in het debat over de aanpak van de vluchtelingenopvang. Hij vroeg aandacht voor onder andere het inburgeringsbeleid, de onacceptabele intimidatie van LHBTI'ers bij opvangcentra of AZC’s en het Zwolse draagvlak. Lees hieronder Johrans hele bijdrage of klik hierom zijn hele bijdrage terug te kijken. 
Meer

Onze moties, amendement en stemverklaring invoeren tarief op restafval

Onze moties, amendement en stemverklaring invoeren tarief op restafval
10 okt. 2022 21:00
Bij het besluitvormende raadsplein op 10 oktober 2022 heeft de VVD een aantal moties en een amendement ingediend voor de beslisnota invoeren tarief op restafval. Hieronder zijn de moties en het amendement kort uitgelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden. Ook kunt u hieronder onze stemverklaring lezen die Jeroen gaf bij onze stem tegen het invoeren van een tarief op restafval. 
Meer