• Corona actieplan 2.0 ´Zwolle houd(t) vol!'

  Corona actieplan 2.0 ´Zwolle houd(t) vol!'
  13 november 2020

  We zitten midden in de tweede Covid-19 golf en de Zwolse ondernemers en inwoners hebben het zwaar. Daarom schreven wij het tweede Corona actieplan 'Zwolle houd(t) vol! - Samen aan de slag' dat weer bomvol staat met acties die nodig zijn om dat kwaadaardige virus het hoofd te bieden, en ondernemers de ruimte te geven om de winter door te komen en weer vooruit te kunnen kijken. 

  Meer
 • Homoseksualiteitsverklaring Zwolse Scholen

  Homoseksualiteitsverklaring Zwolse Scholen
  12 november 2020

  Deze week kwam in het nieuws dat er scholen in Nederland zijn die ouders vragen een verklaring te tekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Ook meerdere religieuze scholen in Overijssel vragen dit aan ouders op het moment dat die hun kind willen aanmelden. 

  Meer
 • Gemeentelijk Afvalplan

  Gemeentelijk Afvalplan
  09 november 2020

  De VVD wil voorkomen dat de afvalstoffenheffing stijgt en wil je de kans geven om die te verlagen. We zijn blij dat het nieuwe gemeentelijke grondstoffenplan daarin voorziet. Je eigen rotzooi opruimen, is heel normaal, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan met al die verschillende bakken en restricties. Het moet logischer en aantrekkelijker worden. We willen daarom dat je met de ROVA-pas elke ondergrondse container in de stad kan openen. Een extra 'gezinscategorie' naast eenpersoons en meerpersoonshuishoudens is nodig om iedereen een gelijke kans te geven om aanspraak te maken op een beloning voor minder restafval. We willen ook dat de ROVA zelf aan de bak gaat om hun eigen kosten omlaag te brengen. Lees de hele bijdrage van Johran hieronder:

  Meer
 • Asociaal gedrag uitgeprocedeerde asielzoekers op Vechtdallijn onacceptabel

  Asociaal gedrag uitgeprocedeerde asielzoekers op Vechtdallijn onacceptabel
  04 november 2020

  Het aantal incidenten, veroorzaakt door uitgeprocedeerde asielzoekers, in de trein tussen Zwolle en Emmen is in de afgelopen periode dusdanig gestegen dat de vervoersmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Onacceptabel gedrag van deze uitgeprocedeerden aldus de VVD-fracties van de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Zwolle en haar collega's in de provincie Overijssel. 

  Meer
 • Schuldenplan en armoedemonitor

  Schuldenplan en armoedemonitor
  02 november 2020

  Schulden hebben een enorme impact op een ieder die ermee te maken heeft en de eerste stap is om het taboe dat er is op betalingsproblemen te verminderen. De VVD zet in op voorkomen is beter dan genezen en bij genezen zo effectief mogelijk. Inzetten op preventie, vereenvoudigen van regelingen en werk. Hieronder lees je de volledige bijdrage van Annemee tijdens het debat op 2 november 2020. 

  Meer
 • Visie Oosterenk

  Visie Oosterenk
  21 oktober 2020

  Ook in het gebied Oosterenk worden 1000 woningen bijgebouwd. Een mooie oplossing voor de leegstaande kantoorpanden daar en broodnodig want we moeten immers bouwen, bouwen en bouwen! Schelto heeft wel aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek, met name voor de bewoners van de Wipstrik. Die hebben nu al last van geparkeerde auto's van mensen die aan de andere kant van de Ceintuurbaan moeten zijn en er dreigt nu een nog groter tekort aan parkeerplekken te ontstaan. Lees de hele bijdrage van Schelto hieronder:

  Meer
 • Visie Zwartewaterallee

  Visie Zwartewaterallee
  21 oktober 2020

  Er worden 1000 woningen gebouwd in het gebied van de Zwartewaterallee en dat is super! Er zullen vooral appartementen worden gebouwd. Schelto heeft ook aandacht gevraagd voor de behoefte aan grondgebonden woningen. De Zwartewaterallee is een belangrijke rondweg en de verkeersintensiteit zal met deze nieuwe woningen toenemen. Schelto heeft een eerder aangenomen motie in herinnering gebracht om onderzoek te doen naar verbetering van de bereikbaarheid van de rondwegen in combinatie met het bouwen van woningen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Twee fietstunnels bij de Rijnlaan en de Middelweg zouden de doorstroom kunnen verbeteren. Lees de hele bijdrage van Schelto hieronder:

  Meer
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen

  Maatschappelijk verantwoord inkopen
  06 oktober 2020
  Noëll had vandaag zijn maiden (allereerste) speech in de gemeenteraad over het 'Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen'. Dat gaat over het inkoopbeleid van de gemeente. Hij vroeg o.a. aandacht voor Startups die volgens de VVD niet de dupe mogen worden van teveel verplichte certificeringen als ze zaken willen doen met de gemeente. We willen ruimte laten voor innovatie. En duurzaamheid is volgens de VVD geen doel op zich bij het inkopen van producten en diensten en mag niet tot extra kosten leiden dan in het actieplan is begroot. Lees de hele bijdrage van Noëll hier:
  Meer
 • Fietsparkeren

  Fietsparkeren
  02 oktober 2020

  Bewoners van de Stationsbuurt mogen hun fiets vanaf 1 januari niet meer voor de deur parkeren en aan de Melkmarkt kan je je vertrouwde tweewieler ook niet voor je woning kwijt. De gemeente wil fietsgebruik stimuleren en het verbaast de VVD daarom dat het fietsparkeren ontmoedigd lijkt te worden. Johran en Annemee stelden daarom schriftelijke vragen aan het college.

  Meer
 • Ontwikkeling Breezicht-Noord

  Ontwikkeling Breezicht-Noord
  01 september 2020

  We zijn ontzettend blij me de plannen voor het (versneld) bouwen van 525 woningen in Breezicht-Noord. Schelto heeft tijdens de raadsvergadering van 31 augustus 2020 wel aandacht gevraagd voor de verdeling van het type woningen over de verschillende buurtschappen. De VVD wil ook graag laten bekijken of een op- en afrit richting aan de noordzijde van de wijk ter hoogte van de Werkerlaan richting de N331 de bereikbaarheid zou kunnen verbeteren. Daarnaast vragen we aandacht voor innovatieve duurzaamheidsoplossingen. Lees de hele bijdrage van Schelto hieronder:

  Meer
 • Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen

  Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen
  31 augustus 2020

  De Kamperpoort. Wie kent niet Ome Rikus de bloemenkoopman, of cafe de Kippe met haar Kasteleinsvrouw Tonnie Meijberg, of de familie Rigter, die altijd op de veemarkt te vinden was? De VVD zou het fantastisch vinden als deze Zwolse namen een plekje krijgen op de straatnaamborden van de nieuw te bouwen woonwijk op de locatie van de huidige IJsselhallen.
  De VVD wil dat er snel duidelijkheid komt over een nieuwe locatie voor een evenementenhal. Ook vragen wij ons af of de gemeente wel de partij moet zijn die dit gebied gaat ontwikkelen. Voor zowel de ontwikkeling van het gebied als de ontwikkeling van een nieuwe evenementenhal zijn immers voorbeelden van kaderstelling, samenwerking of initiatieven vanuit de markt. De nieuwe woningen zullen bereikbaar en betaalbaar moeten zijn. We vragen daarom of de wethouder onderzoek wil doen naar een ondergrondse of ondertunnelde spoorlijn. Lees de hele bijdrage van Annemee hier:

  Meer
 • Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen

  Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen
  26 augustus 2020

  Naar aanleiding van het artikel in de Stentor ´Dit mag wel, maar een stratenfestival niet´ heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het college heeft een vergunning verleend voor een optreden van een jongerenkoor op zaterdagmiddag 22 augustus 2020 op de Nieuwe Markt, terwijl een door ondernemers aangevraagde vergunning voor een evenement op het Plein is afgewezen. Door het optreden van het jongerenkoor konden de horecaondernemers aan de Nieuwe Markt niet (volledig) gebruik maken van hun terrasruimte. We vechten samen tegen Corona en willen tegelijkertijd binnen de maatregelen ruimte aan de samenleving geven voor initiatieven, maar dat vraagt wel om een eerlijke behandeling van alle initiatieven. De schriftelijke vragen lees je hieronder:

  Meer
 • Financiële gevolgen coronacrisis

  Financiële gevolgen coronacrisis
  26 juni 2020

  De Algemene Beschouwingen van 2020 zijn volledig gericht op de enorme gevolgen van de coronacrisis. Thom van Campen debatteerde daar op 26 juni 2020 over. We zijn blij met de voortvarendheid waarmee het college plannen heeft gemaakt en ook heeft uitgevoerd, om dit virus in de hand te kunnen krijgen. Van ons Actieplan ondernemen naast corona zijn al een paar punten gerealiseerd en daar zijn we blij mee. We vragen wel aandacht voor de lokale ondernemers. Zwollenaren, en ook toeristen, moeten de Zwolse en regionale MKB kunnen vinden. Ook denken we aan het instellen van een investeringsfonds, om te zorgen dat we kunnen blijven verdienen aan onze stad, ook als de inkomsten van het grondbedrijf terugkopen. Lees de hele bijdrage van Thom van Campen hieronder:

  Meer
 • Jaarstukken 2019 en MPV

  Jaarstukken 2019 en MPV
  26 juni 2020

  Vlak voor het zomerreces debatteert de gemeenteraad normaal gesproken over de financiën van het vorige jaar, de meerjaren prognose vastgoed en de perspectiefnota met plannen voor de komende jaren. Door de coronacrisis zien deze stukken er dit jaar iets anders uit. De prioriteiten liggen op het omgaan met deze pandemie. Johran Willegers heeft in de ochtend gedebatteerd over de jaarstukken 2019 en de MPV. We moeten bijvoorbeeld maatwerk kunnen leveren voor ondernemers die door de coronacrisis schuldhulpverlening nodig hebben. Ook moeten we versneld gaan bouwen, om de teruglopende inkomsten uit het grondbedrijf te compenseren. Dit en meer lees je in de bijdragen van Johran hieronder:

  Meer
 • Halfjaarsrapportage sociaal domein

  Halfjaarsrapportage sociaal domein
  22 juni 2020

  Voor de VVD is het Zwols zorgmodel geslaagd als het behendig, robuust en in beeld is. Zo willen we bijvoorbeeld dat de gemeente met nieuwe plannen komt voor mensen die hun baan verliezen door de coronacrisis. Johran Willegers debateerde maandag 22 juni over dit Zwols zorgmodel en legde precies uit wat wij met die drie uitgangspunten bedoelen. Je leest zijn hele bijdrage hieronder:

  Meer
 • Faillissement Vrouwenplatform Carree

  Faillissement Vrouwenplatform Carree
  15 juni 2020

  De Zwolse en Overijsselse fracties van de VVD en PvdA hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld over het faillissement van Vrouwenplatform Carree:

  Gelijke behandeling en een gelijke positie van mannen en vrouwen in de samenleving en op de arbeidsmarkt mag voor velen als een vanzelfsprekendheid voelen, maar is dat zeker niet. Decennialang hebben generaties moeten knokken voor de emancipatie van vrouwen. En beweren dat ‘we er nu wel zijn’ is het relativeren van een groot onrecht wat helaas op sommige plekken in onze samenleving nog steeds plaatsvindt. 

  Meer
 • Herinrichting Museumkwartier

  Herinrichting Museumkwartier
  14 juni 2020

  De Zuidwestelijke Entree van de stad, ofwel ‘het Museumkwartier’ gaat op de schop. Het was wel tijd dat dit gebied werd aangepakt en we vinden dat er een prachtig plan is gemaakt. Wel hebben we vragen gesteld over de verkeersveiligheid en parkeergelegenheid voor zowel fietsers als automobilisten.  Lees de hele bijdrage van Thom hieronder:

  Meer
 • Vuurwerk in Zwolle

  Vuurwerk in Zwolle
  14 juni 2020

  Liever geen nieuwe regels, maar handhaving van bestaande regels. Thom debatteerde op 2 juni 2020 over Vuurwerk in Zwolle. Wij zijn blij dat het college investeert in extra handhavingscapaciteit tijdens de jaarwisseling. We zouden graag zien dat de BOA’s worden uitgerust met bijvoorbeeld bodycams en dat meer wordt gekeken naar vrijwillig vuurwerkvrije zones. Lees de hele bijdrage van Thom hieronder:

  Meer
 • RTV Focus nieuwe Lokale Omroep

  RTV Focus nieuwe Lokale Omroep
  14 juni 2020

  Annemee debatteerde op 8 juni 2020 over de nieuwe vergunning voor de lokale omroep in Zwolle. De VVD is blij met de keuze voor RTV Focus en ondersteunt dit advies van harte. Annemee heeft wel vragen gesteld aan de wethouder over het proces, dat geen schoonheidsprijs verdient, en welke lessen we daaruit kunnen trekken. Lees de hele bijdrage van Annemee hier:

  Meer
 • Er wordt gebouwd op de Tippe

  Er wordt gebouwd op de Tippe
  19 mei 2020

  De VVD is heel blij dat er eindelijk gebouwd gaat worden op de Tippe! Woordvoerder Schelto Bus debatteerde maandag 18 mei over het ontwikkelplan. Het plan past goed in onze bruisende stad Zwolle en sluit letterlijk en figuurlijk aan bij Stadshagen. We zouden graag zien dat er nog sneller gebouwd gaat worden. De VVD juicht het hoge ambitieniveau van het plan toe, maar vraagt ook aandacht voor de financiële risico's hiervan. Ook zouden we willen dat de hubs niet alleen voor inwoners van de Tippe, maar voor heel Stadshagen beschikbaar zijn. 

  Meer
 • Ontwikkeling Centrumzijde Station

  Ontwikkeling Centrumzijde Station
  19 mei 2020

  De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Op 18 mei 2020 hebben de woordvoerders gedebatteerd over het Ontwikkelperspectief voor de centrumzijde van het station. De VVD is positief over het plan en heeft aandacht gevraagd voor (internationale) bereikbaarheid, een verkeersveilige situatie en een mooie plek voor het beeld van Thorbecke. De volledige bijdrage van woordvoerder Schelto Bus lees je hieronder.

   

  Meer
 • Regionale Energiestrategie

  Regionale Energiestrategie
  19 mei 2020

  De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Eén van de eerste onderwerpen die werd behandeld was de concept RES (regionale energiestrategie) en de Zwolse inbreng aan het totale bod van de regio. Hieronder lees je de bijdrage van de woordvoerder Jeroen Doornbos tijdens het debat.

  Meer
 • Ontwikkelplan Weezenlanden-Noord

  Ontwikkelplan Weezenlanden-Noord
  19 mei 2020

  De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Eén van de eerste onderwerpen die werd behandeld was het ontwikkelplan Weezenlanden-Noord. Ook (en misschien wel juist) in deze tijd is het van groot belang dat we doorgaan met het bouwen van woningen. Hieronder lees je de bijdrage van de woordvoerder Schelto Bus tijdens het debat.

  Meer
 • Aanpak Ondernemen Naast Corona

  Aanpak Ondernemen Naast Corona
  05 mei 2020

  Acties die ruimte geven aan ondernemers om hun bedrijf op de rails te houden tijdens de coronacrisis. Dat presenteert de VVD Zwolle in haar Aanpak Ondernemen Naast Corona. De fractie wil zo ondernemers de mogelijkheden geven om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid waar onze stad de komende tijd mee te maken krijgt. Dat vraagt bijvoorbeeld het toestaan van grotere terrassen, verruiming van winkeltijden en het kwijtschelden van precario.

  Meer
 • Hou vol, we doen het samen!

  Hou vol, we doen het samen!
  07 april 2020

  In drie weken zijn de wereld, Nederland en daarmee ook onze mooie stad er compleet anders uit komen te zien. Een knuffel geven aan je ouders, een glas drinken met je vrienden, of de koffiepauze op het werk. Vanzelfsprekend is het niet meer. Misschien heb je zelfs in je directe omgeving iemand geconfronteerd gezien met het agressieve virus. Corona heeft voor ons allemaal een grote impact op het dagelijks leven.

  Meer
 • Betaalbaarheid Energietransitie

  Betaalbaarheid Energietransitie
  02 maart 2020

  In de toekomst verwarmen we onze huizen waarschijnlijk niet meer met gas, maar met andere warmtebronnen. Gelukkig betekent dit niet dat we allemaal direct worden afgesloten van het gasnetwerk. Maar op termijn veranderd er veel voor alle Zwollenaren. Dinsdag 25 februari 2020 debatteerde de Zwolse gemeenteraad over hoe we deze energietransitie betaalbaar gaan houden. De Zwolse VVD wil dat dit voor iedereen betaalbaar is. Of je nou huurt of koopt, met een grote of kleine beurs. We verwachten hierin een proactieve houding van de woningcorporaties en vragen de wethouder vooral ook de huizenbezitters niet te vergeten. Lees de hele bijdrage van raadslid Jeroen Doornbos hieronder:

  Meer
 • Schriftelijke vragen budgetplafonds zorgaanbieders

  Schriftelijke vragen budgetplafonds zorgaanbieders
  24 februari 2020

  In Zwolle werken we hard om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dat vraagt wat van inwoners, van de gemeente, maar ook zeker van aanbieders. Interventiemaatregelen en hervormingen zetten hier, reeds met succes, op in. De VVD vindt dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die hij/zij nodig heeft en dat we aanbieders financieel moeten meenemen in de uitdagingen waar we in Zwolle voor staan.

  Meer
 • Schriftelijke vragen gasaansluiting bij nieuwbouw

  Schriftelijke vragen gasaansluiting bij nieuwbouw
  04 februari 2020

  De gemeente Zwolle werkt hard aan de realisatie van haar doelen in de energietransitie. Tegelijkertijd heeft de gemeente een grote opgave als het gaat om het bouwen van woningen. Als gevolg van gasloos bouwen stijgen de bouwkosten, waardoor deze tweegemeentelijke opgaven soms met elkaar in conflict lijken te komen. De fractie van de VVD vindt het van groot belang dat de doelen van de energietransitie worden behaald, maar vraagt aandacht voor toekomstige warmtebronnen en het gebruik daarvan in nog te ontwikkelen woonwijken en -buurten. Raadslid Jeroen Doornbos heeft daarom vragen gesteld aan het College.

  Meer
 • Fit en vief ouder worden

  Fit en vief ouder worden
  04 februari 2020

  Zwolse senioren moeten op een waardige manier, zo fit en vief mogelijk ouder kunnen worden. De VVD is daarom blij met een voorstel van het College waar onder andere wordt ingezet op een toegankelijke stad, genoeg woningen en aandacht voor Roze Ouderen. De fractie was blij met een toezegging dat ook e-health als oplossing in het leveren van slimme zorg wordt meegenomen. Lees de volledige bijdrage van Johran tijdens het debat over de Seniorenagenda hieronder:

  Meer
 • Debat Toezicht Openbare Ruimte

  Debat Toezicht Openbare Ruimte
  29 januari 2020

  Een groeiende stad vraagt om meer toezicht en handhaving. Maandag 27 januari 2020 debatteerde raadslid Thom van Campen in de raad over de belangrijke extra investering die de gemeente doet in meer toezicht op straat. Hiermee gaat een lange wens van de VVD in vervulling en blijft onze stad schoon, veilig en leefbaar. Lees de gehele bijdrage van Thom hieronder:

  Meer
 • Debat prestatieafspraken woningmarkt

  Debat prestatieafspraken woningmarkt
  28 januari 2020

  Het is belangrijk dat iedereen in Zwolle een woning kan vinden die bij hem of haar past. Het debat van maandag 27 januari 2020 ging over de prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met woningbouwcoöperaties en lokale huurdersorganisaties over de sociale woningbouw. Raadslid Annemee van de Klundert heeft daarbij benadrukt dat er voldoende huizen moeten zijn en aandacht moet worden besteed aan doorstroom van huur naar goedkope koopwoningen, innovaties, en de rol van de coöperaties bij het bestrijden van woonoverlast. Haar volledige bijdrage lees je hieronder:

  Meer
 • Jolanda Kok neemt afscheid van de gemeenteraad

  Jolanda Kok neemt afscheid van de gemeenteraad
  23 januari 2020

  VVD-raadslid Jolanda Kok neemt afscheid van de Zwolse gemeenteraad. Zij was sinds 2018 raadslid en heeft zich onder andere bezig gehouden met jeugdzorg, onderwijs, beheer openbare ruimte, cultuur en emancipatie.

  Meer
 • Niet de straat maar de staat is de baas

  Niet de straat maar de staat is de baas
  23 januari 2020

  Maandag 20 januari 2020 vond het spoeddebat plaats over de veiligheidssituatie in Zwolle. De VVD had die spoeddebat aangevraagd vanwege de recente incidenten met vuurwapens, handgranaten en in brand gestoken auto's. Dit verzoek van de VVD werd breed gesteund door alle partijen. Hieronder lees je de bijdrage van Thom van Campen tijdens dit debat.

  Meer
 • Veranderingen in de zorg

  Veranderingen in de zorg
  15 januari 2020

  Raadslid Johran Willegers heeft maandag 13 januari 2019 een belangrijk zorgdebat gevoerd in de raad. Hij heeft daarbij onder andere aandacht gevraagd voor verkwisting van zorggelden, de regeldruk voor professionals, vitaal en waardig ouder worden van LHBTI-senioren en snellere acties om de zorg betaalbaar te houden. Lees zijn volledige bijdrage hieronder.

  Meer
 • Rapport Rekenkamercommissie 2019

  Rapport Rekenkamercommissie 2019
  09 december 2019

  De gemeente moet goed passen op het geld dat zij uitgeeft. Het gaat immers voor een groot deel om geld van de belastingbetaler. Investeren in de stad en haar inwoners brengt soms financiële risico´s met zich mee en de VVD is blij dat de gemeente Zwolle een voldoende tot ruim voldoende scoort op risicomanagement. Toch gebeurt het nog regelmatig dat er overschrijdingen zijn op de begroting. Dat kan en moet beter. Raadslid Jeroen Doornbos debatteerde vanavond over dit onderwerp. Zijn hele bijdrage lees je hier:

  Meer
 • Inclusief ondernemen: het nieuwe normaal

  Inclusief ondernemen: het nieuwe normaal
  03 december 2019

  Ondernemers maken de stad en velen doen dit met ook een belangrijke sociale component. Voor een inclusieve stad is dit ook belangrijk en nodig. Vandaar dat de VVD dit niet wil opleggen met nieuwe regels, maar door inclusief werken het nieuwe normaal te laten zijn. Veel ondernemers dragen daar al hun steentje aan bij! Hieronder lees je de bijdrage van raadslid Annemee van de Klundert tijdens het debat over het initiatiefvoorstel 'Social Enterprise Stad Zwolle' van de ChristenUnie.

  Meer
 • Mobiliteitsdebat: Vlot en Veilig van A naar B

  Mobiliteitsdebat: Vlot en Veilig van A naar B
  18 november 2019

  Het is belangrijk dat we in onze stad vlot en veilig van A naar B kunnen gaan. Raadslid Johran Willegers debatteerde 18 november over de Mobiliteitsvisie 2020-2030 die Zwolle ook de komende jaren goed bereikbaar moet houden. Daarbij vroeg de VVD onder andere aandacht voor het aanpakken van het filemonster op Zwolse wegen, tegengaan van verkeershufters en goede nieuwe parkeergarages rond de binnenstad. 

  Meer
 • Schriftelijke vragen lokale PFAS-normen

  Schriftelijke vragen lokale PFAS-normen
  14 november 2019

  De kamerbrief over de omgang met PFAS van 8 juli 2019 en de daaropvolgende toelichtingen hebben helaas geleid tot een bijna complete stilstand van werkzaamheden waarbij grond verplaatst moet worden. Daarom staan vele projecten, van klein tot groot, op een laag pitje, zijn gestopt of worden niet opgestart. Dit terwijl de urgentie zeer hoog is. 
  In de diverse artikelen[1] wordt geschreven over de mogelijkheden tot het vaststellen van lokale beleidskeuzes, vooruitlopend op de vaststelling van definitief landelijk beleid, die de bouwsector verlichting kunnen geven, zonder dat de volksgezondheid in gevaar komt. 
  Voorbeelden waar dit gebeurt zijn onder andere de gemeente Amersfoort, Dordrecht en gemeenten in de Achterhoek.

  Meer
 • Begroting 2020 - Zwolle groeistad

  Begroting 2020 - Zwolle groeistad
  08 november 2019

   

  Bijdrage Thom van Campen op de Begroting 2020:

  "Het maakt niet uit waar je in onze stad komt. Of het nu de binnenstad is waarboven hijskranen torenen. De Spoorzone waar iedere dag gebouwd wordt aan het tweede spoorknooppunt van Nederland, of de N340 waar wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van onze stad. Zwolle is in beweging en dat maakt de VVD trots. De voorliggende begroting ademt de groeiambities waarvoor wij richting het College én de ambtelijke organisatie onze waardering uitspreken. Het is goed werken, wonen en verblijven in Zwolle. Onze stad is aantrekkelijk voor mensen die de drukke Randstad verruilen voor een fijne, leefbare omgeving. Groei biedt kansen. Maar die groei stelt ons ook voor uitdagingen. Het vraagt keuzes waarvoor de VVD niet wil weglopen."

  Meer
 • Zwolle schoon en gastvrij

  Zwolle schoon en gastvrij
  07 november 2019

  Zwerfafval levert naast ergernissen ook negatieve gevolgen op voor mens, dier en milieu. Zwolle is een gastvrije stad en daar hoort bij dat de straten, parken, speeltuinen en winkelcentra schoon zijn. 

  Meer
RSS Pictogram