Mondelinge vragen krakers Berkum

Mondelinge vragen krakers Berkum
29 nov. 2021 20:30
In Berkum zorgen krakers nu al enkele maanden voor overlast, diefstal en onveilige gevoelens. VVD Zwolle vindt dit ontoelaatbaar. Daarom stelt Annemee mondelinge vragen.
Meer

Debat Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland

Debat Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland
22 nov. 2021 22:01
De VVD is blij met een regionale visie over huiselijk geweld. De cijfers zijn niet rooskleurig en een brede aanpak is nodig. Monique heeft gevraagd naar een meldplicht voor huisartsen en scholen bij vermoedens van huiselijk geweld en naar een concreet actieplan om schadelijke traditionele praktijken tegen te gaan.
Meer

Debat bomenverordening 2021

Debat bomenverordening 2021
22 nov. 2021 19:40
De VVD onderschrijft het belang van het bomenbestand in Zwolle, maar de regels zijn hier wel strenger en duurder dan gemiddeld. Bomen zijn erg belangrijk voor onze stad, maar we moeten het Zwollenaren niet onnodig moeilijk maken.
Meer

Begrotingsbehandeling 2022 - Moties in het kort

Begrotingsbehandeling 2022 - Moties in het kort
12 nov. 2021 19:44
Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft de VVD een aantal moties ingediend. Hieronder een korte samenvatting van elke motie, inclusief de uitslag.
Meer