Visie arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid

Visie arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid
3 jun. 2024 19:30
De visie op arbeidsparticipatie en arbeidsmarktbeleid beschrijft de uitgangspunten en doelen van Zwolle op deze beleidsterreinen voor de komende periode. De VVD heeft hier opmerkingen over, lees de gehele bijdrage van Monique hier:
Meer

Ambitiepakket energietransitie

Ambitiepakket energietransitie
3 jun. 2024 19:30
In het huidige coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om de energietransitie in Zwolle te versnellen en om uiterlijk in 2040 (in plaats van 2050) klimaatneutraal te zijn. Dit debat gaat over de uitwerking hiervan. De VVD Zwolle heeft hier bepaalde ideeën over, lees de gehele bijdrage van Niels hieronder:
Meer

Themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid

Themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid
27 mei 2024 19:42
Het handhavingsbeleid en de omgang met een lokaal vuurwerkverbod waren onderwerp van gesprek in de raadsvergadering van 27 mei. De VVD kwam hier op voor alle mensen - zoals BOAs en politie - die bijdragen aan een veilig Zwolle. Lees hier de gehele bijdrage van Johran:
Meer

Themadebat Fysieke leefomgeving

Themadebat Fysieke leefomgeving
27 mei 2024 19:30
Op maandag 27 mei ging de gemeenteraad in op het themadebat fysieke leefomgeving. Dit betreft alles in de openbare ruimte van verkeer tot aan inrichting van de ruimte. Vanavond gaat onze fractie in op twee nota’s: het verkeersexperiment in Stadshagen en het busvervoer. Lees hier de gehele bijdrage van Niels:
Meer