• Schriftelijke vragen lokale PFAS-normen

  Schriftelijke vragen lokale PFAS-normen
  14 november 2019

  De kamerbrief over de omgang met PFAS van 8 juli 2019 en de daaropvolgende toelichtingen hebben helaas geleid tot een bijna complete stilstand van werkzaamheden waarbij grond verplaatst moet worden. Daarom staan vele projecten, van klein tot groot, op een laag pitje, zijn gestopt of worden niet opgestart. Dit terwijl de urgentie zeer hoog is. 
  In de diverse artikelen[1] wordt geschreven over de mogelijkheden tot het vaststellen van lokale beleidskeuzes, vooruitlopend op de vaststelling van definitief landelijk beleid, die de bouwsector verlichting kunnen geven, zonder dat de volksgezondheid in gevaar komt. 
  Voorbeelden waar dit gebeurt zijn onder andere de gemeente Amersfoort, Dordrecht en gemeenten in de Achterhoek.

  Meer
 • Begroting 2020 - Zwolle groeistad

  Begroting 2020 - Zwolle groeistad
  08 november 2019

   

  Bijdrage Thom van Campen op de Begroting 2020:

  "Het maakt niet uit waar je in onze stad komt. Of het nu de binnenstad is waarboven hijskranen torenen. De Spoorzone waar iedere dag gebouwd wordt aan het tweede spoorknooppunt van Nederland, of de N340 waar wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van onze stad. Zwolle is in beweging en dat maakt de VVD trots. De voorliggende begroting ademt de groeiambities waarvoor wij richting het College én de ambtelijke organisatie onze waardering uitspreken. Het is goed werken, wonen en verblijven in Zwolle. Onze stad is aantrekkelijk voor mensen die de drukke Randstad verruilen voor een fijne, leefbare omgeving. Groei biedt kansen. Maar die groei stelt ons ook voor uitdagingen. Het vraagt keuzes waarvoor de VVD niet wil weglopen."

  Meer
 • Zwolle schoon en gastvrij

  Zwolle schoon en gastvrij
  07 november 2019

  Zwerfafval levert naast ergernissen ook negatieve gevolgen op voor mens, dier en milieu. Zwolle is een gastvrije stad en daar hoort bij dat de straten, parken, speeltuinen en winkelcentra schoon zijn. 

  Meer
 • VVD wil de beste lokale omroep voor Zwolle

  VVD wil de beste lokale omroep voor Zwolle
  29 oktober 2019

  Zwolle verdient de beste lokale omroep. Hoewel het debat op 28 oktober ging over het voorgestelde programmabeleidsbepalende orgaan van RTV Zwolle FM, heeft raadslid Schelto Bus de discussie breder getrokken. Lees zijn bijdrage hieronder.

  Meer
 • VVD wil effectiever aanpak van misbruik zorggelden

  VVD wil effectiever aanpak van misbruik zorggelden
  29 oktober 2019

  Misbruik van zorggeld moeten we aanpakken omdat het onverteerbaar is dat geld voor de zorg niet naar de zorg gaat. Dat zei raadslid Johran Willegers in het raadsdebat over zorgfraude op 28 oktober. De VVD wil meer acties om louche zorgcowboys uit de stad te weren. Lees hier de complete bijdrage.

  Meer
 • Woondebat: meer en sneller bouwen

  Woondebat: meer en sneller bouwen
  11 oktober 2019

  De Ontwikkelstrategie Wonen was op 30 september onderwerp van debat in de Zwolse gemeenteraad. De VVD wil vooral snel bouwen voor woningen voor middeninkomens en snel duidelijkheid over een nieuwe Zwolse wijk. Zo blijft Zwolle een stad waar iedereen het huis van zijn of haar dromen kan vinden. De bijdrage van raadslid Annemee van de Klundert is hieronder terug te lezen.

  Meer
 • Schriftelijke vragen antispeculatiebeding

  Schriftelijke vragen antispeculatiebeding
  04 september 2019

   

  In de nieuwe Ontwikkelstrategie Wonen heeft het college van B&W voorgesteld om enkele maatregelen uit te werken om de krapte op de woningmarkt in Zwolle te verkleinen. De fractie van de VVD is voor een goede en gezonde woningmarkt in Zwolle waar voor een ieder een passende woning te vinden is en er sprake is van doorstroming. In de Stentor van afgelopen 29 juli is de maatregel met betrekking tot het
  antispeculatiebeding beschreven als een oplossing voor de krapte op de markt. De introductie van deze maatregel zo vlak voor het reces heeft ons erg verrast. Raadslid Annemee van de Klundert heeft daarom vragen gesteld aan het college:

  Meer
 • Bijdrage debat trouwerij Noorderkolk

  Bijdrage debat trouwerij Noorderkolk
  03 september 2019

  De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor een trouwerij die zonder vergunning is gehouden in de omgeving van de Noorderkolk. De gemeenteraad heeft daar op maandag 2 september 2019  uitgebreid over gedebatteerd. Buiten kijf staat dat dit voortaan voorkomen moet worden. De VVD wil met de geleerde lessen daarom de handhavingsdienst verbeteren, zodat het bevoegd gezag kan en zal ingrijpen wanneer een ongeoorloofde situatie daarom vraagt. Het College gaat dit ook doen en daar zijn we tevreden over. De volledige bijdrage in dit debat lees je hieronder terug. 

  Meer
RSS Pictogram