• Ontwikkeling Breezicht-Noord

  Ontwikkeling Breezicht-Noord
  01 september 2020

  We zijn ontzettend blij me de plannen voor het (versneld) bouwen van 525 woningen in Breezicht-Noord. Schelto heeft tijdens de raadsvergadering van 31 augustus 2020 wel aandacht gevraagd voor de verdeling van het type woningen over de verschillende buurtschappen. De VVD wil ook graag laten bekijken of een op- en afrit richting aan de noordzijde van de wijk ter hoogte van de Werkerlaan richting de N331 de bereikbaarheid zou kunnen verbeteren. Daarnaast vragen we aandacht voor innovatieve duurzaamheidsoplossingen. Lees de hele bijdrage van Schelto hieronder:

  Meer
 • Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen

  Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen
  31 augustus 2020

  De Kamperpoort. Wie kent niet Ome Rikus de bloemenkoopman, of cafe de Kippe met haar Kasteleinsvrouw Tonnie Meijberg, of de familie Rigter, die altijd op de veemarkt te vinden was? De VVD zou het fantastisch vinden als deze Zwolse namen een plekje krijgen op de straatnaamborden van de nieuw te bouwen woonwijk op de locatie van de huidige IJsselhallen.
  De VVD wil dat er snel duidelijkheid komt over een nieuwe locatie voor een evenementenhal. Ook vragen wij ons af of de gemeente wel de partij moet zijn die dit gebied gaat ontwikkelen. Voor zowel de ontwikkeling van het gebied als de ontwikkeling van een nieuwe evenementenhal zijn immers voorbeelden van kaderstelling, samenwerking of initiatieven vanuit de markt. De nieuwe woningen zullen bereikbaar en betaalbaar moeten zijn. We vragen daarom of de wethouder onderzoek wil doen naar een ondergrondse of ondertunnelde spoorlijn. Lees de hele bijdrage van Annemee hier:

  Meer
 • Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen

  Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen
  26 augustus 2020

  Naar aanleiding van het artikel in de Stentor ´Dit mag wel, maar een stratenfestival niet´ heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het college heeft een vergunning verleend voor een optreden van een jongerenkoor op zaterdagmiddag 22 augustus 2020 op de Nieuwe Markt, terwijl een door ondernemers aangevraagde vergunning voor een evenement op het Plein is afgewezen. Door het optreden van het jongerenkoor konden de horecaondernemers aan de Nieuwe Markt niet (volledig) gebruik maken van hun terrasruimte. We vechten samen tegen Corona en willen tegelijkertijd binnen de maatregelen ruimte aan de samenleving geven voor initiatieven, maar dat vraagt wel om een eerlijke behandeling van alle initiatieven. De schriftelijke vragen lees je hieronder:

  Meer
 • Financiële gevolgen coronacrisis

  Financiële gevolgen coronacrisis
  26 juni 2020

  De Algemene Beschouwingen van 2020 zijn volledig gericht op de enorme gevolgen van de coronacrisis. Thom van Campen debatteerde daar op 26 juni 2020 over. We zijn blij met de voortvarendheid waarmee het college plannen heeft gemaakt en ook heeft uitgevoerd, om dit virus in de hand te kunnen krijgen. Van ons Actieplan ondernemen naast corona zijn al een paar punten gerealiseerd en daar zijn we blij mee. We vragen wel aandacht voor de lokale ondernemers. Zwollenaren, en ook toeristen, moeten de Zwolse en regionale MKB kunnen vinden. Ook denken we aan het instellen van een investeringsfonds, om te zorgen dat we kunnen blijven verdienen aan onze stad, ook als de inkomsten van het grondbedrijf terugkopen. Lees de hele bijdrage van Thom van Campen hieronder:

  Meer
 • Jaarstukken 2019 en MPV

  Jaarstukken 2019 en MPV
  26 juni 2020

  Vlak voor het zomerreces debatteert de gemeenteraad normaal gesproken over de financiën van het vorige jaar, de meerjaren prognose vastgoed en de perspectiefnota met plannen voor de komende jaren. Door de coronacrisis zien deze stukken er dit jaar iets anders uit. De prioriteiten liggen op het omgaan met deze pandemie. Johran Willegers heeft in de ochtend gedebatteerd over de jaarstukken 2019 en de MPV. We moeten bijvoorbeeld maatwerk kunnen leveren voor ondernemers die door de coronacrisis schuldhulpverlening nodig hebben. Ook moeten we versneld gaan bouwen, om de teruglopende inkomsten uit het grondbedrijf te compenseren. Dit en meer lees je in de bijdragen van Johran hieronder:

  Meer
 • Halfjaarsrapportage sociaal domein

  Halfjaarsrapportage sociaal domein
  22 juni 2020

  Voor de VVD is het Zwols zorgmodel geslaagd als het behendig, robuust en in beeld is. Zo willen we bijvoorbeeld dat de gemeente met nieuwe plannen komt voor mensen die hun baan verliezen door de coronacrisis. Johran Willegers debateerde maandag 22 juni over dit Zwols zorgmodel en legde precies uit wat wij met die drie uitgangspunten bedoelen. Je leest zijn hele bijdrage hieronder:

  Meer
 • Faillissement Vrouwenplatform Carree

  Faillissement Vrouwenplatform Carree
  15 juni 2020

  De Zwolse en Overijsselse fracties van de VVD en PvdA hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld over het faillissement van Vrouwenplatform Carree:

  Gelijke behandeling en een gelijke positie van mannen en vrouwen in de samenleving en op de arbeidsmarkt mag voor velen als een vanzelfsprekendheid voelen, maar is dat zeker niet. Decennialang hebben generaties moeten knokken voor de emancipatie van vrouwen. En beweren dat ‘we er nu wel zijn’ is het relativeren van een groot onrecht wat helaas op sommige plekken in onze samenleving nog steeds plaatsvindt. 

  Meer
 • Herinrichting Museumkwartier

  Herinrichting Museumkwartier
  14 juni 2020

  De Zuidwestelijke Entree van de stad, ofwel ‘het Museumkwartier’ gaat op de schop. Het was wel tijd dat dit gebied werd aangepakt en we vinden dat er een prachtig plan is gemaakt. Wel hebben we vragen gesteld over de verkeersveiligheid en parkeergelegenheid voor zowel fietsers als automobilisten.  Lees de hele bijdrage van Thom hieronder:

  Meer
RSS Pictogram