Debat Vrijetijdsbesteding

Debat Vrijetijdsbesteding
5 jun. 2023 21:51
"Of je nu zelf een sport beoefent, langs de lijn staat of geniet van de beelden van sport, heel veel mensen hebben een verbinding met sport. En dat heeft de VVD zeker. Voor mijn fractie is sport zowel voor het individu als voor ons allen een heel belangrijk onderdeel van meedoen en ergens plezier…
Meer

Debat verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid

Debat verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid
15 mei 2023 20:39
“Mijn dochters hebben een magnetisch tekenbord. Je kent het misschien wel: zo’n bord waar je eindeloos op kunt kleuren". Zo begon Regien haar bijdrage aan het debat over de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid. Lees snel verder.
Meer

Debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza!

Debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza!
15 mei 2023 20:22
"Zwolle is zich altijd aan het ontwikkelen. Dit doen we niet alleen, maar dit doen we samen". Zo begint Niels het debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza. Ben je benieuwd naar Niels zijn hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
17 apr. 2023 18:56
Woonoverlast is een groot probleem. Dat kunnen we tegengaan door het delen van Informatie. Hiervoor vroeg Niels gisteravond aandacht tijdens het raadsplein. Ben je benieuwd naar zijn hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Debat actieve Informatieplicht 

Debat actieve Informatieplicht 
13 apr. 2023 20:47
"Als gemeenteraadslid is het een eervolle deeltijdrol om de stad te vertegenwoordigen. Maar het is ook belangrijk om als raadslid de actieve informatieplicht te vervullen en tijdig, volledig en juist geïnformeerd te worden." Zo begon Johran afgelopen dinsdag het debat over de actieve…
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
12 apr. 2023 19:27
“De gemeente heeft gewoon de plicht om het doelgroepenvervoer te regelen. In deze stad willen we immers dat iedereen mee kan doen.” Zo begint Monique haar bijdrage aan het themadebat over onder andere het doelgroepenvervoer. Ben je benieuwd naar Monique haar bijdrage lees dan snel verder.
Meer

Debat strategische veiligheidsagenda 2023-2026

Debat strategische veiligheidsagenda 2023-2026
30 mrt. 2023 18:59
“Je wilt je veilig voelen in je stad, buurt en straat. Dan moet je kunnen rekenen op een overheid die de baas op straat is, zowel tegen zichtbare- als de onzichtbare ondermijnende criminaliteit.” Zo begon Johran maandag 27 maart zijn bijdrage. Ben je benieuwd naar de hele bijdrage, lees dan snel…
Meer

Themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling

Themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling
27 mrt. 2023 20:00
Het aantal te bouwen woningen blijft achter in Zwolle en daarom is het nodig om te kijken naar meer mogelijkheden om te bouwen. Er zijn een aantal prachtige voorbeelden in Nederland waar aan de rand van de stad wordt gebouwd en waar tegelijkertijd wordt bijgedragen aan natuur versterking. De VVD zou…
Meer

Motie NU aan de slag met woningbouwprojecten

Motie NU aan de slag met woningbouwprojecten
19 mrt. 2023 14:16
De woningbouwproductie blijft achter in onze stad. In 2022 zijn er 380 woningen opgeleverd en in 2023 zijn dat er naar verwachting 650. Voor de VVD voldoende reden om tijdens het besluitvormend raadsplein van 13 maart, door middel van een motie, de noodklok te luiden. En met succes! Lees snel…
Meer

Motie Logistieke Laadkansen

Motie Logistieke Laadkansen
19 mrt. 2023 13:29
Tijdens het besluitvormend raadsplein van maandag 13 maart heeft Johran met succes de motie Logistieke Laadkansen ingediend. De motie ontving brede steun. Ben je benieuwd naar de inhoud van de motie? Lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Economie & Vrijetijd

Themadebat Economie & Vrijetijd
19 mrt. 2023 12:27
Op maandag 27 februari voerde Thijmen Prins het woord tijdens het themadebat Economie & Vrijetijd. Ben je benieuwd in welk kader Thijmen het gezegde ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ aanhaalde, lees dan snel verder.
Meer

VVD: geef inwoners meer inspraak bij burgerberaad

VVD: geef inwoners meer inspraak bij burgerberaad
12 mrt. 2023 20:03
De organisatie van het Zwolse burgerberaad dreigt de verkeerde kant op te gaan. Daarom doet de VVD in de raadsvergadering van maandag 13 maart een voorstel om inwoners meer inspraak te geven bij het burgerberaad. Ben je benieuwd naar het voorstel van de liberalen, lees dan snel verder.
Meer

Debat Onderzoek Spoorterminal Hessenpoort

Debat Onderzoek Spoorterminal Hessenpoort
22 feb. 2023 20:27
Startups, MKB'ers en familiebedrijven. Stuk voor stuk onmisbaar voor onze economie en de banen in onze regio. Zo begon Johran dinsdagavond 21 februari zijn enthousiaste bijdrage aan het debat over de Spoorterminal Hessenpoort. Ben je benieuwd naar Johran zijn hele bijdrage, lees dan snel verder!
Meer

Debat Prestatieafspraken woningcorporaties

Debat Prestatieafspraken woningcorporaties
21 feb. 2023 21:38
Tijdens het raadsplein van dinsdag 21 februari vergelijkt Annemee de huidige aanpak van het college voor de woningmarkt met een Stoelendans. Het toevoegen van substantieel meer woningen door het aanwijzen van een nieuwe woonwijk wordt steeds weer vooruitgeschoven. "Als we niet willen dat…
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
11 feb. 2023 18:12
“Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dat zijn de vragen die mijn Fractie altijd stelt bij het behandelen van nota’s”. Zo begon Annemee afgelopen maandag haar betoog tijdens het Themadebat Sociaal Domein. Ben je benieuwd naar haar hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Debat uitvoeringsagenda Stadshart

Debat uitvoeringsagenda Stadshart
11 feb. 2023 17:34
"De VVD is enthousiast over deze langgekoesterde miljoeneninvestering in de binnenstad. Wat een voorrecht is het om in een stad te wonen die het goed doet, waar de economie welig tiert". Zo begon Johran afgelopen maandag zijn bijdrage. Maar naast enthousiasme werden er ook zorgen geuit door de…
Meer

Debat over veiligheid

Debat over veiligheid
11 feb. 2023 17:23
“Doen wat nodig is om onze veiligheid te waarborgen!” Dat was de oproep van Johran tijdens het debat over veiligheid op maandag 30 januari jongstleden. De VVD riep onder andere op tegemoet te komen aan de wens van BOA’s voor een betere bewapening. Ben je benieuwd naar Johran zijn hele bijdrage, lees…
Meer

Motie makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen

Motie makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen
23 jan. 2023 22:18
Tijdens het raadsplein van vanavond heeft de VVD geprobeerd het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers makkelijker te maken voor jonge ouders en senioren. De oppositie kon zich helemaal vinden in de plannen van woordvoerder Jeroen. De coalitie niet en vindt het blijkbaar geen probleem dat…
Meer

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling
16 jan. 2023 21:16
Vanavond staat het themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling op de agenda van de raad. Annemee is menig debat over wonen begonnen met de zinsnede dat het in Zwolle fijn wonen, werken en verblijven is. Zo ook vanavond. Voor de VVD is het verder versterken daarvan altijd het uitgangspunt…
Meer

Motie Simpel verantwoorden

20 dec. 2022 15:58
"Geld dat via de kindregeling aan ouders wordt verstrekt, moet ook daadwerkelijk bij de kinderen terechtkomen en nergens anders". Dat waren de woorden van Monique tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag. In een aangenomen motie roept zij het college op te onderzoeken of er mogelijkheden…
Meer

Motie Sneller betalen

20 dec. 2022 15:35
Niels vroeg afgelopen maandag, tijdens de raadsvergadering, aandacht voor de betalingstermijn van de gemeente aan ondernemers. Niels: "Iedere dag dat een rekening sneller wordt betaald, is directe winst voor het bedrijf en het verhoogt de liquiditeit". Voor de liberalen voldoende reden om…
Meer

Motie Actie voor regenboogouderen

20 dec. 2022 15:21
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag vraag Monique in haar bijdrage aandacht voor Regenboogouderen. Monique geeft aan dat we moeten doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat LHBTI-ers, ongeacht de leeftijd, veilig zijn en sociaal geaccepteerd worden. In een motie roept de VVD het…
Meer

Motie verantwoordelijke opvoeding

20 dec. 2022 14:36
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december stond het thema drugsproblematiek op de agenda. Tijdens het debat gaf Johran aan bezorgd te zijn over het gebruik van illegale drugs onder jongeren en de risico's die dit met zich meebrengt in het kader van jeugdcriminaliteit. Naast de bezorgdheid…
Meer

Motie meer focus op jongeren met LVB bij drugsproblematiek

20 dec. 2022 14:18
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december stond het thema drugsproblematiek op de agenda. Tijdens het debat vroeg Johran, door middel van een motie, specifiek aandacht voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hij gaf aan het onverteerbaar te vinden dat deze groep de…
Meer

Motie Toegankelijke Sportverenigingen

20 dec. 2022 11:56
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december staat het beleidsplan 'diversiteit en inclusie: omarm het verschil' op de agenda. Tijdens dit debat geeft fractievoorzitter Johran aan het belangrijk te vinden dat sportverenigingen voor iedereen toegankelijk zijn. Door middel van een motie vraagt…
Meer

Motie Geen steun voor onvrijheid

19 dec. 2022 21:23
Tijdens het debat over het beleidsplan 'diversiteit en inclusie omarm het verschil', geeft Johran aan dat er nog steeds scholen zijn waar je als scholier jezelf niet mag of kan zijn. Zwolle als regenboogstad mag zich dat niet veroorloven aldus Johran. Voor de VVD voldoende aanleiding om de motie…
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
12 dec. 2022 22:37
Vanavond staat het themadebat dienstverlening en veiligheid op de agenda van de Raad. Woordvoerder Niels geeft in zijn bijdrage aan met meerdere ondernemers te hebben gesproken en daaruit blijkt dat de gemeente wel erg lang nodig heeft om haar rekeningen te betalen. De liberalen willen daarom de…
Meer

Debat Spoorzone - nota van uitgangspunten Hanzekwartier

Debat Spoorzone - nota van uitgangspunten Hanzekwartier
8 dec. 2022 19:18
Dinsdag stond de nota van uitgangspunten voor wat betreft het Hanzekwartier op de agenda van de raad. Er is ruimte nodig voor huizen, kantoren en voor natuur, want Zwolle groeit. Effectief benutten van ruimte wordt steeds meer een kunst. Dat waren de woorden van Regien, woordvoerder Ruimtelijke…
Meer

Opinienota burgerberaad

Opinienota burgerberaad
7 dec. 2022 16:31
De VVD is gematigd enthousiast over het organiseren van een burgerberaad in Zwolle. Onderstaand de bijdrage van Niels tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 december.  'Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de werkgroep inwonerbetrokkenheid en de griffie voor het harde werken dat zij…
Meer

Debat nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier

Debat nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier
6 dec. 2022 21:48
Afgelopen mei hebben we hier in de Zwolse raad een krediet gegeven om verder te kunnen met de ontwikkeling van het plan om het Fraterhuis in het te bouwen Handelshuys te vestigen. En ik zie mezelf daar over een aantal jaren wel staan, in de rooftopbar, met een lekker drankje, en met prachtig…
Meer

Debat Beleidsplan diversiteit en inclusie

Debat Beleidsplan diversiteit en inclusie
21 nov. 2022 13:07
'We staan voor onze vrijheid. En niemand, geen collectief, geen overheid, heeft ook maar iets te maken met hoe jij je ontwikkelt en je leven inricht. We zijn gelijkwaardig en leven in vrijheid tot de grenzen van de vrijheid van de ander.' Zo sprak Johran vanavond in de raad. Lees hier Johrans hele…
Meer

Debat begroting 2023

Debat begroting 2023
11 nov. 2022 10:07
Doen wat nodig is. Mensen moeten hun leven kunnen leiden, een baan hebben en een fijn huis, zodat ze vanuit hun individuele drijfveren hun steentje aan onze mooie stad bijdragen. Zojuist sprak Johran over de begroting voor 2023. Lees hier zijn hele bijdrage. 
Meer

Stemverklaring nota gebedsoproep moskee Aa-landen

Stemverklaring nota gebedsoproep moskee Aa-landen
7 nov. 2022 20:09
"Wij stemmen tegen het voorstel om geen actie meer te ondernemen. En staan aan de kant van de buurt die niets anders vraagt dan het nakomen van een afspraak.", aldus Johran zojuist over de overlast van gebedsoproepen van de Moskee in de Aa-landen. Onze stemverklaring
Meer

Themadebat economie en vrijetijdsbesteding

Themadebat economie en vrijetijdsbesteding
31 okt. 2022 15:48
Zojuist vond het themadebat economie en vrijetijdsbesteding plaats. Johran zei; “Ik vind dat we als stad de dure plicht hebben om te kijken wat mogelijk is om steun te verlenen. Bijna de helft van de Zwolse ondernemers ziet de komende geen financiële verbetering.”  Wij overwegen dan ook moties om…
Meer

Debat vaststellen visie Koggepark

Debat vaststellen visie Koggepark
26 okt. 2022 15:46
Maandag voerde de gemeenteraad een debat over het vaststellen van de visie voor het Koggepark. Regien voerde namens de VVD het woord. Lees hieronder Regiens hele bijdrage of klik hier om haar hele bijdrage terug te kijken.
Meer

Debat Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang

Debat Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang
24 okt. 2022 16:00
"Het is bijna niet voor te stellen. Je moet vluchten. Je hoopt dan dat er een plek is waar je nieuwe kansen krijgt. Onze fractie wil dat mensen die kansen krijgen, verwacht dan ook dat ze gegrepen worden omdat we zo het fundament van draagvlak in de stad versterken." Dit is wat Johran vanavond zei…
Meer

Onze moties, amendement en stemverklaring invoeren tarief op restafval

Onze moties, amendement en stemverklaring invoeren tarief op restafval
10 okt. 2022 21:00
Bij het besluitvormende raadsplein op 10 oktober 2022 heeft de VVD een aantal moties en een amendement ingediend voor de beslisnota invoeren tarief op restafval. Hieronder zijn de moties en het amendement kort uitgelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden. Ook kunt u…
Meer

Motie energiekosten sportverenigingen

Motie energiekosten sportverenigingen
10 okt. 2022 09:56
VVD en CDA Zwolle: “voorkom dat sportverenigingen zich gedwongen voelen prijsstijgingen van energie te verwerken in de contributie” Sportvereniging hebben een belangrijke positie in onze Zwolse samenleving. De enorme prijsstijging voor gas en elektra kunnen, ondanks de regelingen, de verenigingen…
Meer

Themadebat Klimaat & Energie

Themadebat Klimaat & Energie
4 okt. 2022 21:43
In het themadebat over Klimaat en Energie voerden Jeroen en Johran afgelopen maandag het woord. De achterliggende motto's van Jeroen waren "een haalbare, betaalbare en realistische energietransitie" en "wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken”. Jeroen vroeg daarom onder andere aandacht…
Meer

Debat Verstedelijkingsstrategie

Debat Verstedelijkingsstrategie
4 okt. 2022 21:25
Gisteren ging het debat over de verstedelijkingsstrategie. Regien zei hierover; "Laten we elkaar alsjeblieft in de ogen kijken. Laten we hier geen politiek steekspel van maken. En laten we doen wat goed is voor onze inwoners." En om te doen wat goed is voor onze inwoners "komt het er nu op aan en…
Meer