Hanzenetwerk

voorstellen_Dagelijks-Bestuur_VVD-Hanzenetwerk-Regio-Zwolle.png

Mail: db@vvdhanzenetwerk.nl

Sinds juli 2018 werkt de VVD Zwolle op bestuurlijk niveau samen met de VVD uit Elburg, Hattem, Kampen-IJsselmuiden en Oldebroek-Wezep. Door onze krachten te bundelen in het Hanzenetwerk Regio Zwolle houden we meer tijd over voor wat echt belangrijk is: onze achterban.

Wij stellen het nieuwe Dagelijks Bestuur – van links naar rechts staand Erik van Enk (voorzitter), René van der Klei (penningmeester), Annebeth Westra (communicatie & campagne), zittend Eduard Prins (opleidingen & talentmanagement) en Henk-Jan van 't Hof (secretaris) – graag aan u voor op de website van het VVD Hanzenetwerk.


Achtergrondinformatie: 
Erik van Enk, voorzitter Hanzenetwerk: “Op politiek niveau is al regelmatig overleg. Bestuurlijk werken we vanaf nu ook samen. Door verenigingstaken centraal te regelen, kunnen we meer doen in minder tijd. En houden we dus tijd over om de straat op te gaan.” 

Om het contact met de eigen leden en kiezers te waarborgen zijn Plaatselijke Commissies onder leiding van 5 Regisseurs actief. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten – zoals trainingen en werkbezoeken van bijvoorbeeld een minister – én lokale, openbare bijeenkomsten over plaatselijke thema’s. “En natuurlijk blijven ook de plaatselijke fracties en eventuele wethouders net zo benaderbaar als altijd.

Volgens Van Enk verandert er voor buitenstaanders dan ook niet zo veel. Al heeft de schaalvergroting die de samenvoeging tot gevolg heeft volgens hem nog een positief gevolg. “Met meer mensen heb je meer impact; zo werkt het nou eenmaal. Ook in de politiek.