René de Heer

Nr10_Rene-de-Heer_VVD-Zwolle_GR2018.png

Mail: re.de.heer@zwolle.nl
Adres: Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle
Telefoon:
14038

René de Heer is als locoburgemeester de eerste plaatsvervanger van de burgemeester


Portefeuilles

Verkeer, Economie, Vastgoed, Recreatie, Toerisme & Evenementen, A28/Voorsterpoort + Hessenpoort + Marslanden, Hanzesteden

Wijken
Zwolle Zuid, Hanzeland, Veerallee

Nevenfuncties
Uit hoofde van de gemeente: Zuiderzeehaven Beheer BV, Wadinko NV Overijssel