Themadebat: Vrijetijdsbesteding

Themadebat: Vrijetijdsbesteding
20 nov. 2023 19:30
Voor het themadebat vrijetijdsbesteding worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s te verruimen. De VVD heeft hier een paar punten op, lees hier de gehele bijdrage van Thijmen:
Meer

Raadsdebat: Afhandeling motie Zwolle Vuurwerkvrij

Raadsdebat: Afhandeling motie Zwolle Vuurwerkvrij
20 nov. 2023 17:40
Op 12 december 2022 heeft de raad gesproken over de toekomst van de jaarwisseling in Zwolle. Tijdens de besluitvormende vergadering van 19 december 2022 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van die bespreking de motie Zwolle Vuurwerkvrij aangenomen. Lees hier Johran zijn gehele bijdrage:
Meer

Raadsdebat: Rekenkameronderzoek ‘Leren van stimuleren’

Raadsdebat: Rekenkameronderzoek ‘Leren van stimuleren’
20 nov. 2023 17:27
In juli van dit jaar heeft de voorzitter van de Rekenkamer het rapport “Leren van Stimuleren” aangeboden aan de gemeenteraad. Dit rapport en de reactie van het college van B&W vormen de onderleggers voor dit debat. De reactie van de raad op de conclusies en aanbevelingen zal leiden tot een besluit van de raad over dit…
Meer

Themadebat: Onderwijs en Jeugd

Themadebat: Onderwijs en Jeugd
20 nov. 2023 17:21
Voor het themadebat Onderwijs en Jeugd worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s te verruimen. De VVD heeft opmerkingen over deze nota's, lees hier Annemee's gehele bijdrage!
Meer