• Betaalbaarheid Energietransitie

  Betaalbaarheid Energietransitie
  02 maart 2020

  In de toekomst verwarmen we onze huizen waarschijnlijk niet meer met gas, maar met andere warmtebronnen. Gelukkig betekent dit niet dat we allemaal direct worden afgesloten van het gasnetwerk. Maar op termijn veranderd er veel voor alle Zwollenaren. Dinsdag 25 februari 2020 debatteerde de Zwolse gemeenteraad over hoe we deze energietransitie betaalbaar gaan houden. De Zwolse VVD wil dat dit voor iedereen betaalbaar is. Of je nou huurt of koopt, met een grote of kleine beurs. We verwachten hierin een proactieve houding van de woningcorporaties en vragen de wethouder vooral ook de huizenbezitters niet te vergeten. Lees de hele bijdrage van raadslid Jeroen Doornbos hieronder:

  Meer
 • Schriftelijke vragen budgetplafonds zorgaanbieders

  Schriftelijke vragen budgetplafonds zorgaanbieders
  24 februari 2020

  In Zwolle werken we hard om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dat vraagt wat van inwoners, van de gemeente, maar ook zeker van aanbieders. Interventiemaatregelen en hervormingen zetten hier, reeds met succes, op in. De VVD vindt dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die hij/zij nodig heeft en dat we aanbieders financieel moeten meenemen in de uitdagingen waar we in Zwolle voor staan.

  Meer
 • Schriftelijke vragen gasaansluiting bij nieuwbouw

  Schriftelijke vragen gasaansluiting bij nieuwbouw
  04 februari 2020

  De gemeente Zwolle werkt hard aan de realisatie van haar doelen in de energietransitie. Tegelijkertijd heeft de gemeente een grote opgave als het gaat om het bouwen van woningen. Als gevolg van gasloos bouwen stijgen de bouwkosten, waardoor deze tweegemeentelijke opgaven soms met elkaar in conflict lijken te komen. De fractie van de VVD vindt het van groot belang dat de doelen van de energietransitie worden behaald, maar vraagt aandacht voor toekomstige warmtebronnen en het gebruik daarvan in nog te ontwikkelen woonwijken en -buurten. Raadslid Jeroen Doornbos heeft daarom vragen gesteld aan het College.

  Meer
 • Fit en vief ouder worden

  Fit en vief ouder worden
  04 februari 2020

  Zwolse senioren moeten op een waardige manier, zo fit en vief mogelijk ouder kunnen worden. De VVD is daarom blij met een voorstel van het College waar onder andere wordt ingezet op een toegankelijke stad, genoeg woningen en aandacht voor Roze Ouderen. De fractie was blij met een toezegging dat ook e-health als oplossing in het leveren van slimme zorg wordt meegenomen. Lees de volledige bijdrage van Johran tijdens het debat over de Seniorenagenda hieronder:

  Meer
 • Debat Toezicht Openbare Ruimte

  Debat Toezicht Openbare Ruimte
  29 januari 2020

  Een groeiende stad vraagt om meer toezicht en handhaving. Maandag 27 januari 2020 debatteerde raadslid Thom van Campen in de raad over de belangrijke extra investering die de gemeente doet in meer toezicht op straat. Hiermee gaat een lange wens van de VVD in vervulling en blijft onze stad schoon, veilig en leefbaar. Lees de gehele bijdrage van Thom hieronder:

  Meer
 • Debat prestatieafspraken woningmarkt

  Debat prestatieafspraken woningmarkt
  28 januari 2020

  Het is belangrijk dat iedereen in Zwolle een woning kan vinden die bij hem of haar past. Het debat van maandag 27 januari 2020 ging over de prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met woningbouwcoöperaties en lokale huurdersorganisaties over de sociale woningbouw. Raadslid Annemee van de Klundert heeft daarbij benadrukt dat er voldoende huizen moeten zijn en aandacht moet worden besteed aan doorstroom van huur naar goedkope koopwoningen, innovaties, en de rol van de coöperaties bij het bestrijden van woonoverlast. Haar volledige bijdrage lees je hieronder:

  Meer
 • Jolanda Kok neemt afscheid van de gemeenteraad

  Jolanda Kok neemt afscheid van de gemeenteraad
  23 januari 2020

  VVD-raadslid Jolanda Kok neemt afscheid van de Zwolse gemeenteraad. Zij was sinds 2018 raadslid en heeft zich onder andere bezig gehouden met jeugdzorg, onderwijs, beheer openbare ruimte, cultuur en emancipatie.

  Meer
 • Niet de straat maar de staat is de baas

  Niet de straat maar de staat is de baas
  23 januari 2020

  Maandag 20 januari 2020 vond het spoeddebat plaats over de veiligheidssituatie in Zwolle. De VVD had die spoeddebat aangevraagd vanwege de recente incidenten met vuurwapens, handgranaten en in brand gestoken auto's. Dit verzoek van de VVD werd breed gesteund door alle partijen. Hieronder lees je de bijdrage van Thom van Campen tijdens dit debat.

  Meer
RSS Pictogram