Portefeuilleverdeling.

Johran Willegers

 • Fractievoorzitter
 • Openbare Orde en Veiligheid: ondermijning, radicalisering, toezicht en handhaving.
 • Economie: bedrijventerreinen.
 • Stadshart
 • Eventvoorziening

Monique Bakker

 • Vicefractievoorzitter
 • Financiën 
 • Sociaal Domein: vluchtelingen, inburgering & integratie, werk & inkomen, sociale basis, sociale wijkteams, armoede & schulden, zorg & welzijn, ouderen, diversiteit & inclusie, onderwijs (inclusief huisvesting), zorg & veiligheid, wonen met zorg, 

Jos Lippmann

 • Strategische communicatie / positionering
 • Regionale samenwerking: Regio Zwolle.
 • Ruimtelijke ordening: omgevingswet & omgevingsvisie, wonen.

Annemee van de Klundert-Schoenmaker

 • Vicevoorzitterschap Gemeenteraad & Agendacommissie
 • Jeugd & Jeugdzorg
 • Gezondheid
 • Sport

Niels Tol

 • Mobiliteit, Verkeer & Bereikbaarheid
 • Dierenwelzijn
 • Natuur & Groenbeleid: klimaat (adaptatie), toezicht & handhaving (milieu), groenblauwstructuur. 
 • Energietransitie
 • Openbare Ruimte
 • Inwonerbetrokkenheid
 • Vastgoed
 • Bedrijfsvoering
 • Digitale transitie en Privacy

Thijmen Prins

 • Human Capital Agenda
 • Creative industrie & Startup beleid
 • Middelbaar- & Hogerberoepsonderwijs
 • Studentenbeleid
 • Cultuur (historie)
 • Toerisme & Evenementen

Jan-Fokke Post

 • Circulaire economie & Afval
 • Stadshagen (incl. RO-projecten)
 • Spoorzone