Regien Courtz neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan Jos Lippmann

Regien Courtz neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan Jos Lippmann
21 mei 2024 20:49
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 mei aanstaande neemt Regien Courtz afscheid als raadslid. Sinds maart 2022 maakt Regien deel uit van de Zwolse VVD-fractie. Deze rol heeft ze met enorme passie en toewijding vervuld. Regien stopt als raadslid omdat ze op korte termijn verhuisd naar haar…
Meer

Onderzoek naar een Zuidelijke ringweg om bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren

Onderzoek naar een Zuidelijke ringweg om bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren
21 mei 2024 09:00
VVD Zwolle dient dinsdag 21 mei een motie in die pleit voor een onderzoek naar de aanleg van een nieuwe Zuidelijke ringweg. Dit initiatief komt voort uit de noodzaak om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, gezien de verwachte toename van het aantal auto's en de positie van…
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
13 mei 2024 19:30
Voor het themadebat Sociaal Domein worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het…
Meer

Raadsdebat Oogst bouwstenen aanvulling Omgevingsvisie

Raadsdebat Oogst bouwstenen aanvulling Omgevingsvisie
13 mei 2024 19:30
De huidige Zwolse Omgevingsvisie, Ons Zwolle van morgen, vormt de basis voor de ontwikkeling van Zwolle. Hierin zijn strategische (ruimtelijke) keuzes voor onze leefomgeving tot 2030 gemaakt. Afgesproken is deze bestuursperiode aan de slag te gaan met strategische en majeure ruimtelijke keuzes voor…
Meer

Themadebat Klimaat & Energie

Themadebat Klimaat & Energie
22 apr. 2024 19:30
Voor het themadebat Klimaat & Energie worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het…
Meer

Maidenspeech Jan-Fokke Post

Maidenspeech Jan-Fokke Post
22 apr. 2024 19:30
Zwollenaren willen een makkelijk en eerlijk systeem om afval in te zamelen, dat niet onnodig duur wordt. En natuurlijk willen ze een prettige, schone stad. Als liberaal geloof ik in de eigen verantwoordelijkheid, waarbij mensen hun troep op ruimen en ze bij willen dragen aan een leefbare planeet. De…
Meer

Raadsdebat: Initiatiefvoorstel instelling Vandalismefonds schadeherstel Sportparken

Raadsdebat: Initiatiefvoorstel instelling Vandalismefonds schadeherstel Sportparken
22 apr. 2024 19:30
Begin van dit jaar heeft ons raadslid Annemee van de Klundert het initiatiefvoorstel 'Vandalismefonds schadeherstel sportparken' in. Hierin stelt wordt voorgesteld om een vandalismefonds in te stellen waarop sportverenigingen/sportparken een beroep kunnen doen voor een tegemoetkoming in de kosten…
Meer

VVD maant college tot actieplan ophogen vaccinatiegraad

VVD maant college tot actieplan ophogen vaccinatiegraad
15 apr. 2024 19:30
De vaccinatiegraad in Zwolle is onder de kritische grens van 95% gezakt. Dit is in lijn met de zorgwekkende landelijke trend. Dit was voor de VVD aanleiding om raadsvragen te stellen. Uit de beantwoording blijkt dat het college niet van plan is om concrete stappen te zetten om de vaccinatiegraad te…
Meer

Raadsdebat: Gebiedsontwikkeling Zwart Waterzone

Raadsdebat: Gebiedsontwikkeling Zwart Waterzone
8 apr. 2024 19:30
De Zwarte Waterzone is het gebied aan de Holtenbroekerdijk, tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug. Begin 2019 heeft de gemeenteraad de visie voor het gebied vastgesteld. De gemeenteraad heeft vervolgens in 2021 ingestemd met het stedenbouwkundig ontwikkelplan. In het stedenbouwkundig…
Meer

Themadebat Bouwen en Wonen

Themadebat Bouwen en Wonen
8 apr. 2024 19:30
Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen…
Meer

Stadsbestuur breekt belofte aanpak rotonde

Stadsbestuur breekt belofte aanpak rotonde
25 mrt. 2024 19:30
De verkeerssituatie in Stadshagen blijft een doorn in het oog van de inwoners van Stadshagen. Ondanks beloftes van de gemeente om de verkeersdoorstroming te verbeteren, blijven bewoners dagelijks vastzitten in files. De VVD-fractie eist nu dringende actie van het gemeentebestuur om de langdurige…
Meer

De vaccinatiegraad voor mazelen in Zwolle onder het kritieke punt beland van 95 procent, VVD bezorgd en stelt raadsvragen

19 mrt. 2024 13:51
De Zwolse fractie van de VVD maakt zich grote zorgen over de vaccinatiegraad voor mazelen in de stad en vraagt, door middel van raadsvragen, opheldering aan het college. Ook landelijk zijn er zorgen over de vaccinatiegraad. De VVD komt daarom met een wetsvoorstel dat vaccinatie verplicht stelt voor…
Meer

Raadsdebat: Stand van zaken Herijking visie op arbeidsparticipatie

Raadsdebat: Stand van zaken Herijking visie op arbeidsparticipatie
18 mrt. 2024 19:30
Zwolle in de arbeidsmarktregio pakt beter vormgeven. Bij de visies wordt daarom rekening gehouden met behoefte die er is aan een duidelijke visie op arbeidsparticipatie, aan duidelijke opdrachten voor de betrokken partijen binnen de Participatieketen, een bredere intake, een gezamenlijk dashboard,…
Meer

Nageroepen, nagesist of lastiggevallen worden: VVD wil weten waarom Zwolle niet meedoet met twintig steden die straatintimidatie willen aanpakken

Nageroepen, nagesist of lastiggevallen worden: VVD wil weten waarom Zwolle niet meedoet met twintig steden die straatintimidatie willen aanpakken
17 mrt. 2024 16:00
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat in 2020 en 2021 twee op de drie jonge vrouwen (tussen 12 en 25 jaar) zijn lastiggevallen op straat. De VVD is van deze cijfers geschrokken en heeft raadsvragen gesteld aan het college. De VVD is benieuwd of het college het met de VVD…
Meer

Inwoner met eigen laadvoorziening noodgedwongen -weer terug- op fossiele brandstofauto?

Inwoner met eigen laadvoorziening noodgedwongen -weer terug- op fossiele brandstofauto?
13 mrt. 2024 10:58
Recent heeft de gemeente aangekondigd dat het in Zwolle niet meer is toegestaan met een eigen laadkabel een elektrische auto op te laden in de openbare ruimte. De VVD betreurt dit voornemen van het college en heeft raadsvragen gesteld. De VVD is benieuwd of het college het met de VVD eens is dat de…
Meer

Themadebat fysieke leefomgeving

Themadebat fysieke leefomgeving
11 mrt. 2024 19:30
Voor het themadebat Fysieke Leefomgeving worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het…
Meer

Themadebat onderwijs & jeugd en sociaal domein

Themadebat onderwijs & jeugd en sociaal domein
11 mrt. 2024 19:30
Voor het themadebat onderwijs & jeugd en sociaal domein worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college…
Meer

Raadsdebat: Startnotitie Singel van Zwolle

Raadsdebat: Startnotitie Singel van Zwolle
11 mrt. 2024 19:30
Zwolle heeft de ambitie om de binnenstad te ontwikkelen tot een toekomstbestendig stadshart. In en rondom het stadshart worden de komende jaren circa 3.000 woningen toegevoegd. De Singel (het gebied rondom de grachten) vormt een belangrijk onderdeel van het stadshart en is daarmee een belangrijke…
Meer

Schriftelijke vragen over het landelijk onderzoek naar een behandelmethode voor autistische kinderen.

Schriftelijke vragen over het landelijk onderzoek naar een behandelmethode voor autistische kinderen.
10 mrt. 2024 11:04
De ABA-methodiek wordt toegepast bij kinderen met Autisme. Het is geen onomstreden therapie, waarbij zelfs een voorbeeld is van het opsluiten van kinderen. Onlangs zijn er veel klachten geweest waardoor een onderzoek gestart is en uit eigen onderzoek is gebleken dat deze behandeling ook in Zwolle…
Meer

Jan-Fokke Post is benoemd als burgerraadslid voor de VVD

Jan-Fokke Post is benoemd als burgerraadslid voor de VVD
4 mrt. 2024 19:30
Jan-Fokke Post is benoemd als burgerraadslid voor de VVD. Door burgemeester Peter Snijders werd hij maandag 4 maart officieel geïnstalleerd. Jan-Fokke is in 1988 geboren in de Noordoostpolder, sinds 2013 wonend in de mooie wijk Holtenbroek samen met zijn vrouw en drie kinderen.
Meer

Raadsdebat: Visie Zwolle Circulair & duurzame economische ontwikkeling

Raadsdebat: Visie Zwolle Circulair & duurzame economische ontwikkeling
26 feb. 2024 19:30
In een circulaire economie gaan we zuiniger om met de grondstoffen die beschikbaar zijn en de producten die we daarvan maken. Producten worden in de huidige economie ‘lineair’ gemaakt, het volgt een vaste lijn: stap voor stap, van grondstof tot het product dat je koopt, gebruikt en weer weggooit.…
Meer

Themadebat Vrijetijdsbesteding

Themadebat Vrijetijdsbesteding
26 feb. 2024 19:30
Voor het themadebat Vrijetijdsbesteding worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het…
Meer

Raadsdebat: Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle

Raadsdebat: Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle
26 feb. 2024 19:30
De economie verandert in hoog tempo. Dit gebeurt onder invloed van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, de energietransitie, de arbeidsmarkt, anders denken over hoe we omgaan met grondstoffen en de wetgeving die daarmee gepaard gaat. Met dit masterplan wordt samenhang aangebracht in…
Meer

Themadebat Economie, Werk en Inkomen

Themadebat Economie, Werk en Inkomen
6 feb. 2024 10:24
Voor het themadebat inkomen, werk en economie worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het…
Meer

Raadsdebat: Strategie deelmobiliteit

Raadsdebat: Strategie deelmobiliteit
5 feb. 2024 19:30
Hoe wij om willen gaan met deelmobiliteit is onderdeel van hoe wij op een duurzame manier willen omgaan met vervoeren en verplaatsen in de stad. Met Deelmobiliteit bedoelen wij de manier waarop voertuigen zoals auto's, fietsen of scooters gedeeld kunnen worden in Zwolle door meerdere gebruikers.…
Meer

Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid

Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid
5 feb. 2024 17:21
Voor het themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college…
Meer

Themadebat Fysieke Leefomgeving

Themadebat Fysieke Leefomgeving
29 jan. 2024 19:30
Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken…
Meer

Raadsdebat: Koers Sociaal Domein Zwolle 2024-2030

Raadsdebat: Koers Sociaal Domein Zwolle 2024-2030
29 jan. 2024 19:30
De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en steeds meer taken waar het gaat om het welzijn, gezondheid, de (inkomens)ondersteuning en zorg voor inwoners. Dit geheel wordt het gemeentelijke ‘sociaal domein’ genoemd. Sinds 2019 wordt onder de noemer van de ‘Hervormingsagenda Sociaal…
Meer

Initiatiefvoorstel Vandalismefonds schadeherstel sportparken

Initiatiefvoorstel Vandalismefonds schadeherstel sportparken
17 jan. 2024 12:30
Er is bij deze sportparken sprake van schade door vandalisme en daar wil de VVD Zwolle een fonds voor laten instellen bij de gemeente, zodat die schade vergoed kan worden en sportparken daarvoor niet hun eigen budgetten meer hoeven aan te spreken. Lees hier de initatiefnota van Annemee:
Meer

Themadebat Klimaat & Energie

Themadebat Klimaat & Energie
15 jan. 2024 19:30
Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen…
Meer

Raadsdebat: Gebiedsvisie Breecamp-West

Raadsdebat: Gebiedsvisie Breecamp-West
15 jan. 2024 19:30
De gemeenteraad wordt voorgesteld de gebiedsvisie Breecamp-West vast te stellen. Bedoeling is om de dekking voor de planbegeleiding voor het ruimtelijk ontwikkelplan in het kader van kostenverhaal te realiseren uit de op te stellen privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst. De VVD heeft hier een…
Meer

Raadsdebat: Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier

Raadsdebat: Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier
15 jan. 2024 19:30
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het voortzetten van de herontwikkeling en de aankoop van het voormalige Hudson’s Bay pand conform het door de gemeenteraad op dit pand gevestigde Wet voorkeursrecht gemeenten op basis van een aangepast programma, echter zonder het Fraterhuis. Ook…
Meer

Aangescherpte opdracht Sociaal Wijkteam

Aangescherpte opdracht Sociaal Wijkteam
15 jan. 2024 18:30
Deze informatienota is door de agendacommissie van de gemeenteraad geagendeerd voor een debat. Het in 2015 opgerichte sociale wijkteam (SWT) heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een succesvol organisatieonderdeel dat inwoners helpt met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Het SWT kreeg…
Meer

Themadebat Bouwen en Wonen

8 jan. 2024 20:41
Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen…
Meer

Wat we in 2023 hebben bereikt

Wat we in 2023 hebben bereikt
27 dec. 2023 12:19
In 2023 zijn we samen aan de slag gegaan voor een veiliger, mooier en bloeiende Hanzestad Zwolle. Lees hier de punten die wij het afgelope
Meer

Vragen over vrijwilligers bij hulpdiensten.

Vragen over vrijwilligers bij hulpdiensten.
13 dec. 2023 10:00
Iedere week dragen duizenden Zwollenaren via vrijwilligerswerk hun steentje bij aan de samenleving. Ook bij de politie en de brandweer, de zogeheten hulpdiensten, zijn vrijwilligers actief. In het vrijwilligersbeleid van het college is tot nu toe geen aandacht voor de hulpdiensten. De VVD heeft…
Meer

Raadsdebat: Verkoopprocedure locatie Eventvoorziening

Raadsdebat: Verkoopprocedure locatie Eventvoorziening
11 dec. 2023 19:30
In juli 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van het college om de verkoopprocedure voor de locatie Voorsterpoort Oost (eventvoorziening) te stoppen en de kavels voor een nieuwe indoor eventvoorziening niet te gunnen aan de enig overgebleven aanbieder. De IJsselhallen worden in 2024…
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
11 dec. 2023 19:30
Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen, de VVD heeft hier een paar punten over. Lees hier Monique's gehele bijdrage:
Meer

Raadsdebat: Beleidsnota Basisvaardigheden

11 dec. 2023 19:30
Kunnen lezen, schrijven, rekenen en op de computer werken zijn belangrijke middelen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en mee te doen in de samenleving. Gemeente Zwolle vindt het dan ook van belang om deze basisvaardigheden van inwoners te vergroten en te versterken. De VVD heeft hier…
Meer

Raadsdebat: Stadsfoyer

Raadsdebat: Stadsfoyer
4 dec. 2023 19:30
Binnen de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen wordt de Stadsfoyer gerealiseerd als nieuwe maatschappelijke voorziening. Op 23 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om €16 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Stadsfoyer. De VVD heeft hier een aantal opmerkingen over, lees hier…
Meer