Raadsdebat: Visie Zwolle Circulair & duurzame economische ontwikkeling

Raadsdebat: Visie Zwolle Circulair & duurzame economische ontwikkeling
26 feb. 2024 19:30
In een circulaire economie gaan we zuiniger om met de grondstoffen die beschikbaar zijn en de producten die we daarvan maken. Producten worden in de huidige economie ‘lineair’ gemaakt, het volgt een vaste lijn: stap voor stap, van grondstof tot het product dat je koopt, gebruikt en weer weggooit. Daarna wordt het…
Meer

Themadebat Vrijetijdsbesteding

Themadebat Vrijetijdsbesteding
26 feb. 2024 19:30
Voor het themadebat Vrijetijdsbesteding worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken…
Meer

Raadsdebat: Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle

Raadsdebat: Masterplan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zwolle
26 feb. 2024 19:30
De economie verandert in hoog tempo. Dit gebeurt onder invloed van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering, de energietransitie, de arbeidsmarkt, anders denken over hoe we omgaan met grondstoffen en de wetgeving die daarmee gepaard gaat. Met dit masterplan wordt samenhang aangebracht in lopende en nieuwe…
Meer

Themadebat Economie, Werk en Inkomen

Themadebat Economie, Werk en Inkomen
6 feb. 2024 10:24
Voor het themadebat inkomen, werk en economie worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en…
Meer